Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.5.2024 podľa krajov
12088
2,98%
+169
10532
3,64%
-63
11034
3,80%
+79
14448
4,13%
+90
15616
4,29%
+18
28157
8,85%
-128
40720
10,29%
-294
32825
8,84%
-280
165420
5,94%
-409
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Iveta Durkošová, The Living s.r.o., Zuzana Belicová, Ing. Oldrich Petráš, Kristína Tarjanyiová, Ing. Peter Rozboril, Juraj Hapl, Dagmar Hallonová, Peter Kanda, Karol Struhár, Drahomíra Hudecová, Anna Struhárová, Denisa Hamarová, Zuzana Petríková, Mgr. Ján Bachratý, Mgr. Zuzana Bachratá, MUDr. Martina Malá, Ing. Danka Čertíková, Albín Barok, Mária Baroková, Anna Známová, Ivana Smolová, Ing. Daniel Kramár, Dr. Mgr. Ivana Kollárová, Ing. Igor Švorc, Natália Švorcová, Soňa Danielová, Jarolím Vaník, Ing. Milan Jurík, Ing. Tatiana Štěrbová, Peter Nagy, Darina Nagyová, Marta Kratochvíľová, Ing. Tomáš Mikus, MUDr. Gabriel Mikus, Daniela Mikusová, Ján Galáni, Eva Galániová, Dušan Galovič, Ján Šteňo, Mgr. Katarína Závadová CSc., Ján Biľo, Richard Petruš, RNDr. Julian Zelman, Helena Zelmanová, Zoltán Adamko, Alena Adamková, Doc. RNDr. Florian Vámoš CSc., Drahoslava Vámošová, Katarína Malinová, Ing. Štefan Rydzi, Soňa Koišová, Ing. Sylvia Jurinová, Jana Lichtnegerová, Darina Ružovičová, Vlastimil Fandel, Timea Fandelová, Ivan Ondrejkovič, Jozef Haľko, František Červeňanský, Anna Červeňanská, Ing. Peter Domanický, Ing. Jarmila Domanická, Anton Zimmer, Anna Zimmerová, Katarína Šimičáková, Marta Zelenková, Terézia Brachňáková, JUDr. Dagmar Šikutová, RNDr. Slavomíra Garajová, MUDr. Oľga Wirghová, Jaroslav Žihlavský, RNDr. Brigita Lučanská, František Sándor, Mgr. Blanka Hošeková, Ing. Petronela Strýčková, Alžbeta Pavlíková, Ing. Adriana Baligová, Boris Baumgartner, Juraj Džuppa, Petra Džuppová, Katarína Hodysová, Ing. Alexej Spevák, Miroslav Nemec, Ing. Michaela Korvasová, Ing. Milan Adamovič, Ing. Pavol Macko, JUDr. Zuzana Macková, Františka Martinkovičová, Ing. Renáta Motajová, Anna Pavlovová, Ing. Ondrej Ševčovič, Richard Vicen, Dagmar Vicenová, Ing. Ivan Vrabec, Dr. Tatiana Duby, RNDr. Dr.Sc. Tibor Katriňák, JUDr. Dagmar Šikutová, Ing. Daniela Krátka, Agnesa Füleová, Etela Chamillová, Martin Čeppan, Ing. Peter Svetík, Ing. Marián Rovný, PhDr. Oľga Mičudová, Ing. Andrea Mičudová, Mgr. Danica Trančíková, Mgr. Peter Mičuda, RNDr. Vladimír Huťka, Helena Huťková, Panayot Ivanov Kirov, Margarita Simeonova Kirova, PhDr. Blanka Šulavíková CSc., MVDr. Július Fillo, RNDr. Gabriela Fillová, Viera Kološtová, Pavol Jakubov, Ing. Michal Mikoczi, Irena Orošová, Ing. Július Šubík, RNDr. Štefan Leitmann, Doc. Ing. Anton Kamenský, Elena Kamenská, Ing. Marián Šimun, Mgr. Ingeborg Horváthová, Ing. Elena Mrázková, PaedDr. Magdaléna Hegerová, Doc. MUDr. Milan Nikš CSc., MUDr. Mariana Nikšová, Ing. Stanislav Kačani CSc., Ing. Soňa Medvecká, Ing. Martin Medvecký, Helena Handzová, Lýdia Blanarovičová, Miroslav Sloboda, Jarmila Čatlošová, Anna Halajová, Ing. Janka Bargerová, Ing. Ladislav Šiška, Ing. Stanislava Šišková, Ing.Bc. Pavel Krajčík, Jaroslava Vidová, Marta Ferenczyová, Ing. Matúš Turan, Ing. Mária Turanová, Vlasta Kuzmová, Ing. Karol Trnovský, Mgr. Veronika Trnovská, Karol Trnovský, Katarína Trnovská, Ing. Jozef Baumgartner, RNDr. Helena Baumgartnerová CSc., Terézia Bartonová, Ružena Katerincová, Miroslav Kunštek, Marta Vanková, Ing. Aristrid Ducko, PhMr. Júlia Ducková, Ing. Ladislav Koller, Boris Pecháň, Ing. Ľudmila Pecháňová, Ján Chamill
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Iveta Durkošová, The Living s.r.o., Zuzana Belicová, Ing. Oldrich Petráš, Kristína Tarjanyiová, Ing. Peter Rozboril, Juraj Hapl, Dagmar Hallonová, Peter Kanda, Karol Struhár, Drahomíra Hudecová, Anna Struhárová, Denisa Hamarová, Zuzana Petríková, Mgr. Ján Bachratý, Mgr. Zuzana Bachratá, MUDr. Martina Malá, Ing. Danka Čertíková, Albín Barok, Mária Baroková, Anna Známová, Ivana Smolová, Ing. Daniel Kramár, Dr. Mgr. Ivana Kollárová, Ing. Igor Švorc, Natália Švorcová, Soňa Danielová, Jarolím Vaník, Ing. Milan Jurík, Ing. Tatiana Štěrbová, Peter Nagy, Darina Nagyová, Marta Kratochvíľová, Ing. Tomáš Mikus, MUDr. Gabriel Mikus, Daniela Mikusová, Ján Galáni, Eva Galániová, Dušan Galovič, Ján Šteňo, Mgr. Katarína Závadová CSc., Ján Biľo, Richard Petruš, RNDr. Julian Zelman, Helena Zelmanová, Zoltán Adamko, Alena Adamková, Doc. RNDr. Florian Vámoš CSc., Drahoslava Vámošová, Katarína Malinová, Ing. Štefan Rydzi, Soňa Koišová, Ing. Sylvia Jurinová, Jana Lichtnegerová, Darina Ružovičová, Vlastimil Fandel, Timea Fandelová, Ivan Ondrejkovič, Jozef Haľko, František Červeňanský, Anna Červeňanská, Ing. Peter Domanický, Ing. Jarmila Domanická, Anton Zimmer, Anna Zimmerová, Katarína Šimičáková, Marta Zelenková, Terézia Brachňáková, JUDr. Dagmar Šikutová, RNDr. Slavomíra Garajová, MUDr. Oľga Wirghová, Jaroslav Žihlavský, RNDr. Brigita Lučanská, František Sándor, Mgr. Blanka Hošeková, Ing. Petronela Strýčková, Alžbeta Pavlíková, Ing. Adriana Baligová, Boris Baumgartner, Juraj Džuppa, Petra Džuppová, Katarína Hodysová, Ing. Alexej Spevák, Miroslav Nemec, Ing. Michaela Korvasová, Ing. Milan Adamovič, Ing. Pavol Macko, JUDr. Zuzana Macková, Františka Martinkovičová, Ing. Renáta Motajová, Anna Pavlovová, Ing. Ondrej Ševčovič, Richard Vicen, Dagmar Vicenová, Ing. Ivan Vrabec, Dr. Tatiana Duby, RNDr. Dr.Sc. Tibor Katriňák, JUDr. Dagmar Šikutová, Ing. Daniela Krátka, Agnesa Füleová, Etela Chamillová, Martin Čeppan, Ing. Peter Svetík, Ing. Marián Rovný, PhDr. Oľga Mičudová, Ing. Andrea Mičudová, Mgr. Danica Trančíková, Mgr. Peter Mičuda, RNDr. Vladimír Huťka, Helena Huťková, Panayot Ivanov Kirov, Margarita Simeonova Kirova, PhDr. Blanka Šulavíková CSc., MVDr. Július Fillo, RNDr. Gabriela Fillová, Viera Kološtová, Pavol Jakubov, Ing. Michal Mikoczi, Irena Orošová, Ing. Július Šubík, RNDr. Štefan Leitmann, Doc. Ing. Anton Kamenský, Elena Kamenská, Ing. Marián Šimun, Mgr. Ingeborg Horváthová, Ing. Elena Mrázková, PaedDr. Magdaléna Hegerová, Doc. MUDr. Milan Nikš CSc., MUDr. Mariana Nikšová, Ing. Stanislav Kačani CSc., Ing. Soňa Medvecká, Ing. Martin Medvecký, Helena Handzová, Lýdia Blanarovičová, Miroslav Sloboda, Jarmila Čatlošová, Anna Halajová, Ing. Janka Bargerová, Ing. Ladislav Šiška, Ing. Stanislava Šišková, Ing.Bc. Pavel Krajčík, Jaroslava Vidová, Marta Ferenczyová, Ing. Matúš Turan, Ing. Mária Turanová, Vlasta Kuzmová, Ing. Karol Trnovský, Mgr. Veronika Trnovská, Karol Trnovský, Katarína Trnovská, Ing. Jozef Baumgartner, RNDr. Helena Baumgartnerová CSc., Terézia Bartonová, Ružena Katerincová, Miroslav Kunštek, Marta Vanková, Ing. Aristrid Ducko, PhMr. Júlia Ducková, Ing. Ladislav Koller, Boris Pecháň, Ing. Ľudmila Pecháňová, Ján Chamill
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 8113/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia