Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2021 podľa krajov
18485
5,05%
-167
14915
4,83%
-577
15794
4,91%
-813
19797
5,25%
-763
22083
5,88%
-954
33834
9,52%
-1124
47958
11,31%
-1515
44281
10,82%
-1326
217147
7,37%
-7239
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Róbert Ing. Osvald, Ján Kohútek, Jozef Rim, Iveta Rimová, Katarína Tublerová, Jaroslav Kováč, Branislav Durmis, Ing. Otto Fukas, Irena Fukasová, Linda Ďurovcová, JUDr. Erika Betáková, Daniel Fedič, Henrich Frimmel, Alica Frimmelová, Zuzana Motolíková, Simona Mijavcová, Bc. Ivana Zlatňanská, Ing.PhDr. Oto Makýš, Stanislav Novák, Hana Hauptvoglová, Nina Kolesnítchenko Makarovna, Igor Eremenko Danilovič, Ing. Daniela Shafigová CSc., MUDr. Ivana Holincová, Oľga Emerovič, Eva Blahunková, Ing. Renáta Osvaldová, Ing. Darina Čikošová, Jana Lukačovičová, Oľga Péková, Jana Vagnerová, Timea Baloghová, Viera Takáčová, Ing. Bohumil Žáček, Alžbeta Sedliačiková
Záložný dlžník: Róbert Ing. Osvald, Ján Kohútek, Jozef Rim, Iveta Rimová, Katarína Tublerová, Jaroslav Kováč, Branislav Durmis, Ing. Otto Fukas, Irena Fukasová, Linda Ďurovcová, JUDr. Erika Betáková, Daniel Fedič, Henrich Frimmel, Alica Frimmelová, Zuzana Motolíková, Simona Mijavcová, Bc. Ivana Zlatňanská, Ing.PhDr. Oto Makýš, Stanislav Novák, Hana Hauptvoglová, Nina Kolesnítchenko Makarovna, Igor Eremenko Danilovič, Ing. Daniela Shafigová CSc., MUDr. Ivana Holincová, Oľga Emerovič, Eva Blahunková, Ing. Renáta Osvaldová, Ing. Darina Čikošová, Jana Lukačovičová, Oľga Péková, Jana Vagnerová, Timea Baloghová, Viera Takáčová, Ing. Bohumil Žáček, Alžbeta Sedliačiková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 9420/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia