Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Pod hájom 957 v Dubnici nad Váhom podľa aktuálneho listu vlastníctva č. 4507, vedeného katastrálnym úradom Trenčín, Správou katastra Ilava, pre kat. územie Dubnica nad Váhom zastúpení na základe uznes, Radovan Marguš, Slávka Margušová, Ing. Uršula Kamasová, Miloslav Šašinka, Katarína Šašinková, René Bero, Beáta Berová, Ing. Jozef Sýkora, Ing. Ladislav Gabriš, Janka Gabrišová, Ján Budjač, Barbora Budjačová, Štefan Zemko, Ľubomíra Zemková, Ing. Peter Híreš, Ing. Katarína Hírešová, Rudolf Žovinec, Julianna Žovincová, Ing. Vladimír Vanko, Eva Vanková, Ján Čulaga, Mária Čulagová, Peter Dolinaj, Lucia Dolinajová, Alexander Ludva, Mária Ludvová, Štefan Kudla, Hedviga Kudlová, Anton Masár, Anna Masárová, Miroslav Prekop, Viera Prekopová, Milan Marták, Veronika Martáková, Ing. Jaroslav Šlesar, Viera Šlesarová, Anna Pažítková, Daniela Pažítková, Ľuba Pažítková, František Pažítka, Eduard Nehéz, Marta Nehézová, Vladimír Šupák, Veronika Šupáková, Ján Laurenčík, Alena Laurenčíková, Janka Šimeková, Peter Brunner, Tatiana Brunnerová, Štefan Marušinec, Daniela Marušinecová, Pavol Behanec, Jana Behancová, Dušan Bajcár, Dagmar Bajcárová, Gabriela Uličná, Michal Gavenda, Elena Kebísková, Radoslav Macháč, Milan Plešo, Irena Plešová, Pavel Valák, Mária Valáková, Karol Ďurech, Antónia Ďurechová, Juraj Kusovský, Mgr. Zina Kusovská, Ing. Dušan Šproch, Ing. Ľudmila Šprochová, Milan Pagáč, Elena Pagáčová, Michal Rek, Mariana Reková, Jozef Štefún, Anna Štefúnová, Tomáš Kebísek
Záložný dlžník: Okresné stavebné bytové družstvo, Radovan Marguš, Slávka Margušová, Ing. Uršula Kamasová, Miloslav Šašinka, Katarína Šašinková, René Bero, Beáta Berová, Ing. Jozef Sýkora, Ing. Ladislav Gabriš, Janka Gabrišová, Ján Budjač, Barbora Budjačová, Štefan Zemko, Ľubomíra Zemková, Ing. Peter Híreš, Ing. Katarína Hírešová, Rudolf Žovinec, Julianna Žovincová, Ing. Vladimír Vanko, Eva Vanková, Ján Čulaga, Mária Čulagová, Peter Dolinaj, Lucia Dolinajová, Alexander Ludva, Mária Ludvová, Štefan Kudla, Hedviga Kudlová, Anton Masár, Anna Masárová, Miroslav Prekop, Viera Prekopová, Milan Marták, Veronika Martáková, Ing. Jaroslav Šlesar, Viera Šlesarová, Anna Pažítková, Daniela Pažítková, Ľuba Pažítková, František Pažítka, Eduard Nehéz, Marta Nehézová, Vladimír Šupák, Veronika Šupáková, Ján Laurenčík, Alena Laurenčíková, Janka Šimeková, Peter Brunner, Tatiana Brunnerová, Štefan Marušinec, Daniela Marušinecová, Pavol Behanec, Jana Behancová, Dušan Bajcár, Dagmar Bajcárová, Gabriela Uličná, Michal Gavenda, Elena Kebísková, Radoslav Macháč, Milan Plešo, Irena Plešová, Pavel Valák, Mária Valáková, Karol Ďurech, Antónia Ďurechová, Juraj Kusovský, Mgr. Zina Kusovská, Ing. Dušan Šproch, Ing. Ľudmila Šprochová, Milan Pagáč, Elena Pagáčová, Michal Rek, Mariana Reková, Jozef Štefún, Anna Štefúnová, Tomáš Kebísek, Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Pod hájom 957 v Dubnici nad Váhom podľa aktuálneho listu vlastníctva č. 4507, vedeného katastrálnym úradom Trenčín, Správou katastra Ilava, pre kat. územie Dubnica nad Váhom zastúpení na základe uznes
Veriteľ: Československá obchodná banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 8067/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia