Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Peter Herceg, Dušan Barus, Štefan Csölle, Michaela Gálová, Pavol Gála, Ľubomír Húska, Ján Horeš, Kvetoslava Horešová, Gabriela Csölleová, Katarína Kosztanková, Štefan Katona, Elizaveta Katonová, Jana Zelenková, Peter Rajčok, Mária Rajčoková, Mario Ostrožlík, Katarína Ostrožlíková, Gabriela Ježíková, Andrej Rakús, JUDr. Štefan Tobiáš, Klementína Tobiášová, Ľudmila Šrotová, Martin Dérik, Katarína Pudilová, Zuzana Kovácsová, Tomáš Kovács, Ing. arch. Daniel Almássy, Mgr. Barbora Almássyová, Juraj Kuľha, Michal Turner, Alžbeta Turnerová, JUDr. Juraj Dinič, Michal Rečný, Katarína Kúdelová, Radko Varga, Mgr. Monika Vargová, Jozef Jamrich, Ing. Janka Jamrichová, Ing. Ivan Tomeček, Viera Tomečková, Kamil Hospodár, Samuel Hospodár, Ing. Ján Kolesár, Ing. Emília Kolesárová, JUDr. Peter Práznovský, Jozef Kovács, Ing. Šárka Kovácsová, Ľubica Hercegová, Jozef Fajták, Božena Fajtáková, Ing. Ivan Ondrejkovič, PaedDr. Mária Ondrejkovičová, Valéria Barusová, Milan Obora, Darina Oborová, Igor Gáll, Pavol Dlesk, Mária Dlesková, Mgr. Milan Kováč, Alica Kováčová, Viliam Bennár, Mária Bennárová, Jaroslav Vajda, Anna Vajdová, Jaroslav Dvonč, Renata Dvončová, Alexander Zimáni, Božena Zimániová, Jozef Pajgert, Eva Pajgertová, Ing. Štefan Gburik, Ing. Mária Gburiková, Gertrúda Húsková, Marian Vizner, Mária Viznerová, Miroslav Baláž, Jarmila Balážová, Ing. Daniela Kuklicová, Ing. Ľubica Čepcová, Mgr. Ladislav Malák, Peter Frtala, Hajnalka Frtalová, Jozef Tóth, Barbora Tóthová, Tibor Čapla, Gabriela Čaplová
Záložný dlžník: Peter Herceg, Dušan Barus, Štefan Csölle, Michaela Gálová, Pavol Gála, Ľubomír Húska, Ján Horeš, Kvetoslava Horešová, Gabriela Csölleová, Katarína Kosztanková, Štefan Katona, Elizaveta Katonová, Jana Zelenková, Peter Rajčok, Mária Rajčoková, Mario Ostrožlík, Katarína Ostrožlíková, Gabriela Ježíková, Andrej Rakús, JUDr. Štefan Tobiáš, Klementína Tobiášová, Ľudmila Šrotová, Martin Dérik, Katarína Pudilová, Zuzana Kovácsová, Tomáš Kovács, Ing. arch. Daniel Almássy, Mgr. Barbora Almássyová, Juraj Kuľha, Michal Turner, Alžbeta Turnerová, JUDr. Juraj Dinič, Michal Rečný, Katarína Kúdelová, Radko Varga, Mgr. Monika Vargová, Jozef Jamrich, Ing. Janka Jamrichová, Ing. Ivan Tomeček, Viera Tomečková, Kamil Hospodár, Samuel Hospodár, Ing. Ján Kolesár, Ing. Emília Kolesárová, JUDr. Peter Práznovský, Jozef Kovács, Ing. Šárka Kovácsová, Ľubica Hercegová, Jozef Fajták, Božena Fajtáková, Ing. Ivan Ondrejkovič, PaedDr. Mária Ondrejkovičová, Valéria Barusová, Milan Obora, Darina Oborová, Igor Gáll, Pavol Dlesk, Mária Dlesková, Mgr. Milan Kováč, Alica Kováčová, Viliam Bennár, Mária Bennárová, Jaroslav Vajda, Anna Vajdová, Jaroslav Dvonč, Renata Dvončová, Alexander Zimáni, Božena Zimániová, Jozef Pajgert, Eva Pajgertová, Ing. Štefan Gburik, Ing. Mária Gburiková, Gertrúda Húsková, Marian Vizner, Mária Viznerová, Miroslav Baláž, Jarmila Balážová, Ing. Daniela Kuklicová, Ing. Ľubica Čepcová, Mgr. Ladislav Malák, Peter Frtala, Hajnalka Frtalová, Jozef Tóth, Barbora Tóthová, Tibor Čapla, Gabriela Čaplová
Veriteľ: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 9547/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia