Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Júlia Rapandová, Ľudovít Mészáros, Valéria Mészárosová, Iveta Rapandová, Margita Ivánová, Iveta Ivánová, Miloš Iván, Mária Mačaiová, Ján Mačai, Mária Záreczká, Zuzana Tóthová, Monika Takáčová, Ľudovít Takáč, Juliana Sláviková, Silvia Chalupková, Miroslav Haas, Oľga Haasová, Imrich Óraš, Mária Nagyová, Štefan Nagy, Eva Szabóová, Eugen Szabó, František Kozma, Žaneta Kozmová, Mária Gálová, František Gál, Mgr. Erika Kerďová, Iveta Dorová, Martin Vlkovič, Helena Lelkesová, Imrich Lelkes, Zuzana Kovácsová, Tibor Kovács, Irena Popluhárová, Alica Butková, Terézia Vlkovičová, Eleonóra Lipovská, Alžbeta Posztósová, Nikola Kutlača, Judita Szelleová, Daša Prerovská, Zoltán Papp, Zuzana Pappová, Alexander Ibolya, Peter Todorov, Margita Hipíková, Ing. Ľubica Matušovičová, Rozália Kurinová, Anna Neszméryová, Zuzana Kovácsová, Tibor Kovács, Veronika Šebová, Tamás Renczés, Eva Takáčová, Marta Slaboňová, Ján Hudek, Eva Hanšutová, Zlatica Lehotská, Vojtech Kanovský, Anna Kanovská, Žofia Konečná, Andor Dácz, Františka Hrabovská, Marta Jurinová, Jozef Jurina, Jozef Ižo, Mikuláš Dora, Judita Dora, Eva Énekešová, Ladislav Hrotko, Juraj Ignácz, Veronika Ignáczová, Andrea Balušková, Ing. Marta Zuzáková, Pavol Vlkovič, Mária Sárkányová, Marta Panáková, Ondrej Šebo, Zoltán Dudás, Ľudovít Bombala, Ľudmila Bombalová, Katarína Záreczká, Róbert Bagi, Erika Bagiová, Ivan Horváth, Adriana Horváthová, Júlia Cetliová, Július Škodák, Edita Juhásová, Viera Vargová, Ing. Jozef Panák, Ing. Tomáš Lengyel, Žaneta Verešová, Marcela Tancošová, Mária Ľubiščáková, Pavol Kozelka, Magdaléna Tornyaiová, Iveta Pákozdyová
Záložný dlžník: Júlia Rapandová, Ľudovít Mészáros, Valéria Mészárosová, Iveta Rapandová, Margita Ivánová, Iveta Ivánová, Miloš Iván, Mária Mačaiová, Ján Mačai, Mária Záreczká, Zuzana Tóthová, Monika Takáčová, Ľudovít Takáč, Juliana Sláviková, Silvia Chalupková, Miroslav Haas, Oľga Haasová, Imrich Óraš, Mária Nagyová, Štefan Nagy, Eva Szabóová, Eugen Szabó, František Kozma, Žaneta Kozmová, Mária Gálová, František Gál, Mgr. Erika Kerďová, Iveta Dorová, Martin Vlkovič, Helena Lelkesová, Imrich Lelkes, Zuzana Kovácsová, Tibor Kovács, Irena Popluhárová, Alica Butková, Terézia Vlkovičová, Eleonóra Lipovská, Alžbeta Posztósová, Nikola Kutlača, Judita Szelleová, Daša Prerovská, Zoltán Papp, Zuzana Pappová, Alexander Ibolya, Peter Todorov, Margita Hipíková, Ing. Ľubica Matušovičová, Rozália Kurinová, Anna Neszméryová, Zuzana Kovácsová, Tibor Kovács, Veronika Šebová, Tamás Renczés, Eva Takáčová, Marta Slaboňová, Ján Hudek, Eva Hanšutová, Zlatica Lehotská, Vojtech Kanovský, Anna Kanovská, Žofia Konečná, Andor Dácz, Františka Hrabovská, Marta Jurinová, Jozef Jurina, Jozef Ižo, Mikuláš Dora, Judita Dora, Eva Énekešová, Ladislav Hrotko, Juraj Ignácz, Veronika Ignáczová, Andrea Balušková, Ing. Marta Zuzáková, Pavol Vlkovič, Mária Sárkányová, Marta Panáková, Ondrej Šebo, Zoltán Dudás, Ľudovít Bombala, Ľudmila Bombalová, Katarína Záreczká, Róbert Bagi, Erika Bagiová, Ivan Horváth, Adriana Horváthová, Júlia Cetliová, Július Škodák, Edita Juhásová, Viera Vargová, Ing. Jozef Panák, Ing. Tomáš Lengyel, Žaneta Verešová, Marcela Tancošová, Mária Ľubiščáková, Pavol Kozelka, Magdaléna Tornyaiová, Iveta Pákozdyová
Veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 7172/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia