Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Alena Tomašiková, Dr. Peter Socha, Jozef Kollár, Jozefa Kollárová, Adriana Vašková, Ing. Vladimír Kuchar, Ing. Veronika Kucharová, Bernardína Tomašovičová, Peter Forgáč, Daniela Forgáčová, Jarolím Vaško, Boris Gegušš, Lýdia Geguššová, Daniela Máťušová, Andrea Máťušová, Martina Neštráková, Jaroslav Beník, Berta Beníková, Ľuboš Mego, Katarína Megová, Erika Dužeková, Norbert Dužek, Vlastimil Klich, Anna Klichová, Imrich Fraštacký, Oľga Fraštacká, Karol Horváth, Iveta Horváthová, Ľubica Adamcová, Ľubomír Adamec, Zdenka Belovičová, Ivan Halmo, Peter Nešpor, Marta Nešporová, Štefan Stanko, Eva Stanková, Miroslav Války, Jarmila Válkyová, Jozef Mališka, Eva Mališková, Ján Brichta, Martina Byrtusová, Gabriel Klátik, Viliam Tomovič, Renáta Tomovičová, Rozália Petrášová, Marián Vaclavík, Štefánia Václavíková, Miroslav Bednár, Karol Martiška, Soňa Martišková, Silvia Mikulová, Miroslava Mikulová, Júlia Kandlová, Mikuláš Kallay, Mária Kallayová, Oto Slatkovský, Daniela Slatkovská, Jakub Lang, Eva Langová, Karol Gyulaffy, Alžbeta Gyulaffyová, Pavel Sarvaš, Eva Sarvašová, Miroslav Vallo, Milena Vallová, Jozef Janoštiak, Gabriela Janoštiaková, Gabriela Janoštiaková, Pavol Parák, Iveta Paráková, Peter Kosa, Peter Kvasnica, Žofia Kvasnicová, Juraj Halenár, Marta Halenárová, Oto Belohorec, Anna Belohorcová, Ružena Denková, Peter Kerpčár, Eva Paldanová, Mojmír Kališ, Štefan Kothaj, Anna Kothajová, Tibor Korček, Terézia Korčeková, Marcela Remešová, Martin Remeš, Juraj Vajgel, Jana Vajgelová, František Žiačik, Eva Mrázová, Soňa Sochová, Lucia Prskavcová, Ivan Valett, Katarína Valettová, Anton Jusko, Mária Jusková, Ferdinand Hlavatý, Mária Hlavatá, Mária Tanková, Ján Tomašik, Karol Šebesta, Alena Šebestová, Ladislav Hriň, Danka Hriňová, Stanislav Kompas, Helena Kompasová, Zuzana Postihačová, Jaroslav Zlatuška, Jitka Zlatušková, Róbert Kováč, Monika Kováčová
Záložný dlžník: Alena Tomašiková, Dr. Peter Socha, Jozef Kollár, Jozefa Kollárová, Adriana Vašková, Ing. Vladimír Kuchar, Ing. Veronika Kucharová, Bernardína Tomašovičová, Peter Forgáč, Daniela Forgáčová, Jarolím Vaško, Boris Gegušš, Lýdia Geguššová, Daniela Máťušová, Andrea Máťušová, Martina Neštráková, Jaroslav Beník, Berta Beníková, Ľuboš Mego, Katarína Megová, Erika Dužeková, Norbert Dužek, Vlastimil Klich, Anna Klichová, Imrich Fraštacký, Oľga Fraštacká, Karol Horváth, Iveta Horváthová, Ľubica Adamcová, Ľubomír Adamec, Zdenka Belovičová, Ivan Halmo, Peter Nešpor, Marta Nešporová, Štefan Stanko, Eva Stanková, Miroslav Války, Jarmila Válkyová, Jozef Mališka, Eva Mališková, Ján Brichta, Martina Byrtusová, Gabriel Klátik, Viliam Tomovič, Renáta Tomovičová, Rozália Petrášová, Marián Vaclavík, Štefánia Václavíková, Miroslav Bednár, Karol Martiška, Soňa Martišková, Silvia Mikulová, Miroslava Mikulová, Júlia Kandlová, Mikuláš Kallay, Mária Kallayová, Oto Slatkovský, Daniela Slatkovská, Jakub Lang, Eva Langová, Karol Gyulaffy, Alžbeta Gyulaffyová, Pavel Sarvaš, Eva Sarvašová, Miroslav Vallo, Milena Vallová, Jozef Janoštiak, Gabriela Janoštiaková, Gabriela Janoštiaková, Pavol Parák, Iveta Paráková, Peter Kosa, Peter Kvasnica, Žofia Kvasnicová, Juraj Halenár, Marta Halenárová, Oto Belohorec, Anna Belohorcová, Ružena Denková, Peter Kerpčár, Eva Paldanová, Mojmír Kališ, Anna Kothajová, Tibor Korček, Terézia Korčeková, Marcela Remešová, Martin Remeš, Juraj Vajgel, Jana Vajgelová, František Žiačik, Eva Mrázová, Soňa Sochová, Lucia Prskavcová, Ivan Valett, Katarína Valettová, Anton Jusko, Mária Jusková, Ferdinand Hlavatý, Mária Hlavatá, Mária Tanková, Ján Tomašik, Karol Šebesta, Alena Šebestová, Ladislav Hriň, Danka Hriňová, Stanislav Kompas, Helena Kompasová, Zuzana Postihačová, Jaroslav Zlatuška, Jitka Zlatušková, Róbert Kováč, Monika Kováčová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 9479/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia