Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 31.12.2020 podľa krajov
17652
4,71%
+174
16001
5,18%
+285
17628
5,39%
+318
20853
5,50%
+373
24616
6,53%
+724
36325
9,83%
+748
49912
11,39%
+1146
44354
10,55%
+597
227341
7,57%
+4365
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Monika Lešková, PhDr. Lujza Jurkovičová, Ing. Zita Gajdošíková, Ing. Miroslav Kolenič, Anna Koleničová, Anna Neumannová, Jaroslav Minárik, Mgr. Soňa Mináriková, Roman Jakubovič, Zuzana Šteisová, Jozef Šteis, Ingeborg Čížová, Walter Labacher, Helena Čížová, Dana Poliačiková, Veronika Gálová, Adriana Mrvová, Natália Frlausová, Viola Deštíková, Ing. Imrich Solík, Ing. Kristína Solíková, Ľubomír Šafár, Magdaléna Polednová, Martin Mikeska, Peter Jamrich, Ing. Ján Malý, Ing. Jaroslav Pížl, Jana Kriplová, RNDr. Blanka Bruteničová, Monika Pukáčová, Anna Klištincová, Romana Hasoňová, Anetta Hasoňová, Zuzana Hasoňová, Slávka Hasoňová, Ing. Monika Ďuránová, Ing. Rudolf Beno, Zdeňka Hamplová, Ing. Jaroslav Mikuš, MUDr. Renáta Mikušová
Záložný dlžník: Monika Lešková, PhDr. Lujza Jurkovičová, Ing. Zita Gajdošíková, Ing. Miroslav Kolenič, Anna Koleničová, Anna Neumannová, Jaroslav Minárik, Mgr. Soňa Mináriková, Roman Jakubovič, Zuzana Šteisová, Jozef Šteis, Ingeborg Čížová, Walter Labacher, Helena Čížová, Dana Poliačiková, Veronika Gálová, Adriana Mrvová, Natália Frlausová, Viola Deštíková, Ing. Imrich Solík, Ing. Kristína Solíková, Ľubomír Šafár, Magdaléna Polednová, Martin Mikeska, Peter Jamrich, Ing. Ján Malý, Ing. Jaroslav Pížl, Jana Kriplová, RNDr. Blanka Bruteničová, Monika Pukáčová, Anna Klištincová, Romana Hasoňová, Anetta Hasoňová, Zuzana Hasoňová, Slávka Hasoňová, Ing. Monika Ďuránová, Ing. Rudolf Beno, Zdeňka Hamplová, Ing. Jaroslav Mikuš, MUDr. Renáta Mikušová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6602/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia