Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Topoľčany, Henrieta Franková, Pavol Moravčík, Martina Kohútová, Martina Chanátová, Michaela Chanátová, František Zabák, Viera Zabáková, Dáša Vaňová, Michaela Jenischová, Ľubomíra Beňovičová, Ľubomír Krška, Peter Šimon, Ivana Šimonová, Emília Merková, Vladimír Glajch, Peter Gráčik Ing., Katarína Gráčiková, Igor Horinka, Ľudmila Deličová, Jozef Delič, Ladislav Snop Mgr., Zuzana Snopová Mgr., Pavol Ondruš Ing., Marek Benko Ing., Peter Matušík, Ladislav Držík, Daniela Držíková, Ivan Paták Ing., Božena Patáková, Anna Ondrušová Ing., Jozef Vančo, Pavol Stanček, Alica Stančeková, Štefan Orlej Ing., Milan Chrkavý Ing., Katarína Chrkavá, Peter Nemec Ing., Marcel Novotný, Margita Nemcová Mgr., Marián Šulo, Mária Grznáriková, Ľubomír Bezák, Katarína Bezáková, Mária Macková, Soňa Gunišová, Zdenek Májik, Emília Zelinková, Alena Májiková, František Zelinka, Jarmila Bobošíková Ing., Peter Bobošík Ing., Jolana Šušmáková Ing., Diana Feketeová, Peter Bočkay, Kamila Brešková Bc., Eva Bočkayová, Ladislav Lovička, Eva Lovičková, Miroslav Bitarovský, Margita Bobošíková, Marián Ondruška, Kristína Križanová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Topoľčany, Henrieta Franková, Pavol Moravčík, Martina Kohútová, Martina Chanátová, Michaela Chanátová, František Zabák, Viera Zabáková, Dáša Vaňová, Michaela Jenischová, Ľubomíra Beňovičová, Ľubomír Krška, Peter Šimon, Ivana Šimonová, Emília Merková, Vladimír Glajch, Peter Gráčik Ing., Katarína Gráčiková, Igor Horinka, Ľudmila Deličová, Jozef Delič, Ladislav Snop Mgr., Zuzana Snopová Mgr., Pavol Ondruš Ing., Marek Benko Ing., Peter Matušík, Ladislav Držík, Daniela Držíková, Ivan Paták Ing., Božena Patáková, Anna Ondrušová Ing., Jozef Vančo, Pavol Stanček, Alica Stančeková, Štefan Orlej Ing., Milan Chrkavý Ing., Katarína Chrkavá, Peter Nemec Ing., Marcel Novotný, Margita Nemcová Mgr., Marián Šulo, Mária Grznáriková, Ľubomír Bezák, Katarína Bezáková, Mária Macková, Soňa Gunišová, Zdenek Májik, Emília Zelinková, Alena Májiková, František Zelinka, Jarmila Bobošíková Ing., Peter Bobošík Ing., Jolana Šušmáková Ing., Diana Feketeová, Peter Bočkay, Kamila Brešková Bc., Eva Bočkayová, Ladislav Lovička, Eva Lovičková, Miroslav Bitarovský, Margita Bobošíková, Marián Ondruška, Kristína Križanová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 9560/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia