Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.1.2021 podľa krajov
18126
4,87%
+474
16475
5,35%
+474
17994
5,55%
+366
21594
5,77%
+741
25120
6,71%
+504
37055
10,07%
+730
51255
11,83%
+1343
45220
10,81%
+866
232839
7,81%
+5498
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Marko Ševčík, Elena Kovácsová, Jozef Kovačič, Bc. Lívia Šedivá, Irena Matejková, Ing. Monika Kostelníková, Peter Petrikovič, PhDr. Ján Popelár, Vladimír Záhorčák, Magdaléna Zrínyi, Silvia Koptáková, Ing. Tomáš Mondočko, Ing. Margita Bödörová, Karol Peško, Justína Pešková, PhDr. Jana Husárová, Ing. Jozef Brngál, JUDr. Helena Brngálová, Ing. Eva Kasanová, Michal Ingeli, Ing. Zuzana Ingeliová, Eva Kabinová, Ing. Ján Mesík CSc., Adrienne Mesíková, Angela Križková, Norbert Veninger, Marta Veningerová, Miroslav Kloss, Peter Kloss, Juraj Kajanovics, Mária Kajanovicsová, Matilda Chválová, Barbora Šramková, Ing. Jana Mattová, Doc.RNDr. Ján Veselovský DrSc., Tatiana Belečšáková, Ing. Jarmila Šeparovič, Dana Schrojfová, Igor Maceják, Peter Kredátus, Elena Kredátusová, Pavel Pavlík, Mgr.art. Alena Orolínová, Ing. Branislav Orolín, Štefan Palatinus, Renáta Palatinusová, Helena Takáčová, PhDr. Mária Novacká, RNDr. Andrea Vranovská, Alžbeta Vaňatková, Milan Semančák, Ing. Ľubomíra Semančáková, Ing. Štefan Ferianec, Alžbeta Feriancová, Andrej Straka, Ivana Straková, PhDr.Doc. Ján Stena CSc., Mária Stenová, Emil Miške, Melánia Miškeová, Ľubica Parničanová, Ing. Soňa Haršányiová, Ing. Iveta Turčanová, RNDr. Petr Stanovský, RNDr. Helena Stanovská, PaedDr. Milan Varačka, Mgr. Edita Varačková, Mária Szilinszká, Ružena Obrcianová, Alžbeta Brecnerová, Ing. Jozef Dohnány, Alica Dohnányová, Pavla Moravčíková, Iveta Demianová, RNDr. Karol Pachinger CSc., Magdalena Třebenská, Mgr. Jarmila Andrejčáková, Augustina Švecová, Ivan Vlachynský, Jana Vlachynská, Mgr. Michal Hitka, Mgr. Zuzana Hitková, Jozefa Špringerová, Mária Gogová
Záložný dlžník: Marko Ševčík, Elena Kovácsová, Jozef Kovačič, Bc. Lívia Šedivá, Irena Matejková, Ing. Monika Kostelníková, Peter Petrikovič, PhDr. Ján Popelár, Vladimír Záhorčák, Magdaléna Zrínyi, Silvia Koptáková, Ing. Tomáš Mondočko, Ing. Margita Bödörová, Karol Peško, Justína Pešková, PhDr. Jana Husárová, Ing. Jozef Brngál, JUDr. Helena Brngálová, Ing. Eva Kasanová, Michal Ingeli, Ing. Zuzana Ingeliová, Eva Kabinová, Ing. Ján Mesík CSc., Adrienne Mesíková, Angela Križková, Norbert Veninger, Marta Veningerová, Miroslav Kloss, Peter Kloss, Juraj Kajanovics, Mária Kajanovicsová, Matilda Chválová, Barbora Šramková, Ing. Jana Mattová, Doc.RNDr. Ján Veselovský DrSc., Tatiana Belečšáková, Ing. Jarmila Šeparovič, Dana Schrojfová, Igor Maceják, Peter Kredátus, Elena Kredátusová, Pavel Pavlík, Mgr.art. Alena Orolínová, Ing. Branislav Orolín, Štefan Palatinus, Renáta Palatinusová, Helena Takáčová, PhDr. Mária Novacká, RNDr. Andrea Vranovská, Alžbeta Vaňatková, Milan Semančák, Ing. Ľubomíra Semančáková, Ing. Štefan Ferianec, Alžbeta Feriancová, Andrej Straka, Ivana Straková, PhDr.Doc. Ján Stena CSc., Mária Stenová, Emil Miške, Melánia Miškeová, Ľubica Parničanová, Ing. Soňa Haršányiová, Ing. Iveta Turčanová, RNDr. Petr Stanovský, RNDr. Helena Stanovská, PaedDr. Milan Varačka, Mgr. Edita Varačková, Mária Szilinszká, Ružena Obrcianová, Alžbeta Brecnerová, Ing. Jozef Dohnány, Alica Dohnányová, Pavla Moravčíková, Iveta Demianová, RNDr. Karol Pachinger CSc., Magdalena Třebenská, Mgr. Jarmila Andrejčáková, Augustina Švecová, Ivan Vlachynský, Jana Vlachynská, Mgr. Michal Hitka, Mgr. Zuzana Hitková, Jozefa Špringerová, Mária Gogová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 7110/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia