Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Živnostníci

Zoznam živnostníkov na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Živnostenský register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených živnostníkov. Údaje zverejnené v zozname živnostníkov pochádzajú z iných zdrojov (ZRSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Zdenek Kmeť - RST

IČO: 30008093
Miesto podnikania:
95175 Beladice, Hlavná I 46
Predmety podnikania
?  

Výroba iného tovaru z papiera a lepenky-zdobenie pohľadníc

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Predaj na trhoch - potraviny,nápoje,tabak,tovar pre domácnosť,el.prístr.pre domácnosť.,TV a rozhl.prijímače,stroje pre text.priem.,šij.a plet.stroje,rôzne výrobky pre občanov,drevo, stav.mater.,inštalač. a elektromater.,papier,kozmetika,kancel. stroje a zariad.,chem.a farm.výrobky,odevy,obuv,sklo,porcelán, umelé hmoty,hračky

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Maloobchod mimo predajne - potraviny,nápoje,tabak,tovar pre dom.el.prístr.pre domácn.,TV a rozhl.prij.,stroje pre text.priem., staveb.mater.,šijacie a plet.stroje,výr.pre občanov,drevo,inšta-lačný a elektromateriál,papier,kancel.stroje a zariadenia,chemické a farmaceutické výrobky,kozmetika,odevy,obuv,sklo,por-celán,umelé hmoty,hračky

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Veľkoobchod - potraviny,nápoje,tabak,tovar pre domácn.,hračky, el.prístr.pre domácn.,rozhl. a TV prijímače,stroje pre textil. priem.,šijacie a plet.stroje,rôzne výrobky pre občanov,drevo, staveb.materiál,inštalačný a elektromateriál,papier,chem.výrob-ky,kancelár.stroje a zariad.,farmaceutické výrobky,kozmetika,odevy,obuv,sklo,porcelán,umelé hmoty

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Sprostredkovanie obchodu - výrobky z plastov,nápoje,tabak,tovar pre domácnosť,kozmetika,el.prístr.pre domácn.,TV a rozhl.prijí-mače,stroje pre textil.priem.,šijacie stroje,pletacie stroje, rôzne výrobky pre občanov,kancelár.stroje a zariadenia,chemic. výrobky,sklo,porcelán,umelé hmoty,hračky,drevo,staveb.,inšta- lač.,elektro materiál,s textilom,odevami,obuvou a koženým tova-rom,s potravinárskym tovarom,s papierenským tovarom,elektronika,drogéria,drobný tovar

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Výroba veľkonočných a vianočných ozdôb

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Reklamná činnosť

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Predaj na trhoch - potraviny,nápoje,tabak,tovar pre domácnosť, el.prístr.pre domácnosť.,TV a rozhl.prijímače,stroje pre text.priem.,šij.a plet.stroje,rôzne výrobky pre občanov,drevo, stav.mater.,inštalač. a elektromater.,papier,kozmetika,kancel. stroje a zariad.,chem.a farm.výrobky,odevy,obuv,sklo,porcelán, umelé hmoty,hračky

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Revízie elektrických zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Sprostredkovanie obchodu - výrobky z plastov,nápoje,tabak,tovar pre domácnosť,kozmetika,el.prístr.pre domácn.,TV a rozhl.prijí- mače,stroje pre textil.priem.,šijacie stroje,pletacie stroje, rôzne výrobky pre občanov,kancelár.stroje a zariadenia,chemic. výrobky,sklo,porcelán,umelé hmoty,hračky,drevo,staveb.,inšta- lač.,elektro materiál,s textilom,odevami,obuvou a koženým tova- rom,s potravinárskym tovarom,s papierenským tovarom,elektronika, drogéria,drobný tovar

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Veľkoobchod - potraviny,nápoje,tabak,tovar pre domácn.,hračky, el.prístr.pre domácn.,rozhl. a TV prijímače,stroje pre textil. priem.,šijacie a plet.stroje,rôzne výrobky pre občanov,drevo, staveb.materiál,inštalačný a elektromateriál,papier,chem.výrob- ky,kancelár.stroje a zariad.,farmaceutické výrobky,kozmetika, odevy,obuv,sklo,porcelán,umelé hmoty

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Maloobchod mimo predajne - potraviny,nápoje,tabak,tovar pre dom. el.prístr.pre domácn.,TV a rozhl.prij.,stroje pre text.priem., staveb.mater.,šijacie a plet.stroje,výr.pre občanov,drevo,inšta- lačný a elektromateriál,papier,kancel.stroje a zariadenia, chemické a farmaceutické výrobky,kozmetika,odevy,obuv,sklo,por- celán,umelé hmoty,hračky

Deň vzniku oprávnenia: 28. apríl 1992

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 9. október 2003

Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 9. október 2003

Maloobchod v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 9. október 2003

Sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 9. október 2003