Záložné práva

Vyhľadané zápisy a prepojenia
Adresa: Mlynarovičova 16, Bratislava, Bratislava V, Slovenská republika
Záložný dlžník: 14377/2011, 20323/2011
Adresa: Štefana Králika 4, 84108 Bratislava, Bratislava IV, Slovenská republika
Záložca: 30082/2007
Záložný dlžník: 30082/2007
Adresa: Nad lúčkami 55, Bratislava, Bratislava IV, Slovenská republika
Záložca: 4275/2013
Záložný dlžník: 4275/2013