Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2024 podľa krajov
11919
2,94%
-207
10595
3,66%
-277
10955
3,77%
-76
14358
4,11%
-63
15598
4,28%
-274
28285
8,89%
-385
41014
10,37%
-43
33105
8,92%
-339
165829
5,96%
-1664
Živnostníci

Zoznam živnostníkov na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Živnostenský register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených živnostníkov. Údaje zverejnené v zozname živnostníkov pochádzajú z iných zdrojov (ZRSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Lenka Marcinková

IČO: 47962259
Miesto podnikania:
09431 Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 480/29
Predmety podnikania
?  

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Deň vzniku oprávnenia: 1. november 2014

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Deň vzniku oprávnenia: 7. január 2016

Administratívne služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. január 2016

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Deň vzniku oprávnenia: 7. január 2016

Poskytovanie služieb v rybárstve

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Vedenie účtovníctva

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Služby súvisiace so skrášľovaním tela

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie služieb osobného charakteru

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prevádzkovanie jaslí

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Zadávanie klinického skúšania liečiv

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Dizajnérske činnosti

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Fotografické služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Chov vybraných druhov zvierat

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Faktoring a forfaiting

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Čistiace a upratovacie služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie sociálnych služieb

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Dopravná zdravotná služba

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Záložne

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Finančný lízing

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prevádzka malých plavidiel

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Kuriérske služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Administratívne služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Verejné obstarávanie

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Textilná výroba

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba potravinárskych výrobkov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba kŕmnych zmesí

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba nápojov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Odevná výroba

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Spracovanie kože

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Služby požičovní

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Informačná činnosť

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prípravné práce k realizácii stavby

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prenájom hnuteľných vecí

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba koksu a rafinovaných produktov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba bižutérie a suvenírov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba hudobných nástrojov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba hračiek a hier

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba sviečok a tieniacej techniky

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Sťahovacie služby

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Prevádzkovanie úschovní

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Keramická výroba

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba a hutnícke spracovanie kovov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

Deň vzniku oprávnenia: 7. december 2016

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Deň vzniku oprávnenia: 13. február 2019

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

Deň vzniku oprávnenia: 13. február 2019

Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónov - call centrum

Deň vzniku oprávnenia: 13. november 2019