Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Michal Kopáčik, Beáta Kopáčiková, Ľubomír Buchlík, Katarína Buchlíková, Veronika Ághová, Ladislav Ágh, Soňa Hesterová, Anna Kubináková, Miroslav Paulovič, Patrícia Kollárová, Martin Doležal, Edita Andrušková, Svetlana Novanská, Veronika Paulikovičová, Peter Paulikovič, Jaroslav Markovič, Magdalena Markovičová, Ing. Sylvia Ladeinová, Ivan Varga, Tamara Vargová, Štefan Göndör, Katarína Göndörová, Ing. Vladimír Kanich, PhDr. Renáta Kanichová, Veronika Ladzianska, Jozef Turček, Angelika Turčeková, Jozef Konský, Dáša Konská, Ing. Lýdia Sodomová, Tomáš Hrvol, Juraj Drucker, Eva Druckerová, Matúš Teplický, Zuzana Kučerová, Imrich Krommer, František Krejčí, Mária Krejčíová, Ladislav Hájovský, Renáta Hájovská, Janka Goliašová, Peter Mistrík, Dušan Krnčok, Božena Krnčoková, Pavol Vančo, Alžbeta Vančová, Branislav Lysák, Dagmar Lysáková, Martin Roďan, Zuzana Karižová, Richard Kamenár, Viera Kamenárová, Roman Bruňacký, Vlasta Bruňacká, Edita Barcajová, Ing. Adriana Berežná, Miroslav Trokšiar, Emília Trokšiarová, Anton Mego, Viktória Megová, Ing. Ján Macko, Mária Macková, František Szabó, Kamil Červenka, Irena Červenková, Ing. Gejza Tóth, Ing. Klára Tóthová, Ing. Jozef Šrámek, Vlastislava Šrámeková, Anna Hrivňáčiková, Irena Martincová, MUDr. Regina Popracová, Ľubica Pechová, Helena Marcinková, Gustáv Marcinka, Simona Šipická, Ing. Štefan Čermák, Alžbeta Čermáková, Helena Marcinková
Záložný dlžník: Michal Kopáčik, Beáta Kopáčiková, Ľubomír Buchlík, Katarína Buchlíková, Veronika Ághová, Ladislav Ágh, Soňa Hesterová, Anna Kubináková, Miroslav Paulovič, Patrícia Kollárová, Martin Doležal, Edita Andrušková, Svetlana Novanská, Veronika Paulikovičová, Peter Paulikovič, Jaroslav Markovič, Magdalena Markovičová, Ing. Sylvia Ladeinová, Ivan Varga, Tamara Vargová, Štefan Göndör, Katarína Göndörová, Ing. Vladimír Kanich, PhDr. Renáta Kanichová, Veronika Ladzianska, Jozef Turček, Angelika Turčeková, Jozef Konský, Dáša Konská, Ing. Lýdia Sodomová, Tomáš Hrvol, Juraj Drucker, Eva Druckerová, Matúš Teplický, Zuzana Kučerová, Imrich Krommer, František Krejčí, Mária Krejčíová, Ladislav Hájovský, Renáta Hájovská, Janka Goliašová, Peter Mistrík, Dušan Krnčok, Božena Krnčoková, Pavol Vančo, Alžbeta Vančová, Branislav Lysák, Dagmar Lysáková, Martin Roďan, Zuzana Karižová, Richard Kamenár, Viera Kamenárová, Roman Bruňacký, Vlasta Bruňacká, Edita Barcajová, Ing. Adriana Berežná, Miroslav Trokšiar, Emília Trokšiarová, Anton Mego, Viktória Megová, Ing. Ján Macko, Mária Macková, František Szabó, Kamil Červenka, Irena Červenková, Ing. Gejza Tóth, Ing. Klára Tóthová, Ing. Jozef Šrámek, Vlastislava Šrámeková, Anna Hrivňáčiková, Irena Martincová, MUDr. Regina Popracová, Ľubica Pechová, Helena Marcinková, Gustáv Marcinka, Simona Šipická, Ing. Štefan Čermák, Alžbeta Čermáková, Helena Marcinková
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 7106/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia