Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.3.2021 podľa krajov
18512
4,98%
+216
16608
5,44%
+156
17644
5,52%
-260
21840
5,94%
+30
25114
6,76%
-141
37528
10,34%
+203
51819
12,12%
+176
45877
11,16%
+274
234942
7,98%
+654
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vznik subjektu: 7.1.2003
Štatutárny orgán:
 • JUDr. Alexandra Gieciová
 • RNDR. Ján Krtík
 • JUDr. Zoltán Hájos
 • Ladislav Hroššo
 • Ing. František Gőgh
 • Ing. Marek Illéš
 • PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
Sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 949 60
IČO: 36550949
Predmet činnosti:
 • zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
 • odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
 • V súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV, výkonávať činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • zobraziť viac »
Súvisiaci ľudia
?  

JUDr. Alexandra Gieciová

Adresa: Sládkovičova 534/48, Topoľčany 955 01

JUDr. Eva Benčeková

Adresa: Hostianska 50, Topoľčianky 951 93

Ladislav Gódány

Adresa: Amadého Kračany 271, Kostolné Kračany 930 03

Milan Krošlák

Adresa: Malá Záhrada 287, Nové Sady 951 24

JUDr. Zoltán Hájos

Adresa: Sándora Petöfiho 48/4973, Dunajská Streda 929 01

Ing. Milan Došek

Adresa: Krásna Ves 262, Krásna Ves 956 53

Ing. Iveta Randziaková

Adresa: Klátová Nová Ves 514, Klátová Nová Ves 958 44

Ing. Jozef Flimel

Adresa: Jantárová 25/10408, Nové Zámky 940 02

JUDr. Dana Petríková

Adresa: Palkovičová 4276, Topoľčany 955 01

Ing. František Gőgh

Adresa: Pionierska 1408/28, Veľké Uľany 925 22

Ing. Marek Oremus

Adresa: Slnečná 12, Šurany - Kostolný Sek 942 01

Juraj Mesko

Adresa: Partizánska 75/796, Topoľčianky 951 93

PaedDr. Roman Urbánik

Adresa: Dekana Dúbravického 18A/1922, Močenok 951 31

Mgr. Zuzana Csadyová

Adresa: Čierna Voda 412, Čierna Voda 925 06

Angelika Szabóová

Adresa: Sobieskeho 54, Štúrovo 943 01

Ing. Roman Ružiak

Adresa: Kap. Jaroša 47/1298, Šaľa 927 01

Ing. Ladislav Peniaško

Adresa: Žitavská 24/1840, Nitra 949 01

Mgr. Ján Greššo

Adresa: Piesková 4, Nitra 949 01

Jozef Slíž

Adresa: Šumavská 1/1533, Nitra 949 01

Mgr. Petra Ajdariová

Adresa: Stavbárska 16, Nitra 949 01

Ing. Igor Matiašovský

Adresa: Latorická 21, Bratislava

Doc. Ing. Jozef Dvonč , CSC.

Adresa: Ľ. Okánika 4, Nitra 949 01

Ing. Ladislav Rudický , PhD.

Adresa: J. Gagarina 1786/37, Veľký Meder 932 01

Ing. Gejza Pischinger

Adresa: Tyršova 6, Nové Zámky 940 01

Mgr. art. Otokar Klein

Adresa: Podzámska 11, Nové Zámky 940 01

Ing. Ondrej Csanda

Adresa: Krajná 5, Nové Zámky

Ing. Vladimír Svrbický

Adresa: Lesná 18, Marianka 900 33

Ing. Zsolt Lukáč

Adresa: Jánosa Aranya 5883/19, Dunajská Streda 929 01

JUDr. Zoltán Hájos

Adresa: Sándora Petőfiho 4973/48, Dunajská Streda 929 01

Ladislav Mészáros

Adresa: Školská č. 472/74, Jelka

Ing. Tibor Pogány

Adresa: Dunajská 5, Šamorín

Ing. Štefan Čarný

Adresa: Jadrová 13, Bratislava

Ing. Štefan Štefek

Adresa: Willermova 11, Nitra 949 07

Ing. Zuzana Némethová

Adresa: Mliečno 408, Šamorín

Ing. Štefan Mišák

Adresa: Pod amfiteátrom 2, Levice 934 01

Ing. Péter Pázmány

Adresa: Krížna 14, Dunajská Streda 929 01

Ing. Károly Domsitz

Adresa: Dlhá 65, Šamorín 931 01

JUDr. Jozef Haris

Adresa: Lipová 4, Nesvady

Ing. Juraj Plechlo

Adresa: Wolkrova 23, Bratislava

Mgr. Milada Letašiová

Adresa: Tbiliská 13, Bratislava 831 06

Ing. Ľubomír Fraňo

Adresa: Novomeského 7, Nitra

Ing. Vladimír Baláž

Adresa: Hornozoborská 173, Nitra

Ing. Vladimír Bakoš

Adresa: Belecká 407/77, Podhájska 941 48

Ing. Milan Skyva

Adresa: Hviezdoslavova 58, Zlaté Moravce

Ing. Lucia Behuliaková

Adresa: Palkovičova 10/A, Bratislava

Ing. Imre Nagy

Adresa: Nábrežná 29, Nové Zámky

JUDr. Alexander Narancsik

Adresa: Kúpeľná 2183/50, Dunajská Streda

Ing. Ivan Nemčík

Adresa: Belinského 7, Bratislava

Mgr. Ferenc Andrássy

Adresa: Madácha 10, Dunajská Streda 929 01

Jozef Ivan

Adresa: Kvetná 30, Levice 934 01

Ján Lehota

Adresa: Cukrovarská 18/757, Sereď 926 01

Ing. Ján Podmanický

Adresa: Priečna 9/770, Partizánske 958 04

Peter Zrubec

Adresa: Michal nad Žitavou 153, Michal nad Žitavou 941 61

Mgr. Vladimír Vranovič

Adresa: Jilemnického 10/1348, Sereď 926 01

Ing. Zsolt Lukáč

Adresa: Slnečná 25, Šamorín 931 01

Ing. Stanislav Segeč

Adresa: Partizánska 21, Nitra 949 01

Doc. Ing. Jozef Dvonč , CSC.

Adresa: Hodžova 36/403, Nitra 949 01

Ing. Ján Podmanický

Adresa: Malá okružná 962/56, Partizánske 958 04

Ing. Jozef Tarič

Adresa: Svíbová 4/3063, Bratislava 4 841 04

Ing. Martin Tomčányi

Adresa: Jesenského 33/1092, Sereď 926 01

Ing. Jozef Mihalik

Adresa: Cablkova 3303/10, Bratislava

Ing. Péter Pázmány

Adresa: Krížna 14, Dunajská Streda

Ing. Anton Pospíšek

Adresa: Landauova 24, Bratislava

Ing. Gejza Pischinger

Adresa: Tyršova 6, Nové Zámky

Ing. Daniel Végh

Adresa: Nová Ves 2218/30, Dunajská Streda

Ing. Jozef Jarábek

Adresa: Hurbanovo-Vík 34, Hurbanovo 947 01

František Kovács

Adresa: Kúpeľná 1221/62, Dunajská Streda 929 01

Ing. Bohuš Malík

Adresa: Majakovského 1, Nitra 949 01

Mgr. Dana Petríková

Adresa: Palkovičova 4276, Topoľčany 955 01

Ing. Zuzana Trnková

Adresa: Hlboká 12, Levice 934 01

Ing. Karol Varga

Adresa: Michalská bašta 10, Nové Zámky 940 54

Ing. Miroslav Habara

Adresa: Jasová 335, Jasová 941 34

Ernest Hupka

Adresa: Výčapy-Opatovce 85, Výčapy-Opatovce 951 44

Ing. Róbert Izsóf

Adresa: Dlhá nad Váhom 207, Šaľa 927 05

Ing. Jozef Káčer

Adresa: Martin nad Žitavou 103, Zlaté Moravce 953 01

Ing. Alexander Mézeš

Adresa: Sídlisko SNP 956/35, Galanta 924 01

Ing. Pavol Segeš

Adresa: Mieru 1448/6, Topoľčany 955 01

Ing. Otakár Sneženka

Adresa: Žabokreky nad Nitrou 558, Žabokreky nad Nitrou 958 52

Ján Hulák

Adresa: Šoporňa 1503, Šoporňa 925 52

Ing. Karol Artner

Adresa: Slávičie údolie 12, Bratislava 811 02

Ing. Peter Baláž

Adresa: Slobody 11/1092, Topoľčany 955 01

Ing. Marián Borza

Adresa: Rokošova 67/312, Močenok 951 31

Ing. Ladislav Gódány

Adresa: Amadého Kračany 271, Amadého Kračany 930 03

Imrich Kováč

Adresa: Mojmírovce 1100, Mojmírovce 951 15

Juraj Mesko

Adresa: Partizánska 75, Topoľčianky 951 93

Ing. Alexander Mézeš

Adresa: SNP 35/956, Galanta 924 01

Ing. Gejza Pischinger

Adresa: Tyršova 6, Nové Zámky 940 65

Michal Srnec

Adresa: Slatinka nad Bebravou 15, Slatinka nad Bebravou 956 53

Štefan Štefek

Adresa: Kopanická 21, Nitra-Janíkovce 949 07

Božena Gábrišová

Adresa: Šurianska 5, Šurany - Kostloný Sek 942 01

Ing. Tomáš Kósa

Adresa: Nová Ves 12/2219, Dunajská Streda 929 01

Ing. Nataša Nemcová

Adresa: Karola Marxa 15, Levice 934 01

Ján Paulo

Adresa: Jána Daloša 33/1351, Sládkovičovo 925 21

Mgr. Dana Petríková

Adresa: Palkovičova 22/4276, Topoľčany 955 01

Michal Srnec

Adresa: Slatina nad Bebravou 15, Slatina nad Bebravou 956 53

Ing. Ladislav Gódány

Adresa: Amadeho Kračany 271, Kráľovičove Kračany 930 03

Ing. Ján Michalides

Adresa: D. Jurkoviča 1/2419, Topoľčany 955 01

Július Horváth

Adresa: Lesná 99/2018, Veľký Meder 932 01

Klára Horváthová

Adresa: Koháryho 12, Levice 934 01

Mgr. Ladislav Maťašovský

Adresa: Nová doba 927/26, Galanta 924 00

Ing. Stanislav Segeč - člen a generálny

Adresa: Partizánska 21, Nitra 949 01

Ing. Marián Borza

Adresa: Ľudovíta Štúra 13/1566, Močenok 951 31

Imrich Kováč

Adresa: Kesovský rad 51/1100, Mojmírovce 951 15

Ing. Ján Lőwy

Adresa: A. Sipossa 28, Šahy 936 01

Ing. Jozef Flimel

Adresa: Andovce 518, Andovce 941 23

Mgr. Ľuboš Kolárik

Adresa: Golianovo 490, Golianovo 951 08

Mgr. Gabriel Bárdos

Adresa: Veterná 14, Šamorín 931 01

Ing. Iveta Randziaková - člen dozorného orgánu

Adresa: Klátová Nová Ves 514, Klátová Nová Ves 958 44

Doc. Ing. Jozef Dvonč , CSC.

Adresa: Fraňa Mojtu 42, Nitra 949 01

Ing. Ondrej Juhász

Adresa: Ružová 11/1184, Želiezovce 937 01

Ing. Miroslav Habara

Adresa: Jasová 335, Nové Zámky 940 02

PaedDr. Roman Urbaník

Adresa: M. R. Štefánika 1/470, Močenok 951 31

Ing. Martin Nemky

Adresa: Beethovenova 8, Nitra 949 11

Ing. František Gőgh

Adresa: Pionierska 28/1408, Veľké Úľany 925 22

PaedDr. Roman Urbánik

Adresa: M. R. Štefánika 1/470, Močenok 951 31

Ing. Štefan Jancsó

Adresa: Neded 799, Neded 925 85

Mgr. Miloslav Krajčík

Adresa: Kostolná 22, Dolné Lefantovce 951 45

Ing. Štefan Mišák

Adresa: Pod amfiteátrom 2/109, Levice 934 01

Ing. Peter Baláž

Adresa: Slobody 11, Topoľčany 955 01

Ladislav Hroššo

Adresa: Jelšovce 213, Jelšovce 951 24

Mgr. Zuzana Csadayová

Adresa: Čierna Voda 412, Čierna Voda 925 06