Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.8.2023 podľa krajov
13286
2,58%
+256
11616
2,74%
+6
12106
2,83%
+76
15133
2,87%
-79
17196
3,25%
-92
28958
5,45%
-155
41343
6,19%
-93
34460
5,34%
-46
174098
4,00%
-127
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Občianske bytové družstvo, Jarmila Matejková, Tomáš Gúcky, Marta Gúcka, Mária Puková, Ing. Andrej Barta, Jozefína Vaculová, František Borovica, Zuzana Freyová, Alžbeta Pastoreková, Janette Černáková, Roman Pastorek, Ivan Klúčár, Gabriela Klúčarová, Ing. Zuzana Petrániová, Peter Pilek, Mária Pileková, Gabriela Maceková, Mgr. Marta Marošová, Helena Steinerová, Anna Lelovská, Rozália Dubovská, Anton Haluza, Helena Haluzová, Marta Fialová, Eva Šimková, Mgr. Eva Maláková, Michal Michalík, Rozália Michalíková, Rudolf Kasiančuk, Mirko Petík, Alena Petíková, Marian Lelovský, Miroslava Lelovská, Jozef Homola, Mgr. Helena Homolová, Jozef Gužala, Helena Gužalová, Štefan Rožník, Janka Rožníková, Veronika Nosianová, Jozef Mentel
Záložný dlžník: Občianske bytové družstvo, Jarmila Matejková, Tomáš Gúcky, Marta Gúcka, Mária Puková, Ing. Andrej Barta, Jozefína Vaculová, František Borovica, Zuzana Freyová, Alžbeta Pastoreková, Janette Černáková, Roman Pastorek, Ivan Klúčár, Gabriela Klúčarová, Ing. Zuzana Petrániová, Peter Pilek, Mária Pileková, Gabriela Maceková, Mgr. Marta Marošová, Helena Steinerová, Anna Lelovská, Rozália Dubovská, Anton Haluza, Helena Haluzová, Marta Fialová, Eva Šimková, Mgr. Eva Maláková, Michal Michalík, Rozália Michalíková, Rudolf Kasiančuk, Mirko Petík, Alena Petíková, Marian Lelovský, Miroslava Lelovská, Jozef Homola, Mgr. Helena Homolová, Jozef Gužala, Helena Gužalová, Štefan Rožník, Janka Rožníková, Veronika Nosianová, Jozef Mentel
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 8763/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia