Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Ružomberok, Ľubomír Húska, Dalibor Ruttkay, Zdena Vitosová, Jaroslav Macko, Danka Macková, Stanislav Antol, Anna Antolová, Jozef Olejník, Eva Olejníková, Drahomíra Štureková, Mária Čabalová, Ľubomír Lesák, Veronika Lesáková, Ing. Anton Chyla, Oľga Chylová, Ivan Rajniak, Ján Adamec, Magdaléna Adamcová, Ivan Koželuha, Mária Koželuhová, Peter Hečko, Ján Gromský, Soňa Gromská, Ing. Radovan Louda, Jozef Hýl, Alojz Popovič, Magdaléna Popovičová, Ing. Ľudmila Buffová, Ing. Jaroslav Priesol, Ing. Mária Priesolová, Božena Kuzmanová, Metód Matula, Daniela Matulová, Miroslav Kušnír, Mária Forgáčová, Eva Kudroňová, RNDr. Michaela Vieriková, Marian Haluška, Iveta Halušková, Martin Kostroš, Ľubomír Kopča, Janka Karliaková, Jarmila Kenerešová, Katarína Jadroňová, Prof.ThDr.RNDr. Jana Móricová PhD., Pavol Kopanica, Božena Feriancová, Ján Stašek, Tatiana Stašeková, Bohumil Kostroš, Paulína Kostrošová, Jozef Horváth, Emília Jánošová, Ľubomír Polomský, Mária Polomská, Ctibor Jeleník, Zdenka Jeleníková, Elena Tišťanová, Dušan Vydúrek, Janka Vydúreková, Danka Pišná, Anna Kvasničáková, Bc. Marek Tarač, Rudolf Záležák, Helena Miškovicová, Vladimír Kubáň, Milan Maslo, Monika Vyparinová, Ludmila Smýkalová, Valéria Maslová, Lýdia Mušutová, Mgr. Ján Liška, Ing. Miloslav Rousek
Záložný dlžník: Ľubomír Húska, Zdena Vitosová, Jaroslav Macko, Danka Macková, Stanislav Antol, Anna Antolová, Jozef Olejník, Eva Olejníková, Drahomíra Štureková, Mária Čabalová, Ľubomír Lesák, Veronika Lesáková, Ing. Anton Chyla, Oľga Chylová, Ivan Rajniak, Ján Adamec, Magdaléna Adamcová, Ivan Koželuha, Mária Koželuhová, Peter Hečko, Ján Gromský, Soňa Gromská, Ing. Radovan Louda, Jozef Hýl, Alojz Popovič, Magdaléna Popovičová, Ing. Ľudmila Buffová, Ing. Jaroslav Priesol, Ing. Mária Priesolová, Božena Kuzmanová, Metód Matula, Daniela Matulová, Miroslav Kušnír, Mária Forgáčová, Eva Kudroňová, RNDr. Michaela Vieriková, Marian Haluška, Iveta Halušková, Martin Kostroš, Ľubomír Kopča, Janka Karliaková, Jarmila Kenerešová, Katarína Jadroňová, Prof.ThDr.RNDr. Jana Móricová PhD., Pavol Kopanica, Božena Feriancová, Ján Stašek, Tatiana Stašeková, Bohumil Kostroš, Paulína Kostrošová, Jozef Horváth, Emília Jánošová, Ľubomír Polomský, Mária Polomská, Ctibor Jeleník, Zdenka Jeleníková, Elena Tišťanová, Dušan Vydúrek, Janka Vydúreková, Danka Pišná, Anna Kvasničáková, Bc. Marek Tarač, Rudolf Záležák, Helena Miškovicová, Vladimír Kubáň, Milan Maslo, Monika Vyparinová, Ludmila Smýkalová, Valéria Maslová, Lýdia Mušutová, Mgr. Ján Liška, Ing. Miloslav Rousek
Veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 9770/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia