Záložné práva

Vyhľadané zápisy a prepojenia
Adresa: Orgovánová 8, Košice, Košice II, Slovenská republika
Záložca: 19078/2012
Záložný dlžník: 19078/2012