Záložné práva

Vyhľadané zápisy a prepojenia
Adresa: Wolkerova 27, Prešov, Prešov, Slovenská republika
Záložca: 10334/2011
Záložný dlžník: 10334/2011

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 02.07.2020
vyhlásené 01.07.2020
vyhlásené 30.06.2020
vyhlásené 29.06.2020
vyhlásené 29.06.2020

Burza pohľadávok

Reštrukturalizácie

povolené 29.06.2020.
povolené 11.06.2020.
povolené 04.05.2020.
povolené 27.04.2020.
povolené 10.03.2020.