Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Živnostníci

Zoznam živnostníkov na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Živnostenský register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených živnostníkov. Údaje zverejnené v zozname živnostníkov pochádzajú z iných zdrojov (ZRSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Lucia Hlinková

IČO: 51545195
Miesto podnikania:
97217 Kanianka, Košovská 317/21
Predmety podnikania
?  

Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Prípravné práce k realizácii stavby

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Prevádzkovanie úschovní

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Dizajnérske činnosti

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Fotografické služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Vedenie účtovníctva

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Chov vybraných druhov zvierat

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Služby požičovní

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Verejné obstarávanie

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Záložne

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Faktoring a forfaiting

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Finančný lízing

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Prenájom hnuteľných vecí

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Informačná činnosť

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Administratívne služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Poskytovanie služieb osobného charakteru

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Služby súvisiace so skrášľovaním tela

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Deň vzniku oprávnenia: 7. máj 2019