Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ing. Miloš Hojnoš, Mgr. Viera Hojnošová, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Radko Červeňan, Ing. Vladimír Melišik, Mgr. Ján Lejtrich, Vlasta Lejtrichová, Jozef Kmotorka, Janka Kmotorková, Katarína Vančová, Štefan Kasač, Dana Kasačová, Igor Spevar, Jozef Sedláček, Jozef Vančo, Ing. Daniel Brath, Marián Stránsky, Ingrid Stránska, Ing. Andrej Vojtičko CSc., Ing. Antónia Vojtičková, Oľga Vančová, Helena Dašková, Ing. Magdalena Spevarová, Ľubomíra Bezručkova, PhMr. Ivona Kohoutová, Mgr. Lucia Čižmáriková, Mgr. Alexandra Čižmáriková, Dušan Krajčik, Jozef Režňák, Mgr. Marta Režňáková, Michaela Videnová, Ing. Mária Kasanová, Barbora Videnová, Ing. Ľubomír Beleš, Mikuláš Bischof, Anna Sečanská, Jozef Masar, Miroslav Svitek, Jarmila Sviteková, Milan Klčo, Tatiana Klčová, Rudolf Gallo, Ing. Judita Bischofová, Eleonora Masarova, Anna Gallová, Zuzana Belešová, Mgr. Marcel Michalovič, Matúš Maruška, Július Putík, Viktoria Vetraková, Andrej Hornáček, Mgr. Martina Hornáčková, Petra Blažková, Annamária Vlčková, Gabriela Gablovičova, Jozef Saray, Iveta Cvejnová, Peter Baksa, Mgr. Ľubica Kudolániová, Ivan Hrmo, MUDr. Nadežda Blahutová, Ing. Zuzana Blahutová, Roman Blahuta, Štefan Vetrak, Jozef Barak, Oľga Baraková, Milada Putíková, Jozef Ostrodický, Ing. Václav Frkal, Vlasta Frkalová, Ing. Katarína Darášová, Klaudia Sárköziová, Valeria Melšíková, Peter Gablovič
Záložný dlžník: Ing. Miloš Hojnoš, Mgr. Viera Hojnošová, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Radko Červeňan, Ing. Vladimír Melišik, Mgr. Ján Lejtrich, Vlasta Lejtrichová, Jozef Kmotorka, Janka Kmotorková, Katarína Vančová, Štefan Kasač, Dana Kasačová, Igor Spevar, Jozef Sedláček, Jozef Vančo, Ing. Daniel Brath, Marián Stránsky, Ingrid Stránska, Ing. Andrej Vojtičko CSc., Ing. Antónia Vojtičková, Oľga Vančová, Helena Dašková, Ing. Magdalena Spevarová, Ľubomíra Bezručkova, PhMr. Ivona Kohoutová, Mgr. Lucia Čižmáriková, Mgr. Alexandra Čižmáriková, Dušan Krajčik, Jozef Režňák, Mgr. Marta Režňáková, Michaela Videnová, Ing. Mária Kasanová, Barbora Videnová, Ing. Ľubomír Beleš, Mikuláš Bischof, Anna Sečanská, Jozef Masar, Miroslav Svitek, Jarmila Sviteková, Milan Klčo, Tatiana Klčová, Rudolf Gallo, Ing. Judita Bischofová, Eleonora Masarova, Anna Gallová, Zuzana Belešová, Mgr. Marcel Michalovič, Matúš Maruška, Július Putík, Viktoria Vetraková, Andrej Hornáček, Mgr. Martina Hornáčková, Petra Blažková, Annamária Vlčková, Gabriela Gablovičova, Jozef Saray, Iveta Cvejnová, Peter Baksa, Mgr. Ľubica Kudolániová, Ivan Hrmo, MUDr. Nadežda Blahutová, Ing. Zuzana Blahutová, Roman Blahuta, Štefan Vetrak, Jozef Barak, Oľga Baraková, Milada Putíková, Jozef Ostrodický, Ing. Václav Frkal, Vlasta Frkalová, Ing. Katarína Darášová, Klaudia Sárköziová, Valeria Melšíková, Peter Gablovič
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 9133/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia