Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2021 podľa krajov
18485
5,05%
-167
14915
4,83%
-577
15794
4,91%
-813
19797
5,25%
-763
22083
5,88%
-954
33834
9,52%
-1124
47958
11,31%
-1515
44281
10,82%
-1326
217147
7,37%
-7239
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

Vznik subjektu: 29.7.2014
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Richard Flimel
  • Ing. Mgr. Michal Rybovič
  • Mgr. Martin Fedor
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02
IČO: 47255277
Predmet činnosti:
  • Vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska. Spravovaním alternatívnych investičných fondov sa podľa § 27 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní rozumie riadenie investícii majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. Ďalšími činnosťami, ktoré môže správcovská spoločnosť podľa § 27 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, sú: a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom, b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinnosti pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľnosti, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločnosti a iných aktív do ktorých tento fond investoval.
Súvisiaci ľudia
?  

Mgr. Richard Flimel

Adresa: Brečtanová 25, Bratislava 831 01

Mgr. Marián Masarik

Adresa: Pri starej prachárni 4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04

Mgr. Martin Fedor

Adresa: Langsfeldova 7792/41, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04

Ing. Zdenka Madunická

Adresa: Estónska 8624/21, Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07

Mgr. Martin Skrak

Adresa: Leškova 3/A, Bratislava 811 04

JUDr. Andrea Dobišová

Adresa: Križovany nad Dudváhom 176, Križovany nad Dudváhom 919 24

Mgr. Slavomír Máčaj

Adresa: Internátna 63, Banská Bystrica 974 04

SANDBERG INVESTMENT FUND SICAV Plc

Adresa: TG Complex, Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Maltská republika

Ing. Zuzana Cseriová

Adresa: Na križovatkách 16210/39, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04

Katarína Čillíková

Adresa: Polárna 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02

Mgr. František Paller

Adresa: Bellova 2064/114, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01

JUDr. Tomáš Bardelčík , PhD.

Adresa: Jána Smreka 14, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08

Martin Vajdička

Adresa: Solúnska 3858/3, Bratislava - mestská časť Devín 841 10

Eleonóra Fedorová

Adresa: Slepá 4045/4, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 831 01

Katarína Čillíková

Adresa: Polárna 3245/6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02

JUDr. Alexander Kadela

Adresa: Školská 1581/74, Dunajská Lužná 900 42

JUDr. Lucia Baranová

Adresa: M.R. Štefánika 683, Pohorelá 976 69

Katarína Virčíková

Adresa: Herlianska 4, Bratislava 821 02

JUDr. Andrea Kováčiková

Adresa: Gerlachovská 4, Košice 040 01

Ing. Michal Holík

Adresa: Snežienková 8, Bratislava 831 01

Ing. Monika Céreová

Adresa: Zadunajská cesta 8, Bratislava 851 01

Katarína Palkovičová

Adresa: Snežienková 13167/8, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Súvisiace firmy
?  

Bestfashionbazar, s.r.o.

Sídlo: Hany Meličkovej 31, Bratislava 841 05

DOVAX GROUP, a.s.

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02

MR Advisors, s.r.o.

Sídlo: Hany Meličkovej 31, Bratislava 841 05

R Capital s. r. o.

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02