Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2021 podľa krajov
18248
4,94%
-221
16244
5,32%
-368
17347
5,45%
-280
21432
5,81%
-415
24463
6,60%
-336
36793
10,21%
-524
51402
12,11%
-257
46300
11,33%
+158
232229
7,92%
-2243
Živnostníci

Zoznam živnostníkov na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Živnostenský register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených živnostníkov. Údaje zverejnené v zozname živnostníkov pochádzajú z iných zdrojov (ZRSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Július Isza A - Z PLYN

IČO: 11962739
Miesto podnikania:
04011 Košice-Sídlisko KVP, Húskova 83
Predmety podnikania
?  

s náhradnými dielmi plynovými.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

Veľkoobchod a maloobchod s priemyselným tovarom,

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

s textilom, odevami, spotrebným tovarom, tabak. výrobkami,

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

Inžiniersko - poradenská činnosť.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

Vykonávanie revízií vyhradených technic. zariadení plynových na znižovanie tlaku plynu, rozvod plynu a spotrebu plynu spaľovaním dodávateľským spôsobom v budovách - ČSN 38 6441.v rozsahu osvedčenia revízneho technika plynových zar. č. 003/IKO/90-R-PZ-E,F,G zo dňa 08.03.1990.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

Sprostredkovanie obchodu a služieb.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

Veľkoobchod a maloobchod s priemyselným tovarom, s textilom, odevami, spotrebným tovarom, tabak. výrobkami, s náhradnými dielmi plynovými.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

Maliarske a natieračske práce.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

Prípravné práce pre stavbu.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

zo dňa 08.03.1990.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

revízneho technika plynových zar. č. 003/IKO/90-R-PZ-E,F,G

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

spaľovaním dodávateľskym spôsobom v rozsahu osvedčenia

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

v budovách - ČSN 38 6441.

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

na znižovanie tlaku plynu, rozvod plynu a spotrebu plynu

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

Vykonávanie revízií vyhradených technic. zariadení plynových

Deň vzniku oprávnenia: 1. september 1992

tovar, kozmetika, čistiace prostriedky, domáce potreby,

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

textil, obuv, kožená galantéria, kožušiny, hračky,

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Maloobchod: plynové spotrebiče.

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne:

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Realitná kancelária.

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Reklamná a propagačná činnosti.

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Čistiace a upratovacie práce.

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

potravinárske polotovary a výrobky, ovocie, zelenina, nápoje

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

predmety (mimo starožitností), autosúčiastky.

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

športové potreby, výrobky z mora, umelecké a zberateľské

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Nákup a predaj dvojstopých motorových vozidiel.

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Veľkoobchod: farby-laky.

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

ropné produkty, syntetické vlákna, priemyselné hnojivá,

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

priemyselný a spotrebný tovar, nerastné suroviny, farebné

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

a drahé kovy, hutný materiál a výrobky, drevo, celulóza,

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

výrobky z dreva, nábytok, stavebný materiál, sklo, keramika,

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

a prístroje,výrob.z plastov,polygrafické výrob.,železiarsky

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

s plynovými zariadeniami, plyn. a elektroplyn. spotrebičmi,

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Údržba a malé opravy na plynových odberných zariadeniach

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

strojáren.a elektrotech.výrob., náhrad.diely, nástroje

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

kancelárske potreby a zariadenia. zábavna pyrotechnika,

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994

Veľkoobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: textil, obuv, kožená galantéria, kožušiny, hračky, potravinárske polotovary a výrobky, ovocie, zelenina, nápoje ropné produkty, syntetické vlákna, priemyselné hnojivá, priemyselný a spotrebný tovar, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutný materiál a výrobky, drevo, celulóza, výrobky z dreva, nábytok, stavebný materiál, sklo, keramika a prístroje, výrob. z plastov, polygrafické výrob., železiarsky tovar, kozmetika, čistiace prostriedky, domáce potreby, strojáren. a elektrotech. výrob., náhrad. diely, nástroje s plynovými zariadeniami, plyn. A elektroplyn. spotrebičmi, kancelárske potreby a zariadenia. zábavna pyrotechnika, športové potreby, výrobky z mora, umelecké a zberateľské predmety (mimo starožitností), autosúčiastky.

Deň vzniku oprávnenia: 12. január 1994