Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Živnostníci

Zoznam živnostníkov na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Živnostenský register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených živnostníkov. Údaje zverejnené v zozname živnostníkov pochádzajú z iných zdrojov (ZRSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Ing. Edita Barančiková - Dance Art

IČO: 37003666
Miesto podnikania:
06901 Pichne 230
Predmety podnikania
?  

Požičiavanie a predaj nahraných nosičov zvukových a zvukovo-voobrazových záznamov /CD platne,videokazety/

Deň vzniku oprávnenia: 27. október 1993

Sprostredkovanie obchodu

Deň vzniku oprávnenia: 27. október 1993

Maloobchod-spotrebný,priemyselný a domácky vyrobený tovar

Deň vzniku oprávnenia: 27. október 1993

Maloobchod mimo riadnej predajne:nahrané a nenahrané nosiče zvukových a zvukovoobraz.záznamov,spotreb.a priemysel.tovar

Deň vzniku oprávnenia: 27. október 1993

Prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekondíciu

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Vydavateľské činnosti

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Výroba, požičiavanie, distribúcia videa

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Výroba odevov a odevných doplnkov - krajčírstvo

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Rekreačná činnosť v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Mimoškolská výchova

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Reklamné činnosti

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Organizovanie športových a spoločenských podujatí

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Sprostredkovanie obchodu a služieb

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Vyučovanie v odbore umenia - hudobná výchova

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Vyučovanie v odbore umenia - tanec

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Vedenie účtovníctva

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Podnikateľské poradenstvo

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Činnosť organizačných a ekonomických poradcov

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Činnosť účtovných poradcov

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Poradenstvo v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Maloobchod v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000

Kancelárske a sekretárske služby

Deň vzniku oprávnenia: 1. máj 2000