Živnostníci

Zoznam živnostníkov na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Živnostenský register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených živnostníkov. Údaje zverejnené v zozname živnostníkov pochádzajú z iných zdrojov (ZRSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ján Cimbala

IČO: 34827552
Miesto podnikania:
09101 Stropkov, Mlynská 713/40
Predmety podnikania
?  

Pohostinská činnosť

Deň vzniku oprávnenia: 8. júl 1999

Veľkoobchod - potraviny, zmiešaný tovar, priemyselný tovar, drogéria, alko-nealko nápoje, zelenina, ovocie, mäso - mäsové výrobky, tabak - tabakové výrobky, stavebný a hutný materiál

Deň vzniku oprávnenia: 1. jún 1999
Prerušené od: 1. september 2010
Prerušené do: 31. august 2013

Maloobchod - so sortimentom komodít ako veľkoobchod

Deň vzniku oprávnenia: 1. jún 1999
Prerušené od: 1. september 2010
Prerušené do: 31. august 2013

Sprostredkovateľská činnosť

Deň vzniku oprávnenia: 1. jún 1999
Prerušené od: 1. september 2010
Prerušené do: 31. august 2013

Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * *

Deň vzniku oprávnenia: 1. jún 1999
Prerušené od: 1. september 2010
Prerušené do: 31. august 2013

Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže

Deň vzniku oprávnenia: 1. jún 1999
Prerušené od: 1. september 2010
Prerušené do: 31. august 2013

Cestná nákladná doprava

Deň vzniku oprávnenia: 8. júl 1999
Prerušené od: 1. september 2010
Prerušené do: 31. august 2013

Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)

Deň vzniku oprávnenia: 8. júl 1999
Prerušené od: 1. september 2010
Prerušené do: 31. august 2013