Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2021 podľa krajov
16027
4,38%
-160
13061
4,16%
+144
14009
4,28%
+169
18436
4,80%
+473
20193
5,32%
+289
32137
9,01%
+410
45574
10,75%
+301
40788
9,98%
+272
200225
6,76%
+1898
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

FIVE X a. s.

Vznik subjektu: 28.1.1993
Štatutárny orgán:
  • Tomáš Jelínek
Sídlo: Poľnohospodárska 24, Bratislava 821 07
IČO: 31340831
Predmet činnosti:
  • prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa zákona SNR č. 194/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 68/1992 Zb. § 2
  • len žrebové vecné lotérie
  • tomboly
  • zobraziť viac »
Súvisiaci ľudia
?  

Dáša Jelínková

Adresa: Poľnohospodárska 24, Bratislava 821 07

Tomáš Jelínek

Adresa: Poľnohospodárska 8680/24, Bratislava 821 07

Jaroslav Fuchs

Adresa: Pifflova 8, Bratislava 851 01

Ing. Peter Ruman

Adresa: Starhradská 2, Bratislava 851 05

JUDr. Stanislav Schubert , CSC.

Adresa: Bellova 82/A, Bratislava 831 01

Vladimír Vágási

Adresa: Garbiarska 11, Košice 040 01

Ingrid Remiášová

Adresa: Bukovecká 10, Košice 040 01

Lucia Šimončičová

Adresa: Okánikova 1, Bratislava 811 01

Ing. Michal Haile

Adresa: Višňová 7, Bratislava 831 01

Ing. Karol Ruman

Adresa: Strmí vŕšok 8064/64, Bratislava 841 06

JUDr. Dana Čájová

Adresa: Pri mlyne 19, Bratislava 831 07

Ing. Julián Lukáček

Adresa: Líščie Nivy 2, Bratislava

Ing. Milan Tomašovič

Adresa: Západný rad 31, Bratislava 811 04

Ing. Marek Hořinka

Adresa: Sputnikova 5, Košice 040 12

Ing. Alojz Šesták

Adresa: Ľ. Fullu 3, Bratislava

Ing. Ján Barczi

Adresa: Pluhová 18, Bratislava

Ing. Michal Babinec

Adresa: č. 14, Rybník 935 23

Ing. Karol Ruman

Adresa: Strmý Vŕšok 64, Bratislava 841 01

JUDr Dalimír Kubala

Adresa: Ob-chodná 40, Bratislava

Milan Služanič

Adresa: L. Svobodu 8, Bratislava

PhDr Anton Thring

Adresa: Haanova 39, Bratislava

JUDr. Štefan Žák

Adresa: Bagarova 8, Bratislava

PHDr. Rostislav Matoušek , CSc

Adresa: Švabinského 6, Bratislava

PhDr Anton Ihring

Adresa: Haanova 39, Bratislava

PHDr. Rostislav Matoušek , CSC.

Adresa: Švabinského 4, Bratislava

PaedDr. Martin Drgoňa

Adresa: J. Jesenského 2321, Topoľčany

PHDr. Zdeno Kríž

Adresa: Žehrianska 4, Bratislava

Štefan Sapár

Adresa: Trnavská 12, Nitra

PHDr. Jozef Paršo

Adresa: Radvanská 2, Banská Bystrica

RSDr Ján Holko

Adresa: Jedľová 5, Bratislava

Ing. Milan Muška

Adresa: Nám.Slobody 999/170, Vranov nad Topľou

RsDr. Ján Holko

Adresa: Jedľová 5, Bratislava

PHDr. Anton Ihring

Adresa: Haanova 39, Bratislava 851 04

Ing. Mirko Ivanka

Adresa: Búlikova 17, Bratislava

PhDr Ladislav Khandl

Adresa: Pek-ná cesta 3, Bratislava

Peter Lakata

Adresa: Nám. Slobody 12/15, Vranov nad Topľou

Ing. Jaroslav Mrva

Adresa: Heyrovského 13, Bratislava

Alexander Riecky

Adresa: Ipeľská 15, Bratislava

RNDR. Jaroslav Gašparík

Adresa: Žehrianska 4, Bratislava

Ing. Mária Mutňanská

Adresa: Strečnianska 5, Bratislava

Ing. Pavol Jurčík

Adresa: Hliny 1420-21/5, Považská Bystrica

PhDr Ladislav Khandl

Adresa: Pekná cesta 3, Bratislava

JUDr. Janka Stašová

Adresa: Drobného 18, Bratislava

Ing. Dušan Tallo

Adresa: Očovská 10, Bratislava

Mgr. Jozef Bazálik

Adresa: Trieda SNP 54, Banská Bystrica

Ing. Ján Lipták

Adresa: Hodžova 29, Trenčín

JUDr. Janka Stašová

Adresa: Trnavská 38, Bratislava

Ing. Pavol Brehovský

Adresa: Závadka 153, Humenné

Ing. Mária Bednáriková

Adresa: Chorvátska 42, Slovenský Grob 900 26

PHDr. Rastislav Matoušek , CSC.

Adresa: Švabinského 4, Bratislava 851 01

PHDr. Rostislav Matoušek , CSC.

Adresa: Švabinského 4, Bratislava 851 01

Ing. Peter Rybár

Adresa: Ožvoldíkova 8, Bratislava 841 02

Ing. Ľubor Halanda

Adresa: Bošániho 11, Bratislava 841 01