Záložné práva

Vyhľadané zápisy a prepojenia
Adresa: Prečín 39, 01815 Prečín, Považská Bystrica, Slovenská republika
Záložný dlžník: 12512/2007, 24909/2010