Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.10.2020 podľa krajov
17339
4,62%
-128
15668
5,03%
-133
17474
5,28%
-168
20454
5,35%
-785
23856
6,29%
-129
35267
9,46%
-327
48592
11,03%
-250
43692
10,33%
-131
222242
7,35%
-2151
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: JUDr. Jozef Mravec, Ing. Ladislav Búci CSc., Kvetoslava Búciová, Štefan Földeš, Alžbeta Földešová, Karol Fejes, Helena Fejesová, Andrej Sember, Mária Semberová, František Ort-Mertl, Ľuboslava Ort-Mertlová, Ján Záhradský, Ing. Štefan Priehoda, MUDr. Monika Priehodová, Barbora Šuleková, Matúš Hanus, Ing. Jaroslav Mojžiš, Bc. Ing. Monika Mojžišová, Róbert Manderla, Ing. Miroslava Petráňová, Viera Wagnerová, Matej Wagner, Ing. Tomáš Hodák, Lídia Hodáková, Ladislav Huszár, Ing. Tomáš Ďuriš, Michal Kaba, Gabriela Kabová, Alžbeta Lauková, JUDr. Radovan Groman, Ing. Ivan Kramár, Alžbeta Kramárová, Iveta Pulcová, Martin Nagy, Mária Jašová, MUDr. Vladimír Kutka, Anna Kutková, Cecília Sedláčková, Mária Brisudová, Ing. Ján Brisud, Ing. Jana Husenicová, Mgr. Ján Jícha, Ing. Ľubomír Franek, PharmDr. Alena Franková, Karol Kliment, Jana Klimentová, Mgr. Gabriela Šikulíncová, MUDr. Ivona Siefriedová, Pavol Slavkovský, Lucia Lehotayová, Tomáš Gašparec, Janka Kiššíková, Tomáš Streber, JUDr. Anna Streberová, Nora Gavorová, Ing. Zuzana Strašková, PharmDr. Viera Mrázová, Richard Štefák, Gizela Kvasničková, František Kvasnička, Pavel Príkazský, Ing. Karol Bartalský, Ing. Kvetoslava Bogárová, Bc. Štefan Pšenák, Ing. Struž Ján, Anna Stružová, Martin Rendoš, MUDr. Júlia Orolínová, František Krajňák, Ing. Viera Krajňáková, Jana Bojnanská, MUDr. Božena Adámeková CSc., Margita Pipanová, Mária Príhelová, Kristián Klima, Gabriela Kormanová, Zuzana Križanová, Zuzana Klokočová, Viera Dobišová, Branko Vlček, PharmDr. Martin Ďurinda, Ing. Milan Bezák, Eduard Labár, Kornélia Boháčová, Alexander Hadviger, Ing. Ľudmila Hadvigerová, Mária Solarová, Margita Švrčková, Ing. Ivan Špányi, Ing. Ida Špányiová, Štefan Sopúch, Antónia Sopúchová, Radoslav Wallner, Zuzana Wallnerová, Ing. Beata Šoltyová, Jozef Satina, Ing. Oľga Satinová, Gagik Astvatsatryan, Suzana Spartakian, Daniela Tomašovičová, Mária Hegerová, Ivan Heger, Ľubomír Mäkký, Peter Morávek, Jana Kubisová, Emil Zvarík, Ing. Ján Kubis, Ing. Ľudovít Solar
Záložný dlžník: JUDr. Jozef Mravec, Ing. Ladislav Búci CSc., Kvetoslava Búciová, Štefan Földeš, Alžbeta Földešová, Karol Fejes, Helena Fejesová, Andrej Sember, Mária Semberová, František Ort-Mertl, Ľuboslava Ort-Mertlová, Ján Záhradský, Ing. Štefan Priehoda, MUDr. Monika Priehodová, Barbora Šuleková, Matúš Hanus, Ing. Jaroslav Mojžiš, Bc. Ing. Monika Mojžišová, Róbert Manderla, Ing. Miroslava Petráňová, Viera Wagnerová, Matej Wagner, Ing. Tomáš Hodák, Lídia Hodáková, Ladislav Huszár, Ing. Tomáš Ďuriš, Michal Kaba, Gabriela Kabová, Alžbeta Lauková, JUDr. Radovan Groman, Ing. Ivan Kramár, Alžbeta Kramárová, Iveta Pulcová, Martin Nagy, Mária Jašová, MUDr. Vladimír Kutka, Anna Kutková, Cecília Sedláčková, Mária Brisudová, Ing. Ján Brisud, Ing. Jana Husenicová, Mgr. Ján Jícha, Ing. Ľubomír Franek, PharmDr. Alena Franková, Karol Kliment, Jana Klimentová, Mgr. Gabriela Šikulíncová, MUDr. Ivona Siefriedová, Pavol Slavkovský, Lucia Lehotayová, Tomáš Gašparec, Janka Kiššíková, Tomáš Streber, JUDr. Anna Streberová, Nora Gavorová, Ing. Zuzana Strašková, PharmDr. Viera Mrázová, Richard Štefák, Gizela Kvasničková, František Kvasnička, Pavel Príkazský, Ing. Karol Bartalský, Ing. Kvetoslava Bogárová, Bc. Štefan Pšenák, Ing. Struž Ján, Anna Stružová, MUDr. Júlia Orolínová, František Krajňák, Ing. Viera Krajňáková, Jana Bojnanská, MUDr. Božena Adámeková CSc., Margita Pipanová, Mária Príhelová, Kristián Klima, Gabriela Kormanová, Zuzana Križanová, Zuzana Klokočová, Viera Dobišová, Branko Vlček, PharmDr. Martin Ďurinda, Ing. Milan Bezák, Eduard Labár, Kornélia Boháčová, Alexander Hadviger, Ing. Ľudmila Hadvigerová, Mária Solarová, Margita Švrčková, Ing. Ivan Špányi, Ing. Ida Špányiová, Štefan Sopúch, Antónia Sopúchová, Radoslav Wallner, Zuzana Wallnerová, Ing. Beata Šoltyová, Jozef Satina, Ing. Oľga Satinová, Gagik Astvatsatryan, Suzana Spartakian, Daniela Tomašovičová, Mária Hegerová, Ivan Heger, Ľubomír Mäkký, Peter Morávek, Jana Kubisová, Emil Zvarík, Ing. Ján Kubis, Ing. Ľudovít Solar
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 705/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia