Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2017 podľa krajov
13812
3,64%
-255
11093
3,05%
-285
14159
3,88%
-378
20052
4,73%
-421
20269
5,07%
-652
36006
9,43%
-955
49380
10,53%
-1549
45147
10,59%
-1082
209918
6,54%
-5577
Reštrukturalizácie
Meno / Adresa / IČO (dátum narodenia) / Vyhlásenie

FESTAP s.r.o.

 
Hattalova 2, 831 03 Bratislava
IČO: 31587828

Súd: Okresný súd Bratislava I
Povolenie: 5.6.2017, obchodný vestník 106/2017
Spisová značka: 37R/1/2017
Sudca: JUDr. Vladimír Sklenka
Poradové číslo: K012321