Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2021 podľa krajov
18485
5,05%
-167
14915
4,83%
-577
15794
4,91%
-813
19797
5,25%
-763
22083
5,88%
-954
33834
9,52%
-1124
47958
11,31%
-1515
44281
10,82%
-1326
217147
7,37%
-7239
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

PROGRES fond, akciová spoločnosť

Vznik subjektu: 29.1.1992
Štatutárny orgán:
  • Ing. Pavol Knaperek
  • Ing. Peter Korbačka
  • Ing. Matej Drobný
  • Ján Henteš
  • Ing. Jaroslav Straka
Sídlo: Asmolovova 53, Bratislava 842 47
IČO: 31817777
Predmet činnosti:
  • V zmysle paragrafu 17 odst. 3 "nariadenia vlády" predmetom činnosti spoločnosti , ako investičného privatizačného fondu, je vloženie získaných investičných kupónov do privatizovaných podnikov. Hospodárenie s prostriedkami Fondu /nákup, prípadne predaj cenných papierov - akcií, dlhopisov, štátnych obligácií.../, získavanie prípadne i odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu.
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Pavol Knaperek

Adresa: Lucenkova 13, Dolný Kubín

Ing. Peter Kubík

Adresa: Tajovského 1, Bratislava

Ján Henteš

Adresa: Hečkova 40, Žilina

Stanislav Čekovský

Adresa: Za Hornádom 7, Nová Ves