Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jozef Adamčík, Jana Adamková, Terézia Bartošová, Eva Borbuliaková, Helena Čechová, Ján Ing. Čurlík, Mária Eperiešiová, Anna Fabiánová, Daniela Fottová, Margita Garbarová, Mária Guľasová, Terézia Hardoňová, Mária Hlivjaková, Jozef Hoger, Jozef Homza, Anna Hudáková, Mária Hudáková, Ján Hudák, Jozef Hudák, Mária Ivanová, Helena Jarkovská, Anna Karhanová, Renáta Karhanová, Alena Kašprišinová, Branislav Kekeľ, Gejza Kišš, Anna Kopaničaková, Jozef Koša, Peter Kováč, Kvetoslava Krasničanová, Viktor Kuľa, Miluše Lechová, Rastislav Leško, Anna Liptáková, Milan Macko, Radko Maruša, Mária Michaliková, Jozef Molčan, Božena Plavčanová, Vladimír Polačok, Nadežda Polaščaková, Zuzana Sarnecká, Marta Sendeková, Ján Sloboda, Anna Sokolová, Andrej Stančák, Jozef Suško, Viera Šimanská, Jana Špesová, Ľubomír Vaško, Valéria Vavreková, Marta Vavreková, Oľga Zbiňovská
Záložný dlžník: Jozef Adamčík, Jana Adamková, Terézia Bartošová, Eva Borbuliaková, Helena Čechová, Ján Ing. Čurlík, Mária Eperiešiová, Anna Fabiánová, Daniela Fottová, Margita Garbarová, Mária Guľasová, Terézia Hardoňová, Mária Hlivjaková, Jozef Hoger, Jozef Homza, Anna Hudáková, Mária Hudáková, Ján Hudák, Jozef Hudák, Mária Ivanová, Helena Jarkovská, Anna Karhanová, Renáta Karhanová, Alena Kašprišinová, Branislav Kekeľ, Gejza Kišš, Anna Kopaničaková, Jozef Koša, Peter Kováč, Kvetoslava Krasničanová, Viktor Kuľa, Miluše Lechová, Rastislav Leško, Anna Liptáková, Milan Macko, Radko Maruša, Mária Michaliková, Jozef Molčan, Božena Plavčanová, Vladimír Polačok, Nadežda Polaščaková, Zuzana Sarnecká, Marta Sendeková, Ján Sloboda, Anna Sokolová, Andrej Stančák, Jozef Suško, Viera Šimanská, Jana Špesová, Ľubomír Vaško, Valéria Vavreková, Marta Vavreková, Oľga Zbiňovská
Veriteľ: ISTROBANKA, akciová spoločnosť
Výpis zo spisu záložného práva č. 6709/2008

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia