Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.6.2021 podľa krajov
18511
5,01%
+263
15814
5,13%
-430
16915
5,27%
-432
21125
5,68%
-307
23912
6,44%
-551
35873
9,79%
-920
50864
11,89%
-538
46380
11,21%
+80
229394
7,76%
-2835
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Bytové družstvo Prešov, Jozef Darak, Marta Daráková, Gabriela Koščová, Vojtech Trojanovič, Monika Klimeková, Ing. Ján Michrina, Jozef Leško Andraščík, Gabriela Hošovská, Jana Marcinková, Ing. Vladimír Tomáš, Božena Mikulová, Ján Leško, Mária Lešková, Štefánia Sováková, Ing. Peter Mikulák, Dáša Mikuláková, Emília Tirpáková, Gabriela Onderčová, Mgr. Jana Flešárová, PhDr. Milan Slávik CSc., Anton Cup, Vjačeslav Bobák, Miloš Tarbaj, Marek Sičák, Vilma Malíková, Mária Namešová, Peter Matejovský, Jana Nahalková, Emília Vargová, Peter Zbiňovský, Erika Digoňová, Eva Zbiňovská, Margita Gajdová, Ján Lehet, Eva Lehetová, Ľuboslav Juraško, Oľga Jurašková, Mária Balunová, Marta Doležalová, Helena Cmarová, Jana Jančušová, Eva Zbiňovská, Mgr. Jana Mikšová, Mgr. Janka Jurčová, Anna Rubisová, Peter Sabolčík, Ľubica Sabolčíková, Verona Guľášová, Ľubomír Dziak, Alexandra Dziaková, Andrea Tramitová, Martin Nižník, František Pecuch, Františka Pecuchová, Boris Niroda
Záložný dlžník: Bytové družstvo Prešov, Jozef Darak, Marta Daráková, Gabriela Koščová, Vojtech Trojanovič, Monika Klimeková, Ing. Ján Michrina, Jozef Leško Andraščík, Gabriela Hošovská, Jana Marcinková, Ing. Vladimír Tomáš, Božena Mikulová, Ján Leško, Mária Lešková, Štefánia Sováková, Ing. Peter Mikulák, Dáša Mikuláková, Emília Tirpáková, Gabriela Onderčová, Mgr. Jana Flešárová, PhDr. Milan Slávik CSc., Anton Cup, Vjačeslav Bobák, Miloš Tarbaj, Marek Sičák, Vilma Malíková, Mária Namešová, Peter Matejovský, Jana Nahalková, Emília Vargová, Peter Zbiňovský, Erika Digoňová, Eva Zbiňovská, Margita Gajdová, Ján Lehet, Eva Lehetová, Ľuboslav Juraško, Oľga Jurašková, Mária Balunová, Marta Doležalová, Helena Cmarová, Jana Jančušová, Eva Zbiňovská, Mgr. Jana Mikšová, Mgr. Janka Jurčová, Anna Rubisová, Peter Sabolčík, Ľubica Sabolčíková, Verona Guľášová, Ľubomír Dziak, Alexandra Dziaková, Andrea Tramitová, Martin Nižník, František Pecuch, Františka Pecuchová, Boris Niroda
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6659/2012

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia