Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Vladimír Klocok

Adresa: Okružná 2058/22, Dolný Kubín
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Ladislav Vaškovič , CSC.

Adresa: Dunajská 24, Bratislava

Ing. Milan Žofaj

Adresa: Škultétyho 12, Bratislava

Ing. Ľubomír Švec

Adresa: Hronská 12, Bratislava

Ing. Jozef Bednárik

Adresa: Šmidkeho 1407/8, Dolný Kubín 026 01

Ing. Anton Sklárčik

Adresa: MDŽ 888/28, Dolný Kubín

Ing. Ľubomír Cimrák

Adresa: Generála Svobodu 1009/13, Dolný Kubín

Pavol Plesník

Adresa: Pri Kríži 2000/3, Bratislava

Ing. Andrej Tóth

Adresa: Pluhová 17/c, Ivanka pri Dunaji

Ing. Peter Pacera

Adresa: Holíčska 3, Bratislava

Ing. Michal Mišúl

Adresa: Zochova 1134/45, Dolný Kubín

Ing. Karol Danys

Adresa: Krížna 7, Banská Bystrica

Ing. Andrej Tóth

Adresa: Palkovičova 15, Bratislava

Ing. Peter Hrín

Adresa: Drobného 4, Bratislava

Ing. Peter Jerguš

Adresa: Tr. Obrancovmieru 43, Žilina

Ing. Pavol Pešek

Adresa: BélaKúnu 10, Bratislava

Ing. Ján Prelec

Adresa: Tekovská 9, Bratislava

Ing. Jozef Richter

Adresa: Družstev-ná 52, Trenčín

Ing. Jozef Sihelský

Adresa: Riba-yova 14, Bratislava

Ing. Andrej Tóth

Adresa: Palkovi-čova 15, Bratislava

Ing. Ján Ježík

Adresa: Planét 3, Bratislava

Ing. Peter Murín

Adresa: Palkovičova 15, Bratislava

Ing. Július Pribylinec

Adresa: Ľubovnianska 2, Bratislava

Ing. Dušan Vagaský

Adresa: Hálova 13, Bratislava

Ing. Miroslav Macák

Adresa: Clementi-sova 997/7, Beluša

Jan Willem Tom

Adresa: Limbricht Sittard, Holandsko, dlhodobý pobyt na území SR :, Páričkova 22, Bratislava

Bart Berten

Adresa: Lutzner Str. 208, Leipzig 041 79, SRN, prechodný pobyt na území SR :, Páričkova 22, Bratislava 821 08

Ing. Eva Pačesová

Adresa: Ambroseho 1, Bratislava

Ing. Dušan Vagaský

Adresa: Hálova 13, Bratislava, Skončenie funkcie: 01.04.2003

Albert Ján Oostergetel

Adresa: Broekkant 51, Neerpelt, Holansko

Ing. Věra Kadlecajová

Adresa: Jungmanova 2, Bratislava

Ing. Miroslav Macák

Adresa: Clementisova 997/7, Beluša

Wolfgang Fischer

Adresa: Kondorweg 21, Wuppertal, Spolková republika Nemecko

Otto Kremmer

Adresa: Jungmanova 2, Bratislava

Ing. Karol Danys

Adresa: Čsl. pionierov 1, Banská Bystrica

Ing. Ernest Angermayer

Adresa: Lackova 13, Bratislava

Ing. Vladimír Hromý

Adresa: Dunajská 26, Bratislava

Sven Paul Jozef Theo D´or

Adresa: Olivová 7200/35, Bratislava

Ing. Dana Rajčániová

Adresa: Vranovská 61, Bratislava

Ing. Věra Kadlecajová

Adresa: Prúdova 7, Bratislava

JUDr. Juraj Telek

Adresa: Bartoňova 2, Bratislava

Ing. Marián Plančák

Adresa: Kollárova 27, Bratislava

Ing. Ján Miško

Adresa: 368, Veľká Lomnica

JUDr. Pavol Ovšonka

Adresa: 385, Gánovce

Ing. Jana Pavlíková

Adresa: 475, Východná

Ing. Dušan Kucian

Adresa: Zámocká 18, Martin

Mgr. Roman Kobella

Adresa: 107, Oravský Podzámok

Ing. Tomáš Chrenek , CSC.

Adresa: Pankúchova 3, Bratislava

Ing. Miloš Lelovský

Adresa: Osloboditeľská 28, Bratislava

Ing. Ján Miško

Adresa: Jilemnického 368/142, Veľká Lomnica 059 52

Ing. Miloš Šujanský

Adresa: Dedovec 1027/14, Považská Bystrica

Ing. Milan Homza

Adresa: Starozagorská 6, Košice

Ing. Július Pribylinec

Adresa: Ľubovnianska 3195/2, Bratislava

Ing. Gustáv Fröhlich

Adresa: Tulská 2008/22, Dolný Kubín

JUDr. Pavol Ovšonka

Adresa: 344, Nová Lesná

Ing. Ladislav Dubiel

Adresa: Chorvátska 165/94, Šenkvice

Ing. Miroslav Hečko

Adresa: 5, Istebné

Ing. Terézia Kocsisová

Adresa: Eötvösa 44/3, Komárno, Skončenie funkcie: 21.07.2003

JUDr. Ivan Pohanka

Adresa: Matúškova 1643/22, Dolný Kubín, Skončenie funkcie: 21.07.2003

Ing. Ľubomír Cimrák

Adresa: Generála Svobodu 1009/13, Dolný Kubín, Skončenie funkcie: 02.02.2002

Ing. Miroslav Hoferica

Adresa: Nemocničná 1950/63, Dolný Kubín

Jozef Poklona

Adresa: Vladina 670, Tvrdošín

Ing. Dáša Beníková

Adresa: Štefana Nahálku 18/65, Martin

Ferdinand Ďurdík

Adresa: Uhliská 38, Pukanec

Ján Vrábel

Adresa: Mierová 1966/6, Dolný Kubín

Ing. Vladimír Adamus

Adresa: Matúškova 1642/18, Dolný Kubín

Ing. Miroslav Hečko

Adresa: 5/18, Istebné, Skončenie funkcie: 05.12.2002

Ing. Anton Prno

Adresa: Bilíkova 4, Bratislava, Skončenie funkcie: 05.12.2002

Magdaléna Vozárová

Adresa: Jamnického 2, Bratislava, Skončenie funkcie: 05.12.2002

Ing. Rudolf Salcer

Adresa: Ľ. Štúra 2296/4-17, Dolný Kubín

Matjaž Peterman

Adresa: Riečiška cesta 11, Bled, Slovinsko

Ing. Tomáš Krnáč

Adresa: Leštiny 94, Dolný Kubín

Ing. Ján Pangrác

Adresa: Leštiny 119, Dolný Kubín 026 01

Ing. Ján Korec , CSC.

Adresa: J. Kupeckého 11, Piešťany

Zuzana Ľachová

Adresa: Zimná 40, Spišská Nová Ves

Ing. Peter Vojtaššák

Adresa: Zadunajská cesta 3, Bratislava

Jozef Paškaj

Adresa: Na sihoti 1154/3, Dolný Kubín

Ing. Matej Fekete

Adresa: Janka Kráľa 9, Piešťany

Mgr. Slavomír Moško

Adresa: 15, Donovaly, Skončenie funkcie: 05.12.2002

Ján Nota

Adresa: Aleja Slobody 1879/22, Dolný Kubín

Ing. Miloš Šujanský

Adresa: Dedovec 1027/14, Považská Bystrica, Skončenie funkcie: 05.12.2002

Magdaléna Vozárová

Adresa: Jamnického 2, Bratislava

Mgr. Alexandra Dudáková

Adresa: Na Sihoti 1159/19, Dolný Kubín

Jozef Paškaj

Adresa:

Peter Plačno

Adresa: 671, Hruštín 029 52

Peter Plančo

Adresa: 671, Hruštín 029 52

Dalibor Havko

Adresa: 280, Párnica 027 52

Ing. Jozef Bednárik

Adresa: 158, Istebné

Ing. Jozef B e d n á r i k

Adresa: 158, Istebné

Ing. Gustáv F r ö h l i c h

Adresa: Tulská 2008/22, Dolný Kubín

Ing. Vladimír K l o c o k

Adresa: Okružná 2058/22-8, Dolný Kubín

Ing. Alojz O p a r t y

Adresa: Nemocničná 1945/23-69, Dolný Kubín

Ing. Anton S k l á r č í k

Adresa: Na Sihoti 1162/29, Dolný Kubín

Ing. Július Pribilinec

Adresa: Ľubovnianska 2, Bratislava

Ing. Tomáš Blšťák

Adresa: Fialkové údolie 25, Bratislava

Ing. Jozef F r a n k o v s k ý

Adresa: Konvalinkova 33, Prievidza

Ing. Peter G r e g o r

Adresa: 43, Valaská Dubová

Miroslav J u r i g a

Adresa: Ľ.Štúra 2046/17, Dolný Kubín

Ing. Ján K a r c o l

Adresa: Zochova 1111/50, Dolný Kubín

Ing. Marián O n d r u š

Adresa: Hurbanova 1183/5, Dolný Kubín

Ing. Bartolomej P e t ö

Adresa: Landanova 6, Bratislava

Ing. Rudolf Š r o j t a

Adresa: Radlinského 1712/34, Dolný Kubín

Ing. Zuzana Kormanová

Adresa: Levočská 475, Prešov

Ing. Etela Bandová

Adresa: Armádna 277, Jelšava

Ing. František Okoličáni

Adresa: Severná 799/104, Dolný Kubín

Ing. Pavol Hríň

Adresa: Pribišova 4, Bratislava

Ing. Anna Maderičová

Adresa: Poľná 52, Šenkvice

Ing. Ján Móder

Adresa: Zvončekova 65/A, Bratislava

Ing. Ľubomír Cimrák

Adresa: Gen. Svobodu 1009/13, Dolný Kubín

Ing. Jozef Ďaďo

Adresa: Nemocničná 1947/41-35, Dolný Kubín

Ing. Miroslav Hečko

Adresa: 5/18, Istebné

Ing. Marián Ondruš

Adresa: Hurbanova 1183/5, Dolný Kubín

Ing. Anton Prno

Adresa: Bilíkova 4, Bratislava

Ing. Štefan Slavkovský

Adresa: Na Sihoti 1166/6, Dolný Kubín

Ing. Rudolf Šrojta

Adresa: Radlinského 1712/34, Dolný Kubín

Ing. Ľubomír Blaško

Adresa: Fedinova 3b, Bratislava

Vojtech Bittó

Adresa: 801, Matúškovo

Ing. Mária Meľuchová

Adresa: Rastislavova 3484/12, Poprad 058 01

JUDr. Jozef Olejár

Adresa: Budovateľská 115, Poprad

Ing. Jiří Kozler

Adresa: 9.mája 254/22, Svit 059 21

Ing. Jiří Kozler

Adresa: 9. mája 254/22, Svit 059 21

Ing. Jiří Kozler

Adresa: 9.mája 254/22, Svit

Ing. Miroslav Pjaták

Adresa: Zochova 45, Kežmarok

Tibor Mayer

Adresa:

Ing. Peter Vajda , CSC.

Adresa: Hummelova č. 2166/6, Bratislava

Robert Kay

Adresa: Lilyville Road 15, London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

JUDr. Alexander Zápotocký

Adresa: Moldavská 33, Košice, Skončenie funkcie: 29.11.2004

Robert Kay

Adresa: Lilyville Road 15, London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Skončenie funkcie: 29.11.2004

Ján Bachleda

Adresa: M. Lányiho 1372/25, Kežmarok

Ing. Alfonz Lukačin

Adresa: Bauerova 28, Košice, Skončenie funkcie: 29.11.2004

Ing. Peter Vajda , CSC.

Adresa: Hummelova č. 2166/6, Bratislava, Skončenie funkcie: 29.11.2004

Ing. Miriam Kostková

Adresa: Levočská 212/10, Poprad 058 01

Daniela Imrichová

Adresa: Štúrova 293/51, Svit 059 21

Bc. Ján Bachleda

Adresa: M. Lányiho 1372/25, Kežmarok 060 01

dipl. ing. Peter Slimák

Adresa: L. Svobodu 2499/6, Poprad

Ing. Peter Jackulík

Adresa: Hôrka 213, Vyšný Kubín 026 01

Albert Ján Oostergetel

Adresa: Broekkant 51, Neerpelt, Belgické kráľovstvo, dlhodobý pobyt na území SR :, Páričkova 1099/22, Bratislava

Albert Ján Oostergetel

Adresa: Broekkant 51, Neerpelt, Belgické kráľovstvo, dlhodobý pobyt na území SR :, Páričkova 1099/22, Bratislava, Skončenie funkcie: 01.04.2003

JUDr. Dalimír Uhliar

Adresa: 78, Sušany

Mgr. Michaela Toroková

Adresa: Riazanská 60, Bratislava

Stanislav Buštor

Adresa: Jelačičova 14, Bratislava

Ing. Andre Wavre

Adresa: Medzierka 2007/1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

JUDr. Martin Čizmárik

Adresa: Staré záhrady 14, Bratislava

Ing. Ivan Ušiak

Adresa: Ľ. Zúbka 15/84, Bratislava

Ing. Alexander František Zvrškovec

Adresa: Granholen, Vaxholm Väspra, Švédske kráľovstvo, dlhodobý pobyt na území SR :, Slovanské nábr. 42, Bratislava

Robert Kay

Adresa: Lilyville Road 15, London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Ing. Miriam Kostková

Adresa: Javorová 1400/3, Veľká Lomnica 059 52

Ing. Miroslav Pjatak

Adresa: Zochova 45, Kežmarok

Ing. Eva Pačesová

Adresa: Ambroseho 1, Bratislava, Skončenie funkcie: 11.07.2012

Ing. Michal Mišúl

Adresa: Beňovolehotská 3002/74, Dolný Kubín 026 01