Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Kysuckom Novom Meste, ul. Matice slovenskej č. 988 uvedení v Zmluve o zriadení záložného práva zo dňa 2. 5. 2011 pod por.č.1. až 48. zastúpení KYSUCA s.r.o., Pavel Novák, Mária Nováková, Ján Ošipaník, Mária Ošipaníková, Alena Krištofíková, Štefan Karcol, Lenka Karcolová, Vladimír Papán, Mária Papánová, MUDr. Emil Kolarčík, Mária Kolarčíková, Tomáš Králik, Jana Škrková, Stanislav Maslák, Miroslava Masláková, Jaroslav Kotula, Emília Becová, Ing. František Vilk, Tatiana Vilková, Dagmar Tulinská, Slavomír Tulinský, Ján Ševčík, Ing. Ján Gutt, Terézia Guttová, Vladimír Tarábek, Gabriela Tarábková, Jozefa Skukálková, Ing. Jana Obernauerová, Jiří Veselý, Božena Veselá, Romana Šubjaková, Tadeáš Galček, Božena Galčeková, Mária Lacková, Emil Chrastina, Ján Birkus, Ivana Birkusová, Jozef Čečotka, Jana Čečotková, Katarína Mazaňová, Mária Mihová, Ing. Miroslav Slafkovský, Ing. Elena Slafkovská, Zita Blašková, Terézia Cimlová, Dušan Tarčák, Katarína Tarčáková, Margita Gáborová, Ing. Peter Holtán, Mgr. Jaroslava Holtánová, Ing. Ján Muška, Mgr. Cyril Ševčík, Anna Ševčíková, Ing. Ivan Naumov, Janka Naumová, Jozef Hrošovský, Zdena Hrošovská, Emília Repkovská, Ing. Luboš Kučera, Jozef Trnovec, Mária Trnovcová, Veronika Trnovcova, Tomáš Stotka, Mgr. Andrea Viskupičová, Ing. Gabriela Biela, Blažena Vlčková, Ing. Milan Cvikel, Jarmila Cviklová, Dušan Košťan, Ľudmila Košťanová, Ivan Harcek, Zdenka Harceková, Ján Kocúr, Emília Kocúrová
Záložný dlžník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Kysuckom Novom Meste, ul. Matice slovenskej č. 988 uvedení v Zmluve o zriadení záložného práva zo dňa 2. 5. 2011 pod por.č.1. až 48. zastúpení KYSUCA s.r.o., Pavel Novák, Mária Nováková, Ján Ošipaník, Mária Ošipaníková, Alena Krištofíková, Štefan Karcol, Lenka Karcolová, Vladimír Papán, Mária Papánová, MUDr. Emil Kolarčík, Mária Kolarčíková, Tomáš Králik, Jana Škrková, Stanislav Maslák, Miroslava Masláková, Jaroslav Kotula, Emília Becová, Ing. František Vilk, Tatiana Vilková, Dagmar Tulinská, Slavomír Tulinský, Ján Ševčík, Ing. Ján Gutt, Terézia Guttová, Vladimír Tarábek, Gabriela Tarábková, Jozefa Skukálková, Ing. Jana Obernauerová, Jiří Veselý, Božena Veselá, Romana Šubjaková, Tadeáš Galček, Božena Galčeková, Mária Lacková, Emil Chrastina, Ján Birkus, Ivana Birkusová, Jozef Čečotka, Jana Čečotková, Katarína Mazaňová, Mária Mihová, Ing. Miroslav Slafkovský, Ing. Elena Slafkovská, Zita Blašková, Terézia Cimlová, Dušan Tarčák, Katarína Tarčáková, Margita Gáborová, Ing. Peter Holtán, Mgr. Jaroslava Holtánová, Ing. Ján Muška, Mgr. Cyril Ševčík, Anna Ševčíková, Ing. Ivan Naumov, Janka Naumová, Jozef Hrošovský, Zdena Hrošovská, Emília Repkovská, Ing. Luboš Kučera, Jozef Trnovec, Mária Trnovcová, Veronika Trnovcova, Tomáš Stotka, Mgr. Andrea Viskupičová, Ing. Gabriela Biela, Blažena Vlčková, Ing. Milan Cvikel, Jarmila Cviklová, Dušan Košťan, Ľudmila Košťanová, Ivan Harcek, Zdenka Harceková, Ján Kocúr, Emília Kocúrová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 8276/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia