Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Gimco, s.r.o.

Vznik subjektu: 16.6.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Roman Feranec , PhD.
  • JUDr. Robert Horváth
Sídlo: Laurinská 3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
IČO: 53110927
Predmet činnosti:
  • Sprostredkovanie predaja, prena´jmu a ku´py nehnutelˇnosti´ (realitna´ cˇinnostˇ)
  • Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  • Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
  • zobraziť viac »
Súvisiaci ľudia
?  

JUDr. Robert Horváth

Adresa: Vetvárska 21, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06

Ing. Roman Feranec , PhD.

Adresa: Koceľova 16, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

RNDR. Martin Šamaj , CSC.

Adresa: Rigeleho 7300/1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

JUDr. Juraj Gajdošík

Adresa: Hany Meličkovej 43, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05

Ing. Štefan Beleš

Adresa: Na Baránku 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Súvisiace firmy
?  

Milverton s. r. o.

Sídlo: Rigeleho 1/7300, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

KPC, a.s.

Sídlo: Krčméryho 19, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04