Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: MESTO ŽILINA, Ing. Jozef Mikuláš, Mgr. Iveta Labajová, Tatiana Dziaková, Vladimír Medviď, Anna Medviďová, Mária Schmidtová, Terézia Skaličanová, Iveta Vinczeová, Eva Vrúblová, Mgr. Katarína Šefferová, Jozef Vrbinský, Ing. Adriana Vrbinská, Vojtech Bačik, JUDr. Ľubica Kubová, Ing. Róbert Kulla, Eva Kullová, Peter Novosad, Katarína Vašaničová, MUDr. Elena Maráčková, Eva Petříčková, Zuzana Preissová, Roman Bielik, Peter Tudík, PhDr. Ľubomíra Tudíková, Margita Mintálová, Viera Závodská, Magdaléna Marshalková, Štefan Bronček, Hilda Hlušeková, Jiřina Čuloková, Mgr. Ružena Janušová, Štefan Martinusík, Janka Martinusíková, Agnesa Janeková, Ing. Juraj Jánošík, Eva Müllerová, Štefan Halvoň, Jana Halvoňová, Mgr. Judita Vadovičová, Ivan Jurík, Radoslav Mičica, Katarína Dorčíková, Ladislav Machyna, MUDr. Jarmila Machynová, PhDr. Daniela Filická, Milan Jáger, Adriana Jágerová, Helena Stasinková, Ing. Branislav Kuchárik, Anna Kucháriková, Ján Žarnovický, Katarína Hlucháňová, Milan Kmeť, Eduard Konečný, Alica Konečná, Eva Fischerová, Eva Cabejšeková, Miroslav Ševčík, Erika Ševčíková, Marek Fedorčík, Mária Kuhajdová, František Vacko, Jana Blanárová, Mária Kubincová, Zora Lagínová, Ján Lagín, Jana Torčíková, Ľubomír Krajč, MUDr. Eva Krajčová, Pavol Padyšák, Regina Lanová, Anton Jandák, MUDr. Marta Jandáková, Ing. Richard Stolárik, Ing. Lucia Stoláriková, Mária Páneková, Vladimír Rodák, Mgr. Eva Havlová, Marián Palička, Ladislav Štens, Dáša Štensová, Mgr. Erika Rosinská, Miroslav Šutka, Jana Petríková, Vladimír Dorčík, Matej Muščík
Záložný dlžník: MESTO ŽILINA, Ing. Jozef Mikuláš, Mgr. Iveta Labajová, Tatiana Dziaková, Vladimír Medviď, Anna Medviďová, Mária Schmidtová, Terézia Skaličanová, Iveta Vinczeová, Eva Vrúblová, Mgr. Katarína Šefferová, Jozef Vrbinský, Ing. Adriana Vrbinská, Vojtech Bačik, JUDr. Ľubica Kubová, Ing. Róbert Kulla, Eva Kullová, Peter Novosad, Katarína Vašaničová, MUDr. Elena Maráčková, Eva Petříčková, Zuzana Preissová, Roman Bielik, Peter Tudík, PhDr. Ľubomíra Tudíková, Margita Mintálová, Viera Závodská, Magdaléna Marshalková, Štefan Bronček, Hilda Hlušeková, Jiřina Čuloková, Mgr. Ružena Janušová, Štefan Martinusík, Janka Martinusíková, Agnesa Janeková, Ing. Juraj Jánošík, Eva Müllerová, Štefan Halvoň, Jana Halvoňová, Mgr. Judita Vadovičová, Ivan Jurík, Radoslav Mičica, Katarína Dorčíková, Ladislav Machyna, MUDr. Jarmila Machynová, PhDr. Daniela Filická, Milan Jáger, Adriana Jágerová, Helena Stasinková, Ing. Branislav Kuchárik, Anna Kucháriková, Ján Žarnovický, Katarína Hlucháňová, Milan Kmeť, Eduard Konečný, Alica Konečná, Eva Fischerová, Eva Cabejšeková, Miroslav Ševčík, Erika Ševčíková, Marek Fedorčík, Mária Kuhajdová, František Vacko, Jana Blanárová, Mária Kubincová, Zora Lagínová, Ján Lagín, Jana Torčíková, Ľubomír Krajč, MUDr. Eva Krajčová, Pavol Padyšák, Regina Lanová, Anton Jandák, MUDr. Marta Jandáková, Ing. Richard Stolárik, Ing. Lucia Stoláriková, Mária Páneková, Vladimír Rodák, Mgr. Eva Havlová, Marián Palička, Ladislav Štens, Dáša Štensová, Mgr. Erika Rosinská, Miroslav Šutka, Jana Petríková, Vladimír Dorčík, Matej Muščík
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 9481/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia