Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Felix Vrablic, Terézia Vrablicová, Ing. Vladimír Piaček, Vojtech Brbúch, Pavlína Brbúchová, Miroslav Holub, Monika Holubová, František Obadal, Zlatica Obadalová, Roman Šimonič, Miroslav Daráš, Dana Darášová, Albert Belošic, Emília Belošicová, Jozef Fischer, Alena Kriflíková, Judita Kavická, Viktor Knotek, Mária Knoteková, Monika Kubovičová, Jozef Ambra, Viera Ambrová, Mgr. Dagmar Surovičová, Matúš Krajňák, RNDr. Jana Krajňáková, Vít Debrecký, Marta Debrecká, Daniel Pucher, Milan Valachovič, Libuša Valachovičová, Gabriela Dudíková, Jozef Dudík, Zuzana Kompišová, Miroslav Bošanský, Stanislav Sýkora, Katarína Sýkorová
Záložný dlžník: Felix Vrablic, Terézia Vrablicová, Ing. Vladimír Piaček, Vojtech Brbúch, Pavlína Brbúchová, Miroslav Holub, Monika Holubová, František Obadal, Zlatica Obadalová, Roman Šimonič, Miroslav Daráš, Dana Darášová, Albert Belošic, Emília Belošicová, Jozef Fischer, Alena Kriflíková, Judita Kavická, Viktor Knotek, Mária Knoteková, Monika Kubovičová, Jozef Ambra, Viera Ambrová, Mgr. Dagmar Surovičová, Matúš Krajňák, RNDr. Jana Krajňáková, Vít Debrecký, Marta Debrecká, Daniel Pucher, Milan Valachovič, Libuša Valachovičová, Gabriela Dudíková, Jozef Dudík, Zuzana Kompišová, Miroslav Bošanský, Stanislav Sýkora, Katarína Sýkorová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 8019/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia