Pridať dlžníka

Nezamestnanosť

stav k 30.4.2021 podľa krajov
18469
4,99%
-43
16612
5,44%
+4
17627
5,55%
-17
21847
5,94%
+7
24799
6,71%
-315
37317
10,37%
-211
51659
12,15%
-160
46142
11,28%
+265
234472
8,00%
-470
Záložné práva
Výpis súvisiacich spisových značiek
Záložca: Jiřina Kačová, Mesto Galanta, Margita Masárová, Ondrej Krajčík, Anna Krajčíková, Agneša Szalayová, Róbert Haršány, Mária Jánošková, Štefan Blšták, Renáta Šípošová, Ladislav Bitto, Ľubica Bittová, Mária Mališová, Mária Keszeliová, Arpád Keszeli, Marian Slovaček, Katarína Slovačková, Viliam Korec, Katarína Tóthová, Tibor Gersic, Mária Gersicová, Peter Bezek, Denisa Freňáková, Mikuláš Krivánek, Ľubica Krivánková, Ing. Michal Sedlaček, Marcela Sedlačková, Marek Foltán, Július Horváth, Miroslav Varga, Darina Kisová, Štefan Tomaček, Mgr. Roman Kment, Margita Csepreghyová, Alžbeta Adamcová, Viera Durisová, Drahomíra Lakatošová, Imrich Horváth, Salome Horváthová, Milan Horník, Renáta Horníková, Tibor Vágai, Irena Mészárosová, Vlasta Csadiová, Michal Kaniš, Róbert Porozsnyák, Jozef Kapucza, Darina Kapuczová, Ján Alaxa, Štefan Lampert, Zuzana Lampertová, Margita Audiová, Zuzana Ščasná, Čestmír Troller, Gabriela Trollerová, Roman Vizi, Vladimír Tóth, Jiřina Tóthová, Koloman Jánoška, Alžbeta Madelová, Igor Kača, Juliana Tanková, Pavol Botló, Alžbeta Synková, Ružena Lamosová, Apolónia Tanková, Jozef Botló, Ladislav Sárkőzi, Helena Bergendiová, Vojtech Novota, Petra Bestrová, PaedDr. Alena Megová, Jozef Czinege, Irena Czinegeová, Imrich Köböl, Rozália Köbölová, Peter Šípoš, Eva Hanková, Peter Krajčovič, Beatrix Krajčovičová, Andrea Nagyová, Peter Vlkovič, Rozália Prokopová, Katarína Forrová, Miroslav Benus, Eva Benusová, Alica Salnerová, Ing. Ján Kukučka, Jarmila Kukučková, Diana Andová, Zoltán Mikó, Zuzana Zsalkovicsová, Elizabeth Kurucz, Roman Marček, Lýdia Marčeková, Marie Sýkorová, Viliam Korec, Ing. Stanislav Takáč, Zoltán Hanko, Šarolta Kuruczová, Mária Novotová
Záložný dlžník: Jiřina Kačová, Mesto Galanta, Margita Masárová, Ondrej Krajčík, Anna Krajčíková, Agneša Szalayová, Róbert Haršány, Mária Jánošková, Štefan Blšták, Renáta Šípošová, Ladislav Bitto, Ľubica Bittová, Mária Mališová, Mária Keszeliová, Arpád Keszeli, Marian Slovaček, Katarína Slovačková, Viliam Korec, Katarína Tóthová, Tibor Gersic, Mária Gersicová, Peter Bezek, Denisa Freňáková, Mikuláš Krivánek, Ľubica Krivánková, Ing. Michal Sedlaček, Marcela Sedlačková, Marek Foltán, Július Horváth, Miroslav Varga, Darina Kisová, Štefan Tomaček, Mgr. Roman Kment, Margita Csepreghyová, Alžbeta Adamcová, Viera Durisová, Drahomíra Lakatošová, Imrich Horváth, Salome Horváthová, Milan Horník, Renáta Horníková, Tibor Vágai, Irena Mészárosová, Vlasta Csadiová, Michal Kaniš, Róbert Porozsnyák, Jozef Kapucza, Darina Kapuczová, Ján Alaxa, Štefan Lampert, Zuzana Lampertová, Margita Audiová, Zuzana Ščasná, Čestmír Troller, Gabriela Trollerová, Roman Vizi, Vladimír Tóth, Jiřina Tóthová, Koloman Jánoška, Alžbeta Madelová, Igor Kača, Juliana Tanková, Pavol Botló, Alžbeta Synková, Ružena Lamosová, Apolónia Tanková, Jozef Botló, Ladislav Sárkőzi, Helena Bergendiová, Vojtech Novota, Petra Bestrová, PaedDr. Alena Megová, Jozef Czinege, Irena Czinegeová, Imrich Köböl, Rozália Köbölová, Peter Šípoš, Eva Hanková, Peter Krajčovič, Beatrix Krajčovičová, Andrea Nagyová, Peter Vlkovič, Rozália Prokopová, Katarína Forrová, Miroslav Benus, Eva Benusová, Alica Salnerová, Ing. Ján Kukučka, Jarmila Kukučková, Diana Andová, Zoltán Mikó, Zuzana Zsalkovicsová, Elizabeth Kurucz, Roman Marček, Lýdia Marčeková, Marie Sýkorová, Viliam Korec, Ing. Stanislav Takáč, Zoltán Hanko, Šarolta Kuruczová, Mária Novotová
Veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania
Výpis zo spisu záložného práva č. 6465/2011

Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
Nasledovné údaje sa zobrazia iba registrovaným používateľom!
Prihlásenie / Registrácia