Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Mgr. Katarína Hozlárová

Adresa: Komárňanská cesta 8, Nové Zámky 940 64
Súvisiace firmy
?  
Súvisiaci ľudia
?  

MUdr. Peter Hudák

Adresa: Dostihová 1, Nové Zámky

MUdr. Peter Hudák

Adresa: Dostihová č.1, Nové Zámky

Ing. Arch. Jozef Istenes

Adresa: Pri hrádzi 31, Nové Zámky

Ing. Manfred Blöch

Adresa: Abelegasse 28/5, Viedeň 1160, Rakúsko

Ing. Jozef Török

Adresa: Poľovnícka 2606/39, Nové Zámky 940 01

Mesto Nové Zámky

Adresa: Hlavné námestie 10, Nové Zámky 940 01

Mesto Nové Zámky

Adresa: Hlavné námestie 10, Nové Zámky

Ing. Štefan Tóth

Adresa: J. M. Hurbana 30, Nové Zámky

Ing. Gejza Pischinger

Adresa: Ul. Tyršova 6, Nové Zámky

PHDr. Juraj Kisely , CSC.

Adresa: ul. Hradná 26, Nové Zámky

Ing. Jozef Török

Adresa: ul. Poľovnícka 39, Nové Zámky

MUdr. Peter Hudák , PhD.

Adresa: Dostihová 4496/1, Nové Zámky 940 01

PHDr. Juraj Kisely , CSC.

Adresa: Hradná 26, Nové Zámky 940 01

Mgr. art. Otokar Klein

Adresa: Podzámska 11, Nové Zámky 940 01

František Štefánik

Adresa: J. Kráľa 14, Nové Zámky

Roman Haulík

Adresa: G. Bethlena 15, Nové Zámky 940 01

Ing. Norbert Kádek

Adresa: Železničiarska 18, Nové Zámky 940 66

Ing. Bertalan Bóna

Adresa: Zdravotnícka 23, Nové Zámky 940 01

Ing. Štefan Pétery

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky

JUDr. Jaromír Valent

Adresa: Devínska 9, Nové Zámky 940 01

PHDr. Juraj Kisely , CSC.

Adresa: Hradná 26, Nové Zámky 940 56

Ing.arch. Ladislav Bakša

Adresa: Nábrežná č.42, Nové Zámky

Ing. Balázs Bauer

Adresa: Tyršova č.4, Nové Zámky

Ing. Karol Horváth

Adresa: Nabrežná č.10, Nové Zámky

MUdr. Miroslav Jarúnek

Adresa: Nábrežná č.14, Nové Zámky

RHDr. Štefan Prónay

Adresa: Šafárikova č.26, Nové Zámky

Lenka Szegényová

Adresa: Cyrilometódska č.8, Nové Zámky

František Štefánik

Adresa: J. Kráľa č.14, Nové Zámky

Ing. Jozef Török

Adresa: Poľovnícka č. 39, Nové Zámky

Ing. László Forró

Adresa: Andovská 76, Nové Zámky

Mgr. Boris Holič

Adresa: Komárňanská 59, Nové Zámky

Ing. Tomáš Lang , , CSc.

Adresa: Bočná 82, Nové Zámky

Ing. Peter Mészáros

Adresa: Svornosti 21, Nové Zámky

Bohumil Moravec

Adresa: Jazdecká 15, Nové Zámky

Peter Plichta

Adresa: Michalská bašta 4, Nové Zámky

Ing. Karol Rybár

Adresa: Nábrežná 18, Nové Zámky

Ing. Karol Horváth

Adresa: Pod lipami 56, Nové Zámky

Ing. Juliana Rovňaníková

Adresa: S. H. Vajanského 43, Nové Zámky

Ing. Alexander Valaška

Adresa: Nábrežná 32, Nové Zámky

PHDr. Juraj Kisely , CSC.

Adresa: Hradná 26, Nové Zámky

Ing. Karol Horváth

Adresa: Pod lipami 56, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 15.12.2004

Ing. Ladislav Marenčák

Adresa: Svornosti 26, Nové Zámky 940 01

Peter Plichta

Adresa: Michalská bašta 50/4, Nové Zámky 940 01

Peter Plichta

Adresa: Michalská bašta 4, Nové Zámky 940 54

Róbert Bilišič

Adresa: Mederská 19, Nové Zámky 940 51

Dušan Legény

Adresa: Hrebíčková 36, Nové Zámky 940 67

Mgr. Károly Peczár

Adresa: Michalská bašta 12, Nové Zámky 940 53

Mgr. Štefan Veršeghy

Adresa: Komárňanská cesta 54, Nové Zámky 940 53

Ing. Ľubica Juríková

Adresa: SNP 52, Nové Zámky 940 53

MUdr. Tibor Ďuriš

Adresa: Nábrežná 4, Nové Zámky

Ing. Andrej Gudmon

Adresa: Komárňanská 55, Nové Zámky

Ing. Tomáš Hotový

Adresa: Ľ.Štúra 16, Nové Zámky

Margaréta Mellenová

Adresa: Nábrežná 42, Nové Zámky

Dušan Hofferica

Adresa: Pri hrádzi 4, Nové Zámky

Ladislav Máté

Adresa: Konopná 28, Nové Zámky

Ing. Jozef Török

Adresa: Poľovnícka 39, Nové Zámky

JUDr. Anna Benková

Adresa: Šoltésovej 29, Nové Zámky

Peter Plichta

Adresa: Michalská bašta 4, Nové Zámky 940 01

MUdr. Tibor Pischinger

Adresa: Michalská bašta 3774/5, Nové Zámky 940 01

MUDr. Mgr. Dušan Kollár , PhD.

Adresa: Poľná 8, Nové Zámky 940 01

Ing. Štefan Pétery

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 04.12.2006

Ing. Štefan Pétery

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky 940 01

Ing.arch. Jozef Istenes

Adresa: Pri hrádzi 31, Nové Zámky 940 01

Ing. László Forró

Adresa: Andovská 76, Nové Zámky 940 53

Ing. Ladislav Marenčák

Adresa: Svornosti 26, Nové Zámky 940 77

Ing. Štefan Pétery

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky 940 67

PaedDr. Anna Rošková

Adresa: S.H. Vajanského 1, Nové Zámky 940 82

MUdr. Dušan Kollár

Adresa: Poľná 8, Nové Zámky 940 52

Ing. Lukáš Štefánik

Adresa: Mederská 11, Nové Zámky 940 51

Michal Tóth

Adresa: Pod záhradami 7, Nové Zámky 940 52

Kurt Caspari, MAG.

Adresa: Siedlung Neugebäude, Weg 6/147, Viedeň 1110, Rakúska republika

dipl. ing. Paul Minarik, dipl. ing.

Adresa: Schrickgasse 2/12, Viedeň 1220, Rakúska republika

Rudolf Pfaff, Ing.

Adresa: Bettelheimstrasse 64/20, Viedeň 1220, Rakúska republika

Mgr. Klaus Bader

Adresa: Zeillergasse 1-436, Viedeň 1160, Rakúska republika

Ing. Karol Horváth

Adresa: Nabrežná 10, Nové Zámky

RNDR. Alžbeta Hegedűsová , PhD.

Adresa: G. Bethlena 23, Nové Zámky

Ing. Lukáš Štefánik

Adresa: Mederská 11, Nové Zámky 940 01

Ing. Péter Nagy

Adresa: Štrková 25, Nové Zámky 940 71

Ing. Elena Šrámková

Adresa: Hviezdoslavova 17, Svätý Jur 900 21

PaedDr. Anna Rošková

Adresa: S.H.Vajanského 1, Nové Zámky 940 82

PaedDr. Mária Malperová

Adresa: G. Bethlena 50, Nové Zámky 940 78

RNDR. Peter Lénárt

Adresa: Zálesná 6, Nové Zámky 940 55

dipl. ing. Paul Minárik

Adresa: Schrickgasse 2/12, Wien 1220, Rakúska republika

Dr. iur. Martina Jochmann

Adresa: Pokornygasse 6A, Wien 1190, Rakúska republika

Ing. Lukáš Štefánik

Adresa: Mederská 8295/11, Nové Zámky 940 02

PaedDr. Mária Malperová

Adresa: G. Bethlena 50, Nové Zámky 940 02

RNDR. Peter Lénárt

Adresa: Zelená ulica 6, Nové Zámky 940 02

Ing. Manfred Blöch , MBA

Adresa: Himbergerstrasse 10, Schwadorf 2432, Rakúska republika

Martin Kopec

Adresa: Schurmannova 1211/21, Nitra 949 01

Ing. Eva Hýsková Hánová

Adresa: Kamelova 3260/1, Praha 10 106 00, Česká republika

Ing. Matej Šanta

Adresa: Javorová 1858/41, Praha 8 – Kobylisy 182 00, Česká republika

Ing. Igor Nagy

Adresa: Ota Holúska 8621/14, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06

Róbert Květoň

Adresa: Václavovická 463, Ostrava - Vratimov 1 739 32, Česká republika

Ing. Radoslav Jakab

Adresa: Špitálska 2181/57, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01

PaedDr. Anna Rošková

Adresa: Topoľová 49, Nové Zámky 940 02

JUDr. Renáta Zmajkovičová

Adresa: ul. Osvaldova 8386/25, Trnava 917 01

Ing. Matej Šanta

Adresa: Javorová 1858/41, Praha 8 - Kobylisy 182 00, Česká republika

Ing. Michal Pasák , MBA

Adresa: Borová 598, Příbram III 261 01, Česká republika

PhDr. Mgr. Art. Otokar Klein

Adresa: Podzámska 11, Nové Zámky 940 01

Šárka Vinklerová

Adresa: 7. května 935/5, Praha 4 - Chodov 149 00, Česká republika

Robert Balogh

Adresa: Přichystalova 62, Olomouc 779 00, Česká republika

PaedDr. Anna Kijaček Rošková

Adresa: Topoľová 2591/49, Nové Zámky 940 01

JUDr. Naďa Hartmann

Adresa: Bernolákova ul. 147/35, Levice 934 01