Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Živnostníci

Zoznam živnostníkov na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Živnostenský register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených živnostníkov. Údaje zverejnené v zozname živnostníkov pochádzajú z iných zdrojov (ZRSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Mgr. Jozef Baloga - MeRa Service

IČO: 10667164
Miesto podnikania:
08006 Ľubotice, Ľubochnianska 16
Predmety podnikania
?  

Montáž,oprava,údržba el.zariadení do 1000V a bleskozvodov

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Výroba, inštalácia a opravy ústred. kúrenia a vetrania

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Prenájom motorových vozidiel

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Obchodná činnosť s hutným a spojovacím materiálom

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Obchodná činnosť so stavebnými materiálmi a náradím

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Obchodná činnosť s priemyselným a spotrebným tovarom

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Sprostredkovanie obchodu

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Prípravné práce pre stavbu /vrtacie práce do panelu/

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Vodoinštalatérstvo

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Revízia elektrických zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 20. november 1992

Montáž, opravy a revízie zariadení na znižovanie tlaku plynu do 0,3 MPa, NTL a STL plynovodov a prípojok podľa STN 38 6413 a STN 38 6420, odberných plynových zariadení v budovách podľa STN 38 6441.

Deň vzniku oprávnenia: 18. september 1995

Vykonávanie priemyselných stavieb

Deň vzniku oprávnenia: 22. október 1996

Vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov)

Deň vzniku oprávnenia: 22. október 1996

Vykonávanie bytových a občianskych stavieb

Deň vzniku oprávnenia: 22. október 1996

Maliarske a natieračské práce

Deň vzniku oprávnenia: 22. október 1996

Zemné práce

Deň vzniku oprávnenia: 22. október 1996

Sprostredkovanie služieb

Deň vzniku oprávnenia: 22. október 1996

Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej

Deň vzniku oprávnenia: 22. október 1996

Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení do 1000 V v obj. tr. A, B a bleskozvodov Výroba rozvádzačov do 1000 V, vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení do 1000 V v obj. tr. A, B a bleskozvodov

Deň vzniku oprávnenia: 22. október 1996

Nákladná cestná doprava

Deň vzniku oprávnenia: 13. október 1999

Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe

Deň vzniku oprávnenia: 3. november 1999

Výroba drobných kovových výrobkov a kovových obalov

Deň vzniku oprávnenia: 3. november 1999

Zváračské práce

Deň vzniku oprávnenia: 3. november 1999

Výroba vykurovacích telies

Deň vzniku oprávnenia: 3. november 1999

Kúrenárske práce

Deň vzniku oprávnenia: 3. november 1999

Montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu : Kotly parné a kvapalinové (IV.trieda) Tlakové nádoby stabilné (IV.trieda) Tlakové nádoby stabilné (III.trieda) Kotly parné a kvapalinové (V.trieda) Tlakové nádoby stabilné (II.trieda) Tlakové nádoby (I.trieda) Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I.trieda) Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II.trieda)

Deň vzniku oprávnenia: 16. jún 2003

Montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba tlakových zariadenív rozsahu :Kotly parné a kvapalinové (IV.trieda)Tlakové nádoby stabilné (IV.trieda)Tlakové nádoby stabilné (III.trieda)Kotly parné a kvapalinové (V.trieda)Tlakové nádoby stabilné (II.trieda)Tlakové nádoby (I.trieda)Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I.trieda)Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II.trieda)

Deň vzniku oprávnenia: 16. jún 2003

Faktoring a forfaiting

Deň vzniku oprávnenia: 13. august 2004

Vedenie účtovníctva

Deň vzniku oprávnenia: 13. august 2004

Čistiace a upratovacie práce

Deň vzniku oprávnenia: 13. august 2004

Prenájom nehnuteľností ( pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom )

Deň vzniku oprávnenia: 13. august 2004

Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

Deň vzniku oprávnenia: 28. október 2004

Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

Deň vzniku oprávnenia: 28. október 2004

Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

Deň vzniku oprávnenia: 28. október 2004

Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

Deň vzniku oprávnenia: 28. október 2004

Ubytovacie služby v rozsahu živnosti voľnej

Deň vzniku oprávnenia: 28. október 2004

Vnútroštátna nákladná cestná doprava

Deň vzniku oprávnenia: 15. november 2004

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Deň vzniku oprávnenia: 14. január 2005

Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania

Deň vzniku oprávnenia: 26. máj 2005

Obsluha tepelných zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 21. september 2011

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Deň vzniku oprávnenia: 26. október 2012

Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Deň vzniku oprávnenia: 2. december 2022