Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2021 podľa krajov
16027
4,38%
-160
13061
4,16%
+144
14009
4,28%
+169
18436
4,80%
+473
20193
5,32%
+289
32137
9,01%
+410
45574
10,75%
+301
40788
9,98%
+272
200225
6,76%
+1898
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ondrej Lóci, Ing. Juraj Pápay, Mária Pápayová, Milota Lóciová, Cirkev adventistov siedmeho dňa, slovenské združenie, Mária Ulehlová, Peter Mareš, Mgr. Alexander Lukačka, Ing. Mária Šarníková, Katarína Švagerková, Michal Halmo, Mária Vlkovičová, Ing. Milan Kupkovič CSc., Alica Kupkovičová, Ing. Katarína Fúsková, Renata Narzikul, Ing. Ivan Hauskrecht, Dušan Bičan, Gertrúda Bičanová, Ing. Alexander Krištofík, Jozef Ťažký, Mária Ťažká, Božena Dubecká, Johana Bednářiková, Ilja Frank Narzikul, Ing. Jaroslav Škrabák, Vlasta Škrabáková, Ing. Mária Kollárová, Jozef Vanek, MUDr. Soňa Zatlukalová, Martin Abel, JUDr. Milota Tóthová, Vojtech Tóth, Ing. Miloš Janičko, Ing. Valéria Preinerová, Branislav Jelenčík, Dragiša Škultétyová, Július Szarka, Anna Szarková, Vilma Kollárová, Darina Hózová, Mgr. Anna Butašová, Otília Kopecká, Alžbeta Tátošová, Miroslav Šidlo, PhDr. Oľga Číková, Alžbeta Škutová, MUDr. Ján Čík, Helena Ivančíková, Iveta Hlavinová, Rastislav Michálek, Mgr. Zuzana Šimová, Imeri Melvan, Anna Granecová, Richard Kačkovič, Lenka Juhásová, Jaroslav Novák, Oľga Nováková, MUDr. Vlastimil Mayer DrSc., Dr. Anton Znášik, Dr. Jana Znášiková, Renáta Bertovičová, Jolana Thurzová, Ľudmila Minarovičová, Ing. Ingrid Božoňová, Adriana Martinecová, Daniel Štefanovský, Miroslav Bertovič, Dušan Bačka, Dušan Cichý, Gabriela Cichá, Ing. Pavel Kokuľa, Bc. Miroslava Kokuľová, MUDr. Magdaléna Horniaková, MUDr. Ján Horniak, Ing. Štefan Kuciak, Dagmar Kuciaková, Peter Hrušovský, Ladislav Major, Ľubica Majorová, Kristína Martincová, Helena Vrbíková, Viliam Vrbík, Ing. Pavel Hucko CSc., Ing. Alma Hucková, Ing. Juraj Brhlovič, Ivan Balog, Ing. Jana Balogová, Ľudovít Volf, František Fabián, Anna Čepcová, Jozef Čepec, MUDr. Jarolím Šutka, Helena Kuzmová, Mgr. art. Marcela Kupčíková, Mgr. Eva Hauskrechtová, Mgr. Jana Fabiánová, Ing. Rastislav Švagerko, Mária Kalhousová
Záložný dlžník: Stavebné bytové družstvo Bratislava II., Ondrej Lóci, Ing. Juraj Pápay, Mária Pápayová, Milota Lóciová, Cirkev adventistov siedmeho dňa, slovenské združenie, Mária Ulehlová, Peter Mareš, Mgr. Alexander Lukačka, Ing. Mária Šarníková, Katarína Švagerková, Michal Halmo, Mária Vlkovičová, Ing. Milan Kupkovič CSc., Alica Kupkovičová, Ing. Katarína Fúsková, Renata Narzikul, Ing. Ivan Hauskrecht, Dušan Bičan, Gertrúda Bičanová, Ing. Alexander Krištofík, Jozef Ťažký, Mária Ťažká, Božena Dubecká, Johana Bednářiková, Ilja Frank Narzikul, Ing. Jaroslav Škrabák, Vlasta Škrabáková, Ing. Mária Kollárová, Jozef Vanek, MUDr. Soňa Zatlukalová, Martin Abel, JUDr. Milota Tóthová, Vojtech Tóth, Ing. Miloš Janičko, Ing. Valéria Preinerová, Branislav Jelenčík, Dragiša Škultétyová, Július Szarka, Anna Szarková, Vilma Kollárová, Darina Hózová, Mgr. Anna Butašová, Otília Kopecká, Alžbeta Tátošová, Miroslav Šidlo, PhDr. Oľga Číková, Alžbeta Škutová, MUDr. Ján Čík, Helena Ivančíková, Iveta Hlavinová, Rastislav Michálek, Mgr. Zuzana Šimová, Imeri Melvan, Anna Granecová, Richard Kačkovič, Lenka Juhásová, Jaroslav Novák, Oľga Nováková, MUDr. Vlastimil Mayer DrSc., Dr. Anton Znášik, Dr. Jana Znášiková, Renáta Bertovičová, Jolana Thurzová, Ľudmila Minarovičová, Ing. Ingrid Božoňová, Adriana Martinecová, Daniel Štefanovský, Miroslav Bertovič, Dušan Bačka, Dušan Cichý, Gabriela Cichá, Ing. Pavel Kokuľa, Bc. Miroslava Kokuľová, MUDr. Magdaléna Horniaková, MUDr. Ján Horniak, Ing. Štefan Kuciak, Dagmar Kuciaková, Peter Hrušovský, Ladislav Major, Ľubica Majorová, Kristína Martincová, Helena Vrbíková, Viliam Vrbík, Ing. Pavel Hucko CSc., Ing. Alma Hucková, Ing. Juraj Brhlovič, Ivan Balog, Ing. Jana Balogová, Ľudovít Volf, František Fabián, Anna Čepcová, Jozef Čepec, MUDr. Jarolím Šutka, Helena Kuzmová, Mgr. art. Marcela Kupčíková, Mgr. Eva Hauskrechtová, Mgr. Jana Fabiánová, Ing. Rastislav Švagerko, Mária Kalhousová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 7868/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia