Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Mesto Nové Zámky, Daniel Holba, Vladimír Vereš, Júlia Bodokiová, Zdeněk Boutský, Monika Turzová, Helena Fucsíková, Mária Procházková, Ján Lakatoš, Mária Lakatošová, Margita Mechurová, Emília Moceková, Ing. Viktor Zvirinský, Petr Jungwirt, Eva Kullačová, Ladislav Oláh, Gabriela Oláhová, Rozália Takáčová, Gyöngyi Mišková, Mikuláš Maczkó, Alena Kováčová, Ing. Ján Fahrer, Edita Fahrerová, Irena Gálová, Ján Kovács, Adriana Kovácsová, Anna Ružičková, Margit Magyar, Róbert Tonka, Eva Tonková, Karolína Králová, Eva Procházková, Gabriel Rečka, Juraj Čvirik, Andrea Čviriková, Veronika Juhászová, Helena Csányiová, Terézia Zahoranová, Richard Holý, Hana Holá, František Šulgan, Klaudia Šulganová, Ing. Marta Kvassayová, Luboš Král, Karol Tóth, Mária Tóthová, Jozef Harvan, Terézia Harvanová, Edita Chovanová, Mgr. Magdaléna Oláh, Peter Bridiš, Gabriel Barthalos, Darina Barthalosová, Mgr. Katarína Kováčová, Angelika Sádovská, Jarmila Oláhová, Viera Nagyová, Mária Luxemburgová, Helena Filová, Katarína Janičová, Šťepánka Likerová, Martina Andová, Ildikó Lenthárová, Ladislav Lenthár, Ing. Ľudovít Bihari, Darina Valentová, Mgr. Kristián Kovács, Mária Faganová, Ing. György Marák, Marta Maráková, Rudolf Prekop, Oľga Povinecová, Zuzana Supeková, Helena Steinerová, Katarína Subyová, Peter Jandák, Ján Kamocsai, Lýdia Kamocsaiová, Marianna Matuška, Július Lalák, Monika Lavenková, Ing. Gabriel Lukács
Záložný dlžník: Mesto Nové Zámky, Daniel Holba, Vladimír Vereš, Júlia Bodokiová, Zdeněk Boutský, Monika Turzová, Helena Fucsíková, Mária Procházková, Ján Lakatoš, Mária Lakatošová, Margita Mechurová, Emília Moceková, Ing. Viktor Zvirinský, Petr Jungwirt, Eva Kullačová, Ladislav Oláh, Gabriela Oláhová, Rozália Takáčová, Gyöngyi Mišková, Mikuláš Maczkó, Alena Kováčová, Ing. Ján Fahrer, Edita Fahrerová, Irena Gálová, Ján Kovács, Adriana Kovácsová, Anna Ružičková, Margit Magyar, Róbert Tonka, Eva Tonková, Karolína Králová, Eva Procházková, Gabriel Rečka, Juraj Čvirik, Andrea Čviriková, Veronika Juhászová, Helena Csányiová, Terézia Zahoranová, Richard Holý, Hana Holá, František Šulgan, Klaudia Šulganová, Ing. Marta Kvassayová, Luboš Král, Karol Tóth, Mária Tóthová, Jozef Harvan, Terézia Harvanová, Edita Chovanová, Mgr. Magdaléna Oláh, Peter Bridiš, Gabriel Barthalos, Darina Barthalosová, Mgr. Katarína Kováčová, Angelika Sádovská, Jarmila Oláhová, Viera Nagyová, Mária Luxemburgová, Helena Filová, Katarína Janičová, Šťepánka Likerová, Martina Andová, Ildikó Lenthárová, Ladislav Lenthár, Ing. Ľudovít Bihari, Darina Valentová, Mgr. Kristián Kovács, Mária Faganová, Ing. György Marák, Marta Maráková, Rudolf Prekop, Oľga Povinecová, Zuzana Supeková, Helena Steinerová, Katarína Subyová, Peter Jandák, Ján Kamocsai, Lýdia Kamocsaiová, Marianna Matuška, Július Lalák, Monika Lavenková, Ing. Gabriel Lukács
Veriteľ: Československá obchodná banka, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 6883/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia