Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Felix Vrablic, Terézia Vrablicová, Ing. Vladimír Piaček, Vojtech Brbúch, Pavlína Brbúchová, Miroslav Holub, Monika Holubová, František Obadal, Zlatica Obadalová, Roman Šimonič, Miroslav Daráš, Dana Darášová, Albert Belošic, Emília Belošicová, Jozef Fischer, Alena Kriflíková, Judita Kavická, Viktor Knotek, Mária Knoteková, Monika Kubovičová, Jozef Ambra, Viera Ambrová, Mgr. Dagmar Surovičová, Matúš Krajňák, RNDr. Jana Krajňáková, Vít Debrecký, Marta Debrecká, Daniel Pucher, Milan Valachovič, Libuša Valachovičová, Gabriela Dudíková, Jozef Dudík, Zuzana Kompišová, Miroslav Bošanský, Stanislav Sýkora, Katarína Sýkorová
Záložný dlžník: Felix Vrablic, Terézia Vrablicová, Ing. Vladimír Piaček, Vojtech Brbúch, Pavlína Brbúchová, Miroslav Holub, Monika Holubová, František Obadal, Zlatica Obadalová, Roman Šimonič, Miroslav Daráš, Dana Darášová, Albert Belošic, Emília Belošicová, Jozef Fischer, Alena Kriflíková, Judita Kavická, Viktor Knotek, Mária Knoteková, Monika Kubovičová, Jozef Ambra, Viera Ambrová, Mgr. Dagmar Surovičová, Matúš Krajňák, RNDr. Jana Krajňáková, Vít Debrecký, Marta Debrecká, Daniel Pucher, Milan Valachovič, Libuša Valachovičová, Gabriela Dudíková, Jozef Dudík, Zuzana Kompišová, Miroslav Bošanský, Stanislav Sýkora, Katarína Sýkorová
Veriteľ: Tatra banka, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 8019/2010

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia