Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Norbert Klinko, Roman Dóka, Ján Rimar, Gizela Krajčírová, Henrieta Rimarová, Gabriela Blažeková, Marián Šebík, Zuzana Klinková, Erika Kuczková, Eva Pešková, Viktor Vegh, Lýdia Veghová, Juraj Bogar, Ľudovít Berka, Margita Berková, Jaroslav Blahuta, Alena Racková, Vlasta Rybárová, Blanka Bogdányová, Albín Murcin, Milan Botanský, Otília Murcinová, Marián Královič, Ladislav Eperjesi, Ivan Trnka, Marek Čelka, Ivana Čelková, Ing. Jozef Filo, Marián Babín, Eva Babínová, Martina Drahošová, Ján Zsigó, Andrea Zsigóová, Daniela Sadloňová, Ing. Helena Rimaszombatiová, Viktor Kláriš, Magdaléna Hrabovszká, Ing. Beata Behalová, Katarína Ivaničová, Renáta Dékányová, Monika Benčeková, Ing. Peter Pokorný, Eva Pokorná, Renáta Královičová, Martin Fuchs, Edita Procháczková, Magdaléna Hrabovszká, Ján Paulička, Eva Pauličková, Magdaléna Betáková, Iveta Husárová, Yongjun Yu, Anna Yu, Karol Pastorek, Barbora Pastoreková, Eleonóra Kotrusová, Anton Svetko, Zuzana Svetková, Milan Strieborný, Monika Strieborná, Imrich Molnár, Zoltán Surányi, Michaela Surányiová, Tibor Pinke, Magdaléna Pinkeová, Juraj Antovszký, Ing. Radovan Gašparovič, Vladimír Péči, Marcela Péčiová
Záložný dlžník: Novozámocké bytové družstvo, družstvo, Norbert Klinko, Roman Dóka, Ján Rimar, Gizela Krajčírová, Henrieta Rimarová, Gabriela Blažeková, Marián Šebík, Zuzana Klinková, Erika Kuczková, Eva Pešková, Viktor Vegh, Lýdia Veghová, Juraj Bogar, Ľudovít Berka, Margita Berková, Jaroslav Blahuta, Alena Racková, Vlasta Rybárová, Blanka Bogdányová, Albín Murcin, Milan Botanský, Otília Murcinová, Marián Královič, Ladislav Eperjesi, Ivan Trnka, Marek Čelka, Ivana Čelková, Ing. Jozef Filo, Marián Babín, Eva Babínová, Martina Drahošová, Ján Zsigó, Andrea Zsigóová, Daniela Sadloňová, Ing. Helena Rimaszombatiová, Viktor Kláriš, Magdaléna Hrabovszká, Ing. Beata Behalová, Katarína Ivaničová, Renáta Dékányová, Monika Benčeková, Ing. Peter Pokorný, Eva Pokorná, Renáta Královičová, Martin Fuchs, Edita Procháczková, Magdaléna Hrabovszká, Ján Paulička, Eva Pauličková, Magdaléna Betáková, Iveta Husárová, Yongjun Yu, Anna Yu, Karol Pastorek, Barbora Pastoreková, Eleonóra Kotrusová, Anton Svetko, Zuzana Svetková, Milan Strieborný, Monika Strieborná, Imrich Molnár, Zoltán Surányi, Michaela Surányiová, Tibor Pinke, Magdaléna Pinkeová, Juraj Antovszký, Ing. Radovan Gašparovič, Vladimír Péči, Marcela Péčiová
Veriteľ: Novozámocké bytové družstvo, družstvo
Výpis zo spisu záložného práva č. 9221/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia