Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Lukáš Štefánik

Adresa: Mederská 11, Nové Zámky 940 51
Súvisiace firmy
?  
Súvisiaci ľudia
?  

MUdr. Peter Hudák

Adresa: Dostihová 1, Nové Zámky

MUdr. Peter Hudák

Adresa: Dostihová č.1, Nové Zámky

Ing. Oliver Čelko

Adresa: Šoltésovej 22, Nové Zámky

Ing. Arch. Jozef Istenes

Adresa: Pri hrádzi 31, Nové Zámky

Mgr. Andrej Huršan

Adresa: Dostihová 5, Nové Zámky 940 01

Ing. Jozef Török

Adresa: Poľovnícka 2606/39, Nové Zámky 940 01

Mgr. Katarína Hozlárová

Adresa: Komárňanská cesta 8, Nové Zámky 940 64

František Štefánik

Adresa: J. Kráľa 14, Nové Zámky

Roman Haulík

Adresa: G. Bethlena 15, Nové Zámky 940 01

Ing. Norbert Kádek

Adresa: Železničiarska 18, Nové Zámky 940 66

MUdr. Silvester Demo

Adresa: Nábrežná 97, Nové Zámky 940 57

Ing. Ladislav Csanda

Adresa: Pod kopcom 62, Nové Zámky

Ing. Štefan Pétery

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky

Ing. Jozef Török

Adresa: Poľovnícka 39, Nové Zámky 940 77

JUDr. Jaromír Valent

Adresa: Devínska 9, Nové Zámky 940 01

Ing. Imrich Alaxa

Adresa: Nábrežná č. 29, Nové Zámky

Ing. Alexander Andruškó

Adresa: Komárňanská č. 47, Nové Zámky

Ing. Mária Bršelová

Adresa: Jelenia 14, Nové Zámky

Katarína Danková

Adresa: T.G. Masaryka 26, Nové Zámky

Ing. László Forró

Adresa: Andovská č. 76, Nové Zámky

Mária Garaiová

Adresa: G. Bethlena č. 47, Nové Zámky

Ing. Kliment Klučka

Adresa: Krížna č. 17, Nové Zámky

MUdr. Tibor Pischinger

Adresa: Michalská bašta č. 5, Nové Zámky

MUdr. Tomáš Stanko

Adresa: Jeruzalemská č. 41, Nové Zámky

RNDR. Alžbeta Hegedusová

Adresa: G. Bethlena 23, Nové Zámky

Zoltán Kecskés

Adresa: Bitunková 11, Nové Zámky

Mgr. Darina Knihárová

Adresa: Hradná 13, Nové Zámky

Peter Mészáros

Adresa: Nábrežná 61, Nové Zámky

RNDR. Štefan Prónay

Adresa: Šafárikova 26, Nové Zámky

PaedDr. Karol Vas

Adresa: Matunáka 4, Nové Zámky

MvDr. Tibor Pischinger

Adresa: Michalská bašta 5, Nové Zámky

Ing. Alexander Andruškó

Adresa: Komárňanská 47, Nové Zámky

JUDr. Richard Schwarz

Adresa: Nábrežná 85, Nové Zámky

Pavol Hudák , Ing , PhD.

Adresa: Šurianska 9, Nové Zámky 940 66

Mgr. Károly Peczár

Adresa: Michalská bašta 12, Nové Zámky

JUDr. Richard Schwarz

Adresa: Nábrežná 85, Nové Zámky 940 57

Ing. Ľubica Juríková

Adresa: SNP 52, Nové Zámky 940 63

JUDr. Richard Schwarz

Adresa: Hradná 30, Nové Zámky 940 01

Ing. Pavol Hudák , PhD.

Adresa: Šurianska 9, Nové Zámky 940 66

Marta Kováčová

Adresa: G. Bethlena č. 47, Nové Zámky

Vojtech Magyar

Adresa: Čerešňová č. 16, Nové Zámky

Ing. Alojz Marek

Adresa: Hradná č. 24, Nové Zámky

Ing. Ladislav Moravčík

Adresa: Krížna č. 15, Nové Zámky

Ing. Mário Horváth

Adresa: Štrková 4, Nové Zámky

Ing. Tomáš Hotový

Adresa: Ľ. Štúra 16, Nové Zámky

Ing. Ladislav Moravčík

Adresa: Krížna 15, Nové Zámky

Ing. Helena Bohátová

Adresa: Žerotínova bašta 21, Nové Zámky

Roman Haulík

Adresa: Čerešňová 31, Nové Zámky

Ing. Ľubica Juríková

Adresa: SNP 52, Nové Zámky

Dénes Száraz

Adresa: Mýtna 12, Nové Zámky

František Štefánik

Adresa: Mederská 11, Nové Zámky

Mgr. Štefan Veršeghy

Adresa: Komárňanská 54, Nové Zámky 940 64

Ing. Peter Mészáros

Adresa: Svornosti 21, Nové Zámky 940 77

Mgr. Zoltán Berta

Adresa: Pod kopcom 64, Nové Zámky 940 55

Ing. Péter Nagy

Adresa: Jazdecká 5, Nové Zámky 940 80

PaedDr. Mária Malperová

Adresa: G.Betlena 50, Nové Zámky 940 01

PHDr. Juraj Kisely , CSC.

Adresa: Hradná 26, Nové Zámky 940 56

Ing. Pavol Uhrin

Adresa: Gúgska 50, Nové Zámky 940 54

Ing.arch. Ladislav Bakša

Adresa: Nábrežná č.42, Nové Zámky

Ing. Balázs Bauer

Adresa: Tyršova č.4, Nové Zámky

Ing. Karol Horváth

Adresa: Nabrežná č.10, Nové Zámky

MUdr. Miroslav Jarúnek

Adresa: Nábrežná č.14, Nové Zámky

RHDr. Štefan Prónay

Adresa: Šafárikova č.26, Nové Zámky

Lenka Szegényová

Adresa: Cyrilometódska č.8, Nové Zámky

František Štefánik

Adresa: J. Kráľa č.14, Nové Zámky

Ing. Jozef Török

Adresa: Poľovnícka č. 39, Nové Zámky

Ing. László Forró

Adresa: Andovská 76, Nové Zámky

Mgr. Boris Holič

Adresa: Komárňanská 59, Nové Zámky

Ing. Tomáš Lang , , CSc.

Adresa: Bočná 82, Nové Zámky

Ing. Peter Mészáros

Adresa: Svornosti 21, Nové Zámky

Bohumil Moravec

Adresa: Jazdecká 15, Nové Zámky

Peter Plichta

Adresa: Michalská bašta 4, Nové Zámky

Ing. Karol Rybár

Adresa: Nábrežná 18, Nové Zámky

Ing. Karol Horváth

Adresa: Pod lipami 56, Nové Zámky

Ing. Juliana Rovňaníková

Adresa: S. H. Vajanského 43, Nové Zámky

Ing. Alexander Valaška

Adresa: Nábrežná 32, Nové Zámky

PHDr. Juraj Kisely , CSC.

Adresa: Hradná 26, Nové Zámky

Ing. Karol Horváth

Adresa: Pod lipami 56, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 15.12.2004

Ing. Ladislav Marenčák

Adresa: Svornosti 26, Nové Zámky 940 01

Peter Plichta

Adresa: Michalská bašta 50/4, Nové Zámky 940 01

Peter Plichta

Adresa: Michalská bašta 4, Nové Zámky 940 54

Róbert Bilišič

Adresa: Mederská 19, Nové Zámky 940 51

Dušan Legény

Adresa: Hrebíčková 36, Nové Zámky 940 67

Mgr. Károly Peczár

Adresa: Michalská bašta 12, Nové Zámky 940 53

Mgr. Štefan Veršeghy

Adresa: Komárňanská cesta 54, Nové Zámky 940 53

Ing. Ľubica Juríková

Adresa: SNP 52, Nové Zámky 940 53

MUdr. Tibor Ďuriš

Adresa: Nábrežná 4, Nové Zámky

Ing. Andrej Gudmon

Adresa: Komárňanská 55, Nové Zámky

Ing. Tomáš Hotový

Adresa: Ľ.Štúra 16, Nové Zámky

Margaréta Mellenová

Adresa: Nábrežná 42, Nové Zámky

Dušan Hofferica

Adresa: Pri hrádzi 4, Nové Zámky

Ladislav Máté

Adresa: Konopná 28, Nové Zámky

Ing. Jozef Török

Adresa: Poľovnícka 39, Nové Zámky

JUDr. Anna Benková

Adresa: Šoltésovej 29, Nové Zámky

Peter Plichta

Adresa: Michalská bašta 4, Nové Zámky 940 01

MUdr. Tibor Pischinger

Adresa: Michalská bašta 3774/5, Nové Zámky 940 01

MUDr. Mgr. Dušan Kollár , PhD.

Adresa: Poľná 8, Nové Zámky 940 01

Ing. Štefan Pétery

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky, Skončenie funkcie: 04.12.2006

Ing. Štefan Pétery

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky 940 01

Ing.arch. Jozef Istenes

Adresa: Pri hrádzi 31, Nové Zámky 940 01

Ing. László Forró

Adresa: Andovská 76, Nové Zámky 940 53

Ing. Ladislav Marenčák

Adresa: Svornosti 26, Nové Zámky 940 77

Ing. Štefan Pétery

Adresa: Šoltésovej 17, Nové Zámky 940 67

PaedDr. Anna Rošková

Adresa: S.H. Vajanského 1, Nové Zámky 940 82

MUdr. Dušan Kollár

Adresa: Poľná 8, Nové Zámky 940 52

Michal Tóth

Adresa: Pod záhradami 7, Nové Zámky 940 52

Ing. Pavol Hudák , CSC.

Adresa: Šurianska 9, Nové Zámky

Ing. Helena Bohátová

Adresa: Žerotínova bašta 21, Nové Zámky 940 56

JUDr. Richard Schwarz

Adresa: Hradná 30, Nové Zámky 940 56

Ing. Mária Bršelová - výkonná

Adresa: Jelenia 14, Nové Zámky

Ing. Miroslav Bohát

Adresa: Žerotínova bašta 21, Nové Zámky 940 56

Ing. Karol Horváth

Adresa: Nabrežná 10, Nové Zámky

RNDR. Alžbeta Hegedűsová , PhD.

Adresa: G. Bethlena 23, Nové Zámky

Ing. Péter Nagy

Adresa: Štrková 25, Nové Zámky 940 71

Ing. Elena Šrámková

Adresa: Hviezdoslavova 17, Svätý Jur 900 21

PaedDr. Anna Rošková

Adresa: S.H.Vajanského 1, Nové Zámky 940 82

PaedDr. Mária Malperová

Adresa: G. Bethlena 50, Nové Zámky 940 78

RNDR. Peter Lénárt

Adresa: Zálesná 6, Nové Zámky 940 55

PHDr. Ladislav Borbély

Adresa: Slovenská 9792/112, Nové Zámky 940 02

MUdr. Kamil Koleják , PhD, MSc.

Adresa: Jarková 63, Nové Zámky 940 51

JUDr. Dávid Nagy

Adresa: Kukučínova 8, Nové Zámky 940 62

Ing. Jozef Zachar

Adresa: Lécka 7, Nové Zámky 940 61

Emil Pásztor

Adresa: Cyrilometodska 30, Nové Zámky 940 02

Martin Kopec

Adresa: Schurmannova 1211/21, Nitra 949 01

Ing. Pavol Hudák , PhD.

Adresa: Šurianska 2778/9, Nové Zámky 940 02

Ing. Peter Mészáros

Adresa: Riečna 15, Nové Zámky 940 02

Mgr. Katarína Hozlárová

Adresa: Komárňanská cesta 8, Nové Zámky 940 02

JUDr. Ing. Tünde Szekeresová

Adresa: Jeruzalemská 9512/39, Nové Zámky 940 02

JUDr. Vladimír Lamačka

Adresa: T. G. Masaryka 35/3100, Nové Zámky 940 02

Robert Balogh

Adresa: Přichystalova 62, Olomouc 779 00, Česká republika