Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2021 podľa krajov
16027
4,38%
-160
13061
4,16%
+144
14009
4,28%
+169
18436
4,80%
+473
20193
5,32%
+289
32137
9,01%
+410
45574
10,75%
+301
40788
9,98%
+272
200225
6,76%
+1898
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Okresné stavebné bytové družstvo, Ľubomír Koiš, Jozef Čergeť, Peter Bojsa, Alena Bojsová, Martin Ďuriš, Jozef Varaga, Oľga Varagová, Dušan Sovič, Ing. Margita Chodelková, Hedviga Sovičová, Roland Vilímek, Ing. Daša Vilímková, Mária Kacírová, Ing. Eva Proksová, Ján Vinter, Emília Vinterová, Ľudmila Plešková, Emil Mako, Helena Maková, Mária Šillíková, Milan Šillík, Oto Koch, Janka Kochová, Ing. Imrich Balko, Daniela Balková, Silvia Skačanová, Tibor Vrabec, Lýdia Vrabcová, Ing. Erich Eckhardt, Ing. Marta Eckhardtová, Margita Vaňová, Vojtech Vaňo, Michal Kopper, Marta Martináková, Ing. Peter Krajňák, Júlia Čavojská, Michal Bene, Božena Beneová, Jozef Liko, Erika Liková, Mária Smatanová, Ing. Vladimír Jurčo, Ivan Jurčo, Zora Rodná, Ing. Jozef Smatana, Zdenka Pružincová, Ing. Marian Beracko, Jaroslav Beracko, Ing. Dagmar Beracková, Milan Bliska, Irena Blisková, Ľudmila Kováčová, Ing. Miroslav Kováč, Tomáš Demeter, Katarína Demeterová, Ing. Peter Hlaváč, Peter Palečka, Mária Palečková, Katarína Velčická, Emília Štefáková, Ing. Peter Chemez, PaedDr. Veronika Chemezová CSc., Michal Hulla, Anna Hullová, Jozef Vaľo, Jozef Vaľo, Dr. Dagmar Končálová, DINGA-stavebná firma, s.r.o., Peter Vanek, Jana Gáliková, Ing. Juraj Mravec, Ing. Beáta Mravcová, Ing. Igor Mucha, Ing. Zuzana Muchová, Miroslav Kolman, Ján Varga, Marta Vargová, Jozef Sékeli, Mária Sékeliová, Ing. Peter Hosťanský, Nora Kišová, Ing. Daniela Černá, Lýdia Földešiová, Zuzana Kunáková, Zuzana Melová, Mária Kompanová, Jana Pustajová, Milan Hajduk, Karol Michálek, Eva Michálková, Veronika Jeseničová, Henrieta Daniová, Karol Michálek, Ján Varga, Katarína Vargová, Miroslav Gaťko, Július Šípoš, Ing. Hedviga Šípošová, Dušan Čurgali, Viera Čurgaliová, Anton Benčík, Monika Benčíková, Eva Krnáčová, Emil Kučerka, Mgr. Lýdia Kučerková, Vinh Ngo Quang, Huong Le Thuy, Ing. Ladislav Krumpál, Eduard Juráš, Anna Kucserová, Martin Tóth, Ing. Vladimír Baraník, Iveta Baraníková, Ján Borecký, Eva Borecká, Ing. Miroslav Bielopotocký, Mgr. Lucia Petríková, Jaroslav Kašpar, Renáta Beňová, PaedDr. Pavel Beňo, Mária Tužinská, Ing. Vladimír Slovák, Verona Humayová, Juraj Gajdošík, Ing. Mária Gajdošíková, Fridrich Nitriansky, Katarína Nitrianská, Mgr. Marián Bartovič, Ing. Jana Vajíčková, Alexander Hajdu, Ján Daniš, Mária Danišová, Petr Kocina, Jarmila Čeriová, Romana Kováčiková, Monika Krpalová, Dr. Rudolf Danko, Lýdia Danková, Eva Černá, Robert Valent, Ivana Valentová, Peter Fekete, Jana Feketeová, Magdaléna Králová, Peter Olajoš, Marián Zubčák, Mária Zubčáková, Štefánia Sýkorová, Ing. Jozef Vencel, Ing. Pavol Bohony, Mária Bohonyová, Ing. Ladislav Ferenczi, Ing. Veronika Horňáková, Miroslav Ostrolucký, Ing. Mária Ostrolucká CSc., Helena Výberčiová, Ing. Helena Malinčíková, Helena Hurtajová, Prof.PhDr. Zuzana Hurtajová PhD., Zita Bečková, Jozef Liday, Ľudovít Halás, Zita Halásová, Ing. Juliana Ferencziová, Valeria Košecká, Eva Michálková, Agáta Borcovanová, Mgr. Michal Liday, Erika Slováková, Mgr. Daša Kašparová, Jindřich Černý
Záložný dlžník: Ľubomír Koiš, Jozef Čergeť, Peter Bojsa, Alena Bojsová, Martin Ďuriš, Jozef Varaga, Oľga Varagová, Dušan Sovič, Ing. Margita Chodelková, Hedviga Sovičová, Roland Vilímek, Ing. Daša Vilímková, Mária Kacírová, Ing. Eva Proksová, Ján Vinter, Emília Vinterová, Ľudmila Plešková, Emil Mako, Helena Maková, Mária Šillíková, Milan Šillík, Oto Koch, Janka Kochová, Ing. Imrich Balko, Daniela Balková, Silvia Skačanová, Tibor Vrabec, Lýdia Vrabcová, Ing. Erich Eckhardt, Ing. Marta Eckhardtová, Margita Vaňová, Vojtech Vaňo, Michal Kopper, Marta Martináková, Ing. Peter Krajňák, Júlia Čavojská, Michal Bene, Božena Beneová, Jozef Liko, Erika Liková, Mária Smatanová, Ing. Vladimír Jurčo, Ivan Jurčo, Zora Rodná, Ing. Jozef Smatana, Zdenka Pružincová, Ing. Marian Beracko, Jaroslav Beracko, Ing. Dagmar Beracková, Milan Bliska, Irena Blisková, Ľudmila Kováčová, Ing. Miroslav Kováč, Tomáš Demeter, Katarína Demeterová, Ing. Peter Hlaváč, Peter Palečka, Mária Palečková, Katarína Velčická, Emília Štefáková, Ing. Peter Chemez, PaedDr. Veronika Chemezová CSc., Michal Hulla, Anna Hullová, Jozef Vaľo, Jozef Vaľo, Dr. Dagmar Končálová, DINGA-stavebná firma, s.r.o., Peter Vanek, Jana Gáliková, Ing. Juraj Mravec, Ing. Beáta Mravcová, Ing. Igor Mucha, Ing. Zuzana Muchová, Miroslav Kolman, Ján Varga, Marta Vargová, Jozef Sékeli, Mária Sékeliová, Ing. Peter Hosťanský, Nora Kišová, Ing. Daniela Černá, Lýdia Földešiová, Zuzana Kunáková, Zuzana Melová, Mária Kompanová, Jana Pustajová, Milan Hajduk, Karol Michálek, Eva Michálková, Veronika Jeseničová, Henrieta Daniová, Karol Michálek, Ján Varga, Katarína Vargová, Miroslav Gaťko, Július Šípoš, Ing. Hedviga Šípošová, Dušan Čurgali, Viera Čurgaliová, Anton Benčík, Monika Benčíková, Eva Krnáčová, Emil Kučerka, Mgr. Lýdia Kučerková, Vinh Ngo Quang, Huong Le Thuy, Ing. Ladislav Krumpál, Eduard Juráš, Anna Kucserová, Martin Tóth, Ing. Vladimír Baraník, Iveta Baraníková, Ján Borecký, Eva Borecká, Ing. Miroslav Bielopotocký, Mgr. Lucia Petríková, Jaroslav Kašpar, Renáta Beňová, PaedDr. Pavel Beňo, Mária Tužinská, Ing. Vladimír Slovák, Verona Humayová, Juraj Gajdošík, Ing. Mária Gajdošíková, Fridrich Nitriansky, Katarína Nitrianská, Mgr. Marián Bartovič, Ing. Jana Vajíčková, Alexander Hajdu, Ján Daniš, Mária Danišová, Petr Kocina, Jarmila Čeriová, Romana Kováčiková, Monika Krpalová, Dr. Rudolf Danko, Lýdia Danková, Eva Černá, Robert Valent, Ivana Valentová, Peter Fekete, Jana Feketeová, Magdaléna Králová, Peter Olajoš, Marián Zubčák, Mária Zubčáková, Štefánia Sýkorová, Ing. Jozef Vencel, Ing. Pavol Bohony, Mária Bohonyová, Ing. Ladislav Ferenczi, Ing. Veronika Horňáková, Miroslav Ostrolucký, Ing. Mária Ostrolucká CSc., Helena Výberčiová, Ing. Helena Malinčíková, Helena Hurtajová, Prof.PhDr. Zuzana Hurtajová PhD., Zita Bečková, Jozef Liday, Ľudovít Halás, Zita Halásová, Ing. Juliana Ferencziová, Valeria Košecká, Eva Michálková, Agáta Borcovanová, Mgr. Michal Liday, Erika Slováková, Mgr. Daša Kašparová, Jindřich Černý, Peter Stoklas, Eva Stoklasová
Veriteľ: Sberbank Slovensko, a.s.
Výpis zo spisu záložného práva č. 6874/2013

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia