Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Sociálna sieť firiem

Sociálna sieť firiem na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Obchodný register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených firiem a osôb. Údaje zverejnené v Sociálnej sieti firiem pochádzajú z iných zdrojov (ORSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Milan Žofaj

Adresa: Škultétyho 12, Bratislava
Súvisiace firmy
?  

Sídlo:

Sídlo: Andrusovova 9/B, Bratislava 851 01

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Sídlo:

Oraving, s.r.o.

Sídlo: M.R.Štefánika 1833, Dolný Kubín 026 01

Sídlo:

Sídlo:
Súvisiaci ľudia
?  

Ing. Andrej Hunčík

Adresa: Benkova 1265/6, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Václav Matějíček

Adresa: Karpatská 369/25, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ladislav Vaškovič , CSC.

Adresa: Dunajská 24, Bratislava

Ing. Ivan Stoszek

Adresa: Andrusovova 1014/9B, Bratislava 851 01

Jozef Šuriňák

Adresa: 283, Zuberec

Ing. Juraj Ratica

Adresa: 889, Rabča

Ing. Daniel Škerda

Adresa: Revišné 317, Veličná

Ing. Ladislav Prokopius

Adresa: ul. Štefánikova 1106, Kúty

František Šido

Adresa: Továrenská 846, Kúty

Jozef Laštík

Adresa: Aleja Slobody 1890, Dolný Kubín

Ing. Vladimír Kováľ

Adresa: 337, Zuberec

Ing. Ľubomír Švec

Adresa: Hronská 12, Bratislava

Milan Hnilica

Adresa: Odbojárov 1958/12, Dolný Kubín

Ing. Tibor Kosák

Adresa: Sládkovičova 37, Trnava

Ing. Milan Žofaj

Adresa: Škultétyho 12, Bratislava 831 03

Ing. Anton Sklárčik

Adresa: MDŽ 888/28, Dolný Kubín

Miroslav Štefánek

Adresa: SNP 9/21, Nová Dubnica

Ing. Peter Zmatek

Adresa: Krátka 2030/8, Nové Mesto nad Váhom

Jozef Hrušovský

Adresa: Beckovská 23, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Michal Mišúl

Adresa: Zochova 1134/45, Dolný Kubín

JUDr. Ivan Pohanka

Adresa: Matúškova 1643/22, Dolný Kubín

Ing. Štefan Matúška

Adresa: Športovcov 1179/12, Dolný Kubín

Ing. Július Pribylinec

Adresa: Ľubovnianska 3195/2, Bratislava, Skončenie funkcie: 30.12.2002

Ján Tmák

Adresa: Pod Žiarcom 776/128, Tvrdošín 027 44

JUDr. Jozef Holdoš

Adresa: Beňovolehotská 2126/28, Dolný Kubín

Peter Pačin

Adresa: Žilinská cesta 1650/29, Ružomberok

Ing. Július Pribylinec

Adresa: Ľubovnianska 2, Bratislava

JUDr. Juraj Telek

Adresa: Bartoňova 2, Bratislava

Jozef Laštík

Adresa: Aleja Slobody 1890, Dolný Kubín 026 01

Ing. Jana Pavlíková

Adresa: 475, Východná

Mgr. Michaela Töröková

Adresa: Riazanská 60, Bratislava

JUDr. Oľga Baranová

Adresa: SNP 266/3, Stará Turá

Zuzana Martáková

Adresa: Hurbanova 136/10, Stará Turá

Monika Pavlovičová

Adresa: Hurbanova 130/11, Stará Turá

Ing. Juraj Mačejovský

Adresa: Nábrežná 15, Bardejov

Ing. Milan Žofaj

Adresa: Záhradnícka 16514/60, Bratislava 821 08

Ing. Ivan Stoszek

Adresa: Andrusovova 1014 9/B, Bratislava 851 01

Milan Galo

Adresa: Kocurice, Dudvážska 4786/19, Piešťany

Ing. Tomáš Chrenek , CSC.

Adresa: Pankúchova 3, Bratislava

JUDr. Dalimír Uhliar

Adresa: Sušany 78, Poltár

Mgr. Roman Matějíček

Adresa: Karpatská 369/25, Nové Mesto nad Váhom

Róbert Byrtus

Adresa: Hubeného 23, Bratislava

Jozef Laštík

Adresa: Alej Slobody 1890, Dolný Kubín

Michal Mištúrik

Adresa: 20/92, Bziny

Ing. Daniel Škerda

Adresa: 317, Revišné

Miroslav Koníček

Adresa: Sibírska 692/4, Trenčín

Marián Uher

Adresa: Halalovka 2346/49, Trenčín

Martina Horňáková

Adresa: Na Sihoti 1156/7-63, Dolný Kubín

František Jedinák

Adresa: Sedliacka Dubová 158, Dolný Kubín

Juraj Lukáč

Adresa: SNP 1201/26-5, Dolný Kubín

Martin Ondruš

Adresa: Medzihradská 69, Dolný Kubín

Jozef Remeň

Adresa: Nemocničná 1949/53, Dolný Kubín

Milan Kupec

Adresa: Matúškova 1641/16-23, Dolný Kubín

Rajmund Bradík

Adresa: 67, Jasenová

Jaroslav Žofaj

Adresa: Aleja Slobody 1890, Dolný Kubín

Rajmund Bradík

Adresa: 67, Jasenová, Skončenie funkcie: 27.09.2005

Milan Kupec

Adresa: Matúškova 1641/16-23, Dolný Kubín, Skončenie funkcie: 27.09.2005

Jaroslav Žofaj

Adresa: Aleja Slobody 1890, Dolný Kubín, Skončenie funkcie: 27.09.2005

Milada Antalová

Adresa: Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín

Helena Majdišová

Adresa: Nemocničná 1950/61, Dolný Kubín

Silvia Laštíková

Adresa: Alej Slobody 1890, Dolný Kubín

Martina Žofajová

Adresa: Alej Slobody 1890/48, Dolný Kubín

Ing. Branislav Gábriš

Adresa: Jadrová 3226/5, Bratislava

Ing. Gustáv Fröhlich

Adresa: Tulská 2008/22, Dolný Kubín

Božena Ucháľová

Adresa: Chočská 1523/1, Dolný Kubín

Ľuboš Kotras

Adresa: 1. mája 309/5, Nové Mesto nad Váhom

Ing. Branislav Gábriš

Adresa: Jadrová 5, Bratislava

Ing. Miroslav Hoferica

Adresa: Nemocničná 1950/63, Dolný Kubín

Ing. Vladimír Klocok

Adresa: Okružná 2058/22, Dolný Kubín

Ján Vrábel

Adresa: Mierová 1966/6, Dolný Kubín

Ing. Ján Korec , CSC.

Adresa: J. Kupeckého 11, Piešťany

Ing. Jozef Bednárik

Adresa: 158, Istebné

Ing. Juraj Ratica

Adresa: Riečna 859, Rabča

Ing. Jozef Sojčák

Adresa: 308, Dlhá nad Oravou

Ing. Milan Žofaj

Adresa: P. Horova 5/53, Bratislava

Jaroslav Žofaj

Adresa: Aleja Slobody 1890/48, Dolný Kubín

Ing. Jozef B e d n á r i k

Adresa: 158, Istebné

Ing. Gustáv F r ö h l i c h

Adresa: Tulská 2008/22, Dolný Kubín

Ing. Vladimír K l o c o k

Adresa: Okružná 2058/22-8, Dolný Kubín

Ing. Alojz O p a r t y

Adresa: Nemocničná 1945/23-69, Dolný Kubín

Ing. Anton S k l á r č í k

Adresa: Na Sihoti 1162/29, Dolný Kubín

Ing. Július Pribilinec

Adresa: Ľubovnianska 2, Bratislava

Ing. Tomáš Blšťák

Adresa: Fialkové údolie 25, Bratislava

Ing. Jozef F r a n k o v s k ý

Adresa: Konvalinkova 33, Prievidza

Ing. Peter G r e g o r

Adresa: 43, Valaská Dubová

Miroslav J u r i g a

Adresa: Ľ.Štúra 2046/17, Dolný Kubín

Ing. Ján K a r c o l

Adresa: Zochova 1111/50, Dolný Kubín

Ing. Marián O n d r u š

Adresa: Hurbanova 1183/5, Dolný Kubín

Ing. Bartolomej P e t ö

Adresa: Landanova 6, Bratislava

Ing. Rudolf Š r o j t a

Adresa: Radlinského 1712/34, Dolný Kubín

Ing. Zuzana Kormanová

Adresa: Levočská 475, Prešov

Ing. Etela Bandová

Adresa: Armádna 277, Jelšava

Ing. František Okoličáni

Adresa: Severná 799/104, Dolný Kubín

Ing. Pavol Hríň

Adresa: Pribišova 4, Bratislava

Ing. Anna Maderičová

Adresa: Poľná 52, Šenkvice

Ing. Ján Móder

Adresa: Zvončekova 65/A, Bratislava

Ing. Ľubomír Cimrák

Adresa: Gen. Svobodu 1009/13, Dolný Kubín

Ing. Jozef Ďaďo

Adresa: Nemocničná 1947/41-35, Dolný Kubín

Ing. Miroslav Hečko

Adresa: 5/18, Istebné

Ing. Marián Ondruš

Adresa: Hurbanova 1183/5, Dolný Kubín

Ing. Anton Prno

Adresa: Bilíkova 4, Bratislava

Ing. Štefan Slavkovský

Adresa: Na Sihoti 1166/6, Dolný Kubín

Ing. Rudolf Šrojta

Adresa: Radlinského 1712/34, Dolný Kubín

Ing. Ľubomír Blaško

Adresa: Fedinova 3b, Bratislava

Ing. Roman Skala

Adresa: Eötvösa 42/15, Komárno

Ing. Štefan Pačin

Adresa: Žilinská cesta 1650/29, Ružomberok

Ing. Jozef Magyarics

Adresa: Obchodná 50, Komárno - Nová Stráž

Ing. Ladislav Domonkos

Adresa: Rákocziho 238/28, Komárno

Ing. Tomáš Bujna

Adresa: Orgovánová 3, Komárno

Ing. Juraj Vasek

Adresa: ul. Pod Žiarcom 282/5, Tvrdošín

Mgr. Mariana Krajčíová

Adresa: 54, Jablonové

Ing. Silvie Puškášová

Adresa: Tematínska 2, Bratislava

dipl. ing. Peter Slimák

Adresa: L. Svobodu 2499/6, Poprad

Ing. Daniel Škerda

Adresa: Revíšné 317, Veličná

Daniela Slezáková

Adresa: Rázusová 31, Pezinok

Ing. Ivan Ušiak

Adresa: Ľ. Zúbka 15/84, Bratislava

Ing. Alexander František Zvrškovec

Adresa: Granholen, Vaxholm Väspra, Švédske kráľovstvo, dlhodobý pobyt na území SR :, Slovanské nábr. 42, Bratislava

Ivan Kusalík

Adresa: Kadnárová 78, Bratislava