Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Ján Prefektuš, Jolana Prefektušová, Andrej Dobák, Katarína Dobáková, Ján Adamčík, Magdaléna Adamčíková, Jozef Tkáč, Mária Repová, Ing. Tibor Gärtner, Mgr. Dušan Plaček, Mgr. Zuzana Piovarčiová, Želmíra Taročková, Emília Dudová, Pavol Bednárik, František Penkala, Danuša Penkalová, Mária Kullová, Július Klibáni, Viera Klibániová, Jozef Teličák, Jozefína Teličáková, Štefan Gašperák, Irena Gašperáková, Jozef Kováčik, Jarmila Kováčiková, Viera Ovčáková, Pavol Hajas, Marta Fiačanová, Lívia Heim, Peter Pavlov, Anna Porubenová, Marta Grešová, Eva Krakovská, Pavel Milec, Iveta Milecová, Ľudovít Šmiček, Božena Šmičeková, Vladimír Rádi, Emília Lenčová, Milota Melárová, Mgr. Jana Bezáková, PhDr. Martina Jedličková, Elena Stupková, Denisa Ličková, Anna Srnková, Mária Čerstvíková, Antonia Obetková, Vladimíra Michaličková, Monika Sedláková, Pavel Chrabačka, Mária Chrabačková, Jozef Belko, Bernadeta Belková, Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš, Rudolf Floro, Božena Florová, Jaroslav Perašín, Emília Perašínová, Milan Majerčiak, Ľubomír Šolc, Miroslav Marko, Marianna Marková, Ľuba Lisá, Jana Lukášiková, Ivan Hyben, Dana Hybenová, Miroslava Ďuričková, MUDr. Pavol Čupeľa, Jana Majerová, Matej Géci
Záložný dlžník: Ján Prefektuš, Jolana Prefektušová, Andrej Dobák, Katarína Dobáková, Ján Adamčík, Magdaléna Adamčíková, Jozef Tkáč, Mária Repová, Ing. Tibor Gärtner, Mgr. Dušan Plaček, Mgr. Zuzana Piovarčiová, Želmíra Taročková, Emília Dudová, Pavol Bednárik, František Penkala, Danuša Penkalová, Mária Kullová, Július Klibáni, Viera Klibániová, Jozef Teličák, Jozefína Teličáková, Štefan Gašperák, Irena Gašperáková, Jozef Kováčik, Jarmila Kováčiková, Viera Ovčáková, Pavol Hajas, Marta Fiačanová, Lívia Heim, Peter Pavlov, Anna Porubenová, Marta Grešová, Eva Krakovská, Pavel Milec, Iveta Milecová, Ľudovít Šmiček, Božena Šmičeková, Vladimír Rádi, Emília Lenčová, Milota Melárová, Mgr. Jana Bezáková, PhDr. Martina Jedličková, Elena Stupková, Denisa Ličková, Anna Srnková, Mária Čerstvíková, Antonia Obetková, Vladimíra Michaličková, Monika Sedláková, Pavel Chrabačka, Mária Chrabačková, Jozef Belko, Bernadeta Belková, Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš, Rudolf Floro, Božena Florová, Jaroslav Perašín, Emília Perašínová, Milan Majerčiak, Ľubomír Šolc, Miroslav Marko, Marianna Marková, Ľuba Lisá, Jana Lukášiková, Ivan Hyben, Dana Hybenová, Miroslava Ďuričková, MUDr. Pavol Čupeľa, Jana Majerová, Matej Géci
Veriteľ: Dexia banka Slovensko a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8804/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia