Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Vladimír Šidlovský, Adriana Šidlovská, Marta Nováková, Jozef Juščák, Radoslav Korabský, Monika Zacharová, Oľga Korabská, Magdaléna Mnichová, Marian Klein, Beata Ogurčáková, Juliana Holodová, Janka Kleinová, Anna Rychnavská, Marian Rychnavský, Vlastimil Rychnavský, Miroslava Rychnavská, Mária Berková, Andrea Vojteková, Andrea Bohorová, Jozef Ivančo, Helena Ivančová, Jana Richnavská, Jana Strižová, Ľudmila Šimoňáková, Matúš Koršňák, Ladislav Budzik, Zuzana Budziková, Anna Onderčinová, Renáta Onderčinová, Vladimíra Brndiarová, Daniel Mišura, Jozef Bernáth, Anna Bernáthová, Mária Mitríková, Ondrej Bohor, Mária Hůlková, Marián Richnavský, Adriana Olšavská, Magdaléna Marčíková, Ing. Vojtech Čefo, Zuzana Čefová, František Fečke, Mária Žižlavská, Jozef Komara, Emília Kubovčíková, František Marcinko, Anna Marcinková, JUDr. Elena Nováková, Mgr. Anna Skurková, Mgr. Renata Malastová, Ladislav Filip, Henrieta Vilímová, Anna Papcunová
Záložný dlžník: Vladimír Šidlovský, Adriana Šidlovská, Marta Nováková, Jozef Juščák, Radoslav Korabský, Monika Zacharová, Oľga Korabská, Magdaléna Mnichová, Marian Klein, Beata Ogurčáková, Juliana Holodová, Janka Kleinová, Anna Rychnavská, Marian Rychnavský, Vlastimil Rychnavský, Miroslava Rychnavská, Mária Berková, Andrea Vojteková, Andrea Bohorová, Jozef Ivančo, Helena Ivančová, Jana Richnavská, Jana Strižová, Ľudmila Šimoňáková, Matúš Koršňák, Ladislav Budzik, Zuzana Budziková, Anna Onderčinová, Renáta Onderčinová, Vladimíra Brndiarová, Daniel Mišura, Jozef Bernáth, Anna Bernáthová, Mária Mitríková, Ondrej Bohor, Mária Hůlková, Marián Richnavský, Adriana Olšavská, Magdaléna Marčíková, Ing. Vojtech Čefo, Zuzana Čefová, František Fečke, Mária Žižlavská, Jozef Komara, Emília Kubovčíková, František Marcinko, Anna Marcinková, JUDr. Elena Nováková, Mgr. Anna Skurková, Mgr. Renata Malastová, Ladislav Filip, Henrieta Vilímová, Anna Papcunová
Veriteľ: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8453/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia