Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.11.2020 podľa krajov
17478
4,65%
+139
15716
5,05%
+48
17310
5,27%
-164
20480
5,36%
+26
23892
6,30%
+36
35577
9,57%
+310
48766
11,06%
+174
43757
10,33%
+65
222976
7,38%
+734
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Bytové družstvo Prešov, Jozef Darak, Marta Daráková, Gabriela Koščová, Vojtech Trojanovič, Monika Klimeková, Ing. Ján Michrina, Jozef Leško Andraščík, Gabriela Hošovská, Jana Marcinková, Ing. Vladimír Tomáš, Božena Mikulová, Ján Leško, Mária Lešková, Štefánia Sováková, Ing. Peter Mikulák, Dáša Mikuláková, Emília Tirpáková, Gabriela Onderčová, Mgr. Jana Flešárová, PhDr. Milan Slávik CSc., Anton Cup, Vjačeslav Bobák, Miloš Tarbaj, Marek Sičák, Vilma Malíková, Mária Namešová, Peter Matejovský, Jana Nahalková, Emília Vargová, Peter Zbiňovský, Erika Digoňová, Eva Zbiňovská, Margita Gajdová, Ján Lehet, Eva Lehetová, Ľuboslav Juraško, Oľga Jurašková, Mária Balunová, Marta Doležalová, Helena Cmarová, Jana Jančušová, Eva Zbiňovská, Mgr. Jana Mikšová, Mgr. Janka Jurčová, Anna Rubisová, Peter Sabolčík, Ľubica Sabolčíková, Verona Guľášová, Ľubomír Dziak, Alexandra Dziaková, Andrea Tramitová, Martin Nižník, František Pecuch, Františka Pecuchová, Boris Niroda
Záložný dlžník: Bytové družstvo Prešov, Jozef Darak, Marta Daráková, Gabriela Koščová, Vojtech Trojanovič, Monika Klimeková, Ing. Ján Michrina, Jozef Leško Andraščík, Gabriela Hošovská, Jana Marcinková, Ing. Vladimír Tomáš, Božena Mikulová, Ján Leško, Mária Lešková, Štefánia Sováková, Ing. Peter Mikulák, Dáša Mikuláková, Emília Tirpáková, Gabriela Onderčová, Mgr. Jana Flešárová, PhDr. Milan Slávik CSc., Anton Cup, Vjačeslav Bobák, Miloš Tarbaj, Marek Sičák, Vilma Malíková, Mária Namešová, Peter Matejovský, Jana Nahalková, Emília Vargová, Peter Zbiňovský, Erika Digoňová, Eva Zbiňovská, Margita Gajdová, Ján Lehet, Eva Lehetová, Ľuboslav Juraško, Oľga Jurašková, Mária Balunová, Marta Doležalová, Helena Cmarová, Jana Jančušová, Eva Zbiňovská, Mgr. Jana Mikšová, Mgr. Janka Jurčová, Anna Rubisová, Peter Sabolčík, Ľubica Sabolčíková, Verona Guľášová, Ľubomír Dziak, Alexandra Dziaková, Andrea Tramitová, Martin Nižník, František Pecuch, Františka Pecuchová, Boris Niroda
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6659/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia