Záložné práva
Katarína Kuchárová
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Katarína Kuchárová - záložca
Číslo a rok zápisu:

11847/2013

Druh registrácie: Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Výpis súvisiacich spisových značiek pre Katarína Kuchárová - záložný dlžník

 

Vyhlásené konkurzy

vyhlásené 19.01.2021
vyhlásené 19.01.2021
vyhlásené 18.01.2021
vyhlásené 18.01.2021
vyhlásené 15.01.2021

Burza pohľadávok

pridané do BP 15.01.2021

Reštrukturalizácie

povolené 07.01.2021.
povolené 06.10.2020.
povolené 05.10.2020.
povolené 10.09.2020.
povolené 04.09.2020.