Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Infinity ELITE, o.c.p., a.s.

Vznik subjektu: 13.1.2011
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Bálint
  • Ing. Cyril Matejkin
Sídlo: Štúrova 11, Bratislava 811 02
IČO: 47232498
Predmet činnosti:
  • vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  • vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, V súlade s ustanovením § 59 ods. 3 zákona o cenných papieroch môže spoločnosť Infinity ELITE, o.c.p., a.s. vykonávať investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. e), g) a i) zákona o cenných papieroch len pod podmienkou, že investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. e), g) a i) zákona o cenných papieroch budú vykonávané len prostredníctvom banky, pobočky zahraničnej banky, zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi, pobočky obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktoré majú platné povolenie na poskytovanie investičných služieb, umožňujúce vykonávať prijímanie a postupovanie pokynov klienta, vykonanie pokynu klienta a riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. e), g) a i) zákona o cenných papieroch.
  • prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov, g) finančné rozdielové zmluvy
  • zobraziť viac »
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Monika Husenicová

Adresa: Suchá 6/A, Bratislava 831 01

Mária Matejkinová

Adresa: Turčianska 31/A, Bratislava 821 09

MUdr. Martina Bolibruchová

Adresa: Mliekarenská 17, Bratislava 821 09

Ing. Peter Bálint

Adresa: Brestovská 113, Humenné 066 01

Ing. Cyril Matejkin

Adresa: Turčianska 31A, Bratislava 821 09

Marek Kainrath

Adresa: Budatínska 3084/35, Bratislava 851 06

Ing. Milan Jankura

Adresa: Revúcka 17, Košice-Pereš 040 11

Ing. Róbert Jankura

Adresa: Revúcka 17, Košice - Pereš 040 11

Ing. Anna Paráková

Adresa: Topoľová 405/22, Hamuliakovo 900 43

Ing. Anna Volečková

Adresa: Hviezdoslavova 472/36, Senica 905 01

Svetlana Hofstäder

Adresa: Špitálska 16, Bratislava 811 08

Ing. Ján Kavec

Adresa: Pod lesom 3391/15, Bratislava 841 04

Mark Emanuel Cachia

Adresa: Anton Böck Gasse 33, Viedeň 1210, Rakúska republika

Svetlana Hofstädter

Adresa: Špitálska 2212/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

Pavol Hofstädter

Adresa: Špitálska 2212/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

RP Consulting LLC

Adresa: Sharjah Media City 515000, Sharjah 515000, Spojené arabské emiráty

Ing. Marek Jankovič

Adresa: Mliekarenská 13, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09

Ing. Miroslav Kacej

Adresa: Južná trieda 5, Košice 040 01

MUdr. Daniela Kacejová

Adresa: Južná trieda 5, Košice 040 01

Marian Štvrtecký

Adresa: Bednárova 28/1, Myjava 907 01

Ing. Ján Kavec , M.B.A., CSc

Adresa: Pod Lesom 15, Bratislava 841 05

Mark Emanuel Cachia

Adresa: Anton-Böck-Gasse 33, Viedeň 1210, Rakúska republika
Súvisiace firmy
?  

ISW Group s. r. o.

Sídlo: Krasovského 13, Bratislava 851 01

Infinity invest, s.r.o.

Sídlo: Štúrova 11, Bratislava 811 02

SOLARIS six s. r. o.

Sídlo: Kopčianska 8,10, Bratislava 851 01

Surya Partners, družstvo

Sídlo: Štúrova 11, Bratislava 811 02

VR Investments, s. r. o.

Sídlo: Štúrova 11, Bratislava 811 02

EP Investičné Družstvo

Sídlo: Pri starom letisku 3/V 10763, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07

B-Port s.r.o.

Sídlo: Špitálska 2212/16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08

KULTA Finance s.r.o.

Sídlo: Blagoevova 28, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04

Icarus, družstvo

Sídlo: Trnavská 37, Pezinok 902 01