Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Vznik subjektu: 5.6.1995
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Emil Gažo
  • Ing. Peter Gabalec
Sídlo: Mostová 2, Bratislava 811 02
IČO: 31395554
Predmet činnosti:
  • II. Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu; 6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania; 7. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu; 8. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku; 9. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb; 10. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi; 11. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
Súvisiaci ľudia
?  

Mgr. Emil Gažo

Adresa: Sološnícka 18, Bratislava 841 04

Ing. Vojtech Schwarz

Adresa: Ružová dolina 830, Suchá nad Parnou 919 01

Ing. Viktor Levkanič

Adresa: Arménska 10, Bratislava 821 07

Ing. Adriana Jurková

Adresa: Žilinská 2961/18, Bratislava 811 03

Ing. Peter Benčúrík , PhD.

Adresa: Mierová 183, Bratislava 821 05

Ing. Adrián Čorba

Adresa: Kuzmányho 49, Košice 040 01

Martin Varga

Adresa: Slnečná 19, Malinovo 900 45

JUDr. Daniel Pleva

Adresa: Námestie Hraničiarov 2449/29, Bratislava 851 03

Ing. Michal Krajčovič

Adresa: Tulská 5/30, Žilina 010 08

Ing. František Líška

Adresa: Častkovce 60, Častkovce 916 27

Ing. Viera Plavčanová

Adresa: Pod Vachmajstrom 12792/10, Bratislava 831 01

Ing. Rastislav Zbořil

Adresa: Slávičie údolie 118, Bratislava 811 02

Mgr. Miriam Stowasserová

Adresa: Prvosienkova 5, Bratislava 811 02

Ing. Viktor Levkanič

Adresa: Arménska 13827/10, Bratislava

Valéria Horváthová

Adresa: Beňadická 10, Bratislava 851 01

Prof.Ing. Vladimír Slivka , CSC.

Adresa: V záhradách 2231, Ostrava-Poruba, Česká republika

Ing. Peter Benčúrik , PhD.

Adresa: Mierová 183, Bratislava 821 05

Ing. Ľudovít Schmidt

Adresa: Ústecko-Orlická 3301/26, Poprad 058 01

Ing. Dušana Matuová

Adresa: Pajorova 1159/9, Košice - Staré Mesto 040 11

Ing. Karol Vašíček

Adresa: Krakovská 1027/6, Košice - Juh 040 11

Ing. Peter Gabalec

Adresa: Drotárska cesta 54, Bratislava - Staré Mesto 811 02

Ing. František Líška

Adresa: 60, Častkovce 916 27

Ing. Viera Plavčanová

Adresa: Pifflova 7, Bratislava 851 01

Ing. Viktor Levkanič

Adresa: Arménska 13827/10, Bratislava 821 07

Mgr. Eva Bognárová

Adresa: Hlavná 36, Bratislava

Martin Kvietik

Adresa: Mudroňova 29, Bratislava 811 01

Ing. Adriana Jurková

Adresa: Čepeňská 3081/118, Sereď 926 01

Ing. Peter Ratkovský

Adresa: Mudrochova 15, Bratislava 831 06

Ing. Ladislav Ratkovský

Adresa: Kukučínova 42, Bratislava 831 02

Mgr. Miriam Stowasserová

Adresa: Prvosienková 7090/5, Bratislava 811 02

Bibiana Demková

Adresa: Partizánska 610, Lisková 034 81

Ing. Peter Ratkovský

Adresa: Račianska 83, Bratislava

Ing. Peter Gabalec

Adresa: Martinengova 38, Bratislava 811 02

Ing. Marek Hudák

Adresa: Beňadická 1, Bratislava 851 04

Mgr. Martin Kvietik

Adresa: Holubyho 1, Bratislava 811 03, Skončenie funkcie: 24.06.2002

Ing. Viktor Levkanič

Adresa: Letná 10, Bratislava

Ing. Peter Gabalec

Adresa: Drotárska cesta 54, Bratislava 811 02, Skončenie funkcie: 14.04.2008

Valéria Horváthová

Adresa: Krížna 1511/33, Dunajská Lužná 900 42

Ing. Bohumil Vítek

Adresa: Čaklovská 2, Bratislava

JUDr. Brigita Miklasová

Adresa: Štúrova 103, Modra 900 01

Michael Fortier

Adresa: Cranley Mews 9, South Kensington, London SW73BX, Veľká Británia

Mgr. Miriam Stowasserová

Adresa: Púpavová 12, Bratislava 841 04, Skončenie funkcie: 14.11.2005

Anna Chalachanová

Adresa: Račianska 95, Bratislava 831 02

Mgr. Miriam Stowasserová

Adresa: Púpavová 12, Bratislava 841 04

Ing. Peter Benčurík , PhD.

Adresa: Mierová 183, Bratislava 821 05

Ladislav Ratkovský ml

Adresa: Čsl. parašutistov 17, Bratislava

Ing. Ladislav Ratkovský st

Adresa: Kukučínova 42, Bratislava

Ladislav Ratkovský ml

Adresa: Potočná 21/A, Bratislava

Ing. Dagmar Chinoracká

Adresa: Jamnického 6, Bratislava 841 05

Mgr. Emil Gažo

Adresa: Sološnícka 18, Bratislava 841 05

Mgr. Juraj Kadnár

Adresa: Ľubovnianska 3157/16, Bratislava 851 07
Súvisiace firmy
?  

TESLA Pardubice s. r. o.

Sídlo: Mostová 2, Bratislava 811 02

PALMA TM a. s.

Sídlo: Račianska 66, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 836 04

ZERDA Investment, s. r. o.

Sídlo: Ul. Októbrová 1527/45, Dunajská Streda 929 01